home | Zahtjevi, savjeti i upute
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
> Zahtjevi
> Usluge
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services
Reklamacije

Poštovani korisnici,
molimo Vas da nam svoje pritužbe na ispostavljeni račun za izvedbu vodovodnog priključka, premještanje/odvajanje vodovodnog priključka, izvedbu kanalizacijskog priključka uputite pisanim putem na:
- poštansku adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka
- adresu elektronske pošte: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
- telefaks: 353 207 (za sve vrste prigovora),
                   353 221 (za prigovore na račune za vodne usluge)

Pritužbe na ispostavljeni račun obračuna potrošene vode ili  na zdravstvenu ispravnost isporučene vode za piće možete nam, osim pisanim putem na naprijed navedenu adresu, uputiti i usmeno na telefon 353 222 ili 211 906.

U slučaju da niste zadovoljni našim očitovanjem na upućeni nam prigovor, možete se, kao drugostupanjskom tijelu, obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača pisanim putem na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Povjerenstvo za reklamacije potrošača
DOLAC 14, 51000 RIJEKA

Prema Poslovniku o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača, donesenom 18.05.2012., reklamacijom se smatra naročito: netočno očitavanje glavnog ili pomoćnog vodomjera, pogrešna primjena cijene vode i odvodnje, pogrešno obračunata cijena priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu i ostale reklamacije vezane uz obavljanje djelatnosti Društva.

Uz djelatnike Društva, član Povjerenstva je i nezavisni predstavnik iz redova Udruge za zaštitu potrošača Potrošački centar Rijeka, članice Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske.
Predsjednik Povjerenstva za reklamacije potrošača je Ljiljana Mihić, dipl. oec. - telefon: 353 213Povjerenstvo broji pet članova:

  1. Ljiljana Mihić, radnik Društva
  2. Dunja Oršić, radnik Društva
  3. Arsen Blečić, radnik Društva
  4. Davor Grbelja, radnik Društva
  5. Marka Paripovića, predstavnik potrošača.

Prema Poslovniku  o radu Povjerenstva za reklamaciju potrošača od 18.05.2012. Povjerenstvo broji pet članova. Jedan član Povjerenstva imenuje se iz redova predstavnika potrošača, a četiri iz redova radnika Društva. Mandat člana Povjerenstva traje četiri godine.Na Sjednici Povjerenstva razmatraju se pisane reklamacije potrošača. Sjednice se sezivaju u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora i na njih se mogu pozvati izvjestitelji ili savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuju, kao i potrošač o čijoj se reklamaciji raspravlja. Odluke se donose većinom od ukupnog broja glasova (najmanje tri člana moraju prisustvovati Sjednici). Predsjednik Povjerenstva dužan je potrošaču o čijoj se reklamaciji raspravljalo na Sjednici Povjerenstva, na osnovu donijete odluke sačiniti pisani odgovor na primljenu reklamaciju. Pisani odgovor dostavlja se potrošaču najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. Članovima Povjerenstva nije dozvoljeno iznositi u javnost odluke Povjerenstva, komentirati zahtjeve potrošača, rad Povjerenstva i donijete odluke. Predsjednik Povjerenstva ovlašten je za kontakt s javnošću i davanje izjava o radu i odlukama Povjerenstva.
DOKUMENTI:
Tražilica
On-line postavljanje pitanja
Pitajte - odgovaramo
Link
Udruga stanara - Rijeka
Ri-Stan
112 - Centar za obavješćivanje

Mišljenje o pruženim uslugama

Što mislite o našim uslugama?

ne zadovoljavaju
zadovoljavaju
ne znam