home
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services

Ukida se preventivna mjera prokuhavanja vode za piće

Rijeka, 1. prosinac 2016.

Posljednji rezultati analiza uzetih uzoraka vode iz vodovodne mreže na širem riječkom području pokazuju da je isporučena voda zdravstveno ispravna, odnosno da su svi parametri, uključujući i mutnoću, ispod maksimalno dozvoljenih vrijednosti koncentracija određenih Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.
Slijedom navedenih istovjetnih rezultata ispitivanja, koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te interni ovlašteni laboratorij KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja donijela je odluku o ukidanju preventivne mjere prokuhavanja vode za piće uvedene 22. studenog 2016. godine.

VODA JE NAŠ ELEMENT!

Grad Rijeka nastao je i razvijao se na izvorima pitkih voda, koji su gotovo svi na nivou mora, te je od davnih dana počeo voditi brigu i rješavati pitanja vodoopskrbe i odvodnje. Prema pisanim dokumentima 1882. godine, tri godine prije izgradnje javnog vodoopskrbnog cjevovoda, u Rijeci je započela sustavna briga i izgradnja kanalizacije (građenje objekata i cjevovoda za odvodnju voda) za područje općina Stari grad i Zamet (bivši grad Rijeka). Prvi javni vodoopskrbni cjevovod dobio je središnji dio Sušaka 1885. godine.


Društvo je osnovano u veljači 1947. godine pod nazivom „Gradsko poduzeće PLIN-VODA“ (skraćeno: VOPLIN) sa sjedištem u Rijeci. Služba Kanalizacije osniva se 1960. godine sa zadatkom upravljanja, održavanja i izgradnje kanalizacije u gradu Rijeci.

Današnji naziv poduzeća, Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, datira od 1996. godine.

 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke je isporučitelj vodnih usluga – javne vodoopskrbe i  javne odvodnje otpadnih voda na području četiri grada – Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te pet općina – Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.
Osim za potrebe domaćinstva i gospodarstva na području Rijeke i riječkog prstena, voda za piće isporučuje se i za potrebe isporučitelja vodnih usluga Liburnijske vode d.o.o. Ičići (prije KD Komunalac d.o.o. Opatija), Ponikve voda d.o.o. Krk (prije TKD Ponikve d.o.o. Krk) te KTD Vodovod Žrnovica – Novi Vinodolski.

2015. godine navršava se:
130 godina vodoopskrbe na Sušaku
121 godina vodoopskrbe Rijeka
133 godine prve kanalizacije u Rijeci

Tražilica