home | Zahtjevi, savjeti i upute
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
> Zahtjevi
> Usluge
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services
Reklamacije

Poštovani korisnici,
molimo Vas da nam svoje pritužbe na ispostavljeni račun za izvedbu vodovodnog priključka, premještanje/odvajanje vodovodnog priključka, izvedbu kanalizacijskog priključka uputite pisanim putem na:
- poštansku adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka
- adresu elektronske pošte: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
- telefaks: 353 207 (za sve vrste prigovora),
                   353 221 (za prigovore na račune za vodne usluge)

Pritužbe na ispostavljeni račun obračuna potrošene vode ili  na zdravstvenu ispravnost isporučene vode za piće možete nam, osim pisanim putem na naprijed navedenu adresu, uputiti i usmeno na telefon 353 222 ili 211 906.

U slučaju da niste zadovoljni našim očitovanjem na upućeni nam prigovor, možete se, kao drugostupanjskom tijelu, obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača pisanim putem na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Povjerenstvo za reklamacije potrošača
DOLAC 14, 51000 RIJEKA

Prema Poslovniku o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača, donesenom 18.05.2012., reklamacijom se smatra naročito: netočno očitavanje glavnog ili pomoćnog vodomjera, pogrešna primjena cijene vode i odvodnje, pogrešno obračunata cijena priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu i ostale reklamacije vezane uz obavljanje djelatnosti Društva.

Uz djelatnike Društva, član Povjerenstva je i nezavisni predstavnik iz redova Udruge za zaštitu potrošača Potrošački centar Rijeka, članice Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske.
Predsjednik Povjerenstva za reklamacije potrošača je Ljiljana Mihić, dipl. oec. - telefon: 353 213

Više

Savjeti i upute potrošačima

Da bi izbjegli mnoge moguće probleme i troškove oko vodoopskrbe, a ako se oni i pojave, radi bržeg i bezbolnijeg otklanjanja, u obostranom interesu dajemo Vam nekoliko savjeta i poruka.

Više
Upotreba malih kućanskih aparata za pripremu pitke vode - potreba ili zabluda
Društvo, s obzirom na kvalitetu vode izvorišta i isporučene vode za piće, smatra da nije potrebno upotrebljavati filtre za vodu i male kućanske aparate za pripremu pitke vode, a s čim se slaže i dr.sc. Željko Dadić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za zdravstvenu ekologiju, Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda.
Više
Uređaj za zaštitu od onečišćenja zbog povratnog toka - pojašnjenja i savjeti

Povrat vode iz internih vodovodnih instalacija u sustav javne vodoopskrbe posebno je rizičan i potencijalno opasan te može imati negativnu posljedicu na zdravlje ljudi.
Do povratnog toka dolazi kada pritisak u sustavu internih vodovodnih instalacija postane veći od pritiska u sustavu javne vodoopskrbe.
Kako bi spriječilo moguće onečišćenje vode uslijed povratnog toka i time maksimalno osigurala isporuka zdravstveno ispravne vode za piće, prilikom ugradnje vodomjera kod izvedbe novih vodovodnih priključaka ili zamjene postojećeg vodomjera, ugrađuje se i uređaj za zaštitu od onečišćenja zbog povratnog toka.

Više
Tražilica
On-line postavljanje pitanja
Pitajte - odgovaramo
Link
Udruga stanara - Rijeka
Ri-Stan
112 - Centar za obavješćivanje

Mišljenje o pruženim uslugama

Što mislite o našim uslugama?

ne zadovoljavaju
zadovoljavaju
ne znam