home | Novosti
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
> 2016. godina
> 2015. godina
> 2014. godina
> 2013. godina
> 2012. godina
> 2011. godina
> 2010. godina
> 2009. godina
> 2008. godina
> 2007. godina
> 2006. godina
> 2005. godina
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora -  kantine na adresi u Rijeci, Dolac 14, polukat

Rijeka, 23. listopad 2017.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) i Odluke o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja od 18. listopada 2017. godine, KD  VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Zakupodavac), raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je zakup poslovnog prostora - kantine na adresi u Rijeci, Dolac 14, polukat, kako slijedi:

Površina u m2
U zakup se daje poslovni prostor - kantina površine 73 m2, koji poslovni prostor se sastoji od kafića površine 48 m2 i prostora koji uključuje kuhinju, spremište, sanitarni čvor i svlačionicu površine 25 m2.
Prostor se daje u zakup u cijelosti.
Energetski razred poslovne zgrade je C.
U sklopu objekta na raspolaganju je korištenje zajedničkih sanitarnih čvorova.
                         
Djelatnost
Šifra NKD: 56.10
Opis: Djelatnost pripreme i usluživanja jednostavnih jela, usluživanja gotovih i toplih jela i pripreme i usluživanja pića vrste kantina zatvorenog tipa.

Stanje prostora
Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.
Prostor je opremljen potrebnim uređajima i namještajem.
Zakupnik je dužan poslovni prostor urediti za ugovorenu djelatnost o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa.

Zakupnina (u kn)
Početna mjesečna zakupnina u kn: 1,00 kn (u koju nije uključen PDV).
Zakupnik se obvezuje snositi režijske troškove isporuke vodnih usluga i električne energije.
Za potrebe obračuna režijskih troškova isporuke vodnih usluga i električne energije Zakupodavac je ugradio individualna brojila.
Zakupnik se obvezuje platiti sve pristojbe i plaćati sve poreze, doprinose i druge troškove koji proizlaze iz zakupa poslovnog prostora, u skladu s važećim propisima.

Trajanje zakupa
Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, uz mogućnost produljenja.

Više
Korisnici s područja MO Škurinje privremeno bez vode zbog puknuća vodovodnog cjevovoda u Ulici 19. udarne divzije u Rijeci

Rijeka, 16. listopad 2017. godine

Danas oko 11 sati došlo je do puknuća glavnog opskrbnog vodovodnog cjevovoda u Ulici 19. UDARNE DIVIZIJE u Rijeci zbog kojeg će privremeno od 13:30 sati biti prekinuta isporuka vode većem dijelu korisnika vodnih usluga na području MO Škurinje i to u ulicama 19. UDARNE DIVIZIJE, BUDICINOVA, IVE LOLE RIBARA, MILANA RUSTANBEGA, NEGRIEVA, SADSKA, SAVE JUGO BUJKOVE i ŠKURINJSKIH ŽRTAVA.

Hitno se pristupilo izvođenju sanacijskih radova kako bi se u što je moguće kraćem vremenskom roku ponovno uspostavila uobičajena usluga vodoopskrbe svim korisnicima.
Završetak sanacijskih radova očekuje se tijekom današnjeg dana u večernjim satima.
U međuvremenu je opskrba vodom omogućena pomoću autocisterne koja kruži navedenim ulicama.

Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode, mole se korisnici da puste vodu da istječe dok se ne razbistri.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Društva - k.č.br. 92 - oranica površine 522 čhv, upisana u z.k.ul. 1562,  k.o. Dražice.

Rijeka, 13. listopada 2017.
Temeljem Odluke Direktora od 12. listopada 2017. godine, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (dalje: Društvo), objavljuje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Društva

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je nekretnina označena kao k.č.br. 92 - oranica površine 522 čhv, upisana u z.k.ul. 1562,  k.o. Dražice. Nekretnina se sastoji od zemljišta i metalne ograde. Zemljište se nalazi u građevinskom području te ima izveden priključak za vodu, struju i telefon.
Kontejneri koji se nalaze na označenoj nekretnini nisu predmet prodaje i isti će biti uklonjeni od strane prodavatelja.

Početna kupoprodajna cijena: 710.782,00 kn
Jamčevina: 71.078,20 kn

Više
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora -  kantine na adresi u Rijeci, Dolac 14, polukat

Rijeka, 15. rujan 2017.
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) i Odluke o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja od 14. rujna 2017. godine, KD  VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Zakupodavac), raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA provođenjem usmenog javnog nadmetanja

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je zakup poslovnog prostora - kantine na adresi u Rijeci, Dolac 14, polukat, kako slijedi:

Površina u m2
U zakup se daje poslovni prostor - kantina površine 73 m2, koji poslovni prostor se sastoji od kafića površine 48 m2 i prostora koji uključuje kuhinju, spremište, sanitarni čvor i svlačionicu površine 25 m2.
Prostor se daje u zakup u cijelosti.
Energetski razred poslovne zgrade je C.
U sklopu objekta na raspolaganju je korištenje zajedničkih sanitarnih čvorova.
                         
Djelatnost
Šifra NKD: 56.10
Opis: Djelatnost pripreme i usluživanja jednostavnih jela, usluživanja gotovih i toplih jela i pripreme i usluživanja pića vrste kantina zatvorenog tipa.

Stanje prostora
Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.
Prostor je opremljen potrebnim uređajima i namještajem.
Zakupnik je dužan poslovni prostor koji je izlicitirao na natječaju urediti za ugovorenu djelatnost o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa.

Zakupnina (u kn)
Početna mjesečna zakupnina u kn: 1,00 kn (u koju nije uključen PDV).
Zakupnik se obvezuje snositi režijske troškove isporuke vodnih usluga i električne energije.
Za potrebe obračuna režijskih troškova isporuke vodnih usluga i električne energije Zakupodavac je ugradio individualna brojila.
Zakupnik se obvezuje platiti sve pristojbe i plaćati sve poreze, doprinose i druge troškove koji proizlaze iz zakupa poslovnog prostora, u skladu s važećim propisima.

Trajanje zakupa
Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, uz mogućnost produljenja.

Više
Informacija o rezultatima javnog natječaja za prodaju tri rabljena osobna automobila Fiat Uno u vlasništvu Društva

Rijeka, 13. rujan 2017.
Direktor Društva donio je 13. rujna 2017. godine Odluku o odabiru ponude za kupnju rabljena tri vozila Fiat Uno u vlasništvu Društva temeljem odluke o ponovljenoj prodaji vozila od 28. kolovoza 2017. godine, Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i obradu prispjelih ponuda pristiglih na javni natječaj prodaje vozila.
Za kupnju rabljenih vozila:
- Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000075889, s početnom cijenom od 1.239,00 kn (bez PDV-a);
- Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000077247 s početnom cijenom od 1.330,00 kn (bez PDV-a) i
- Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000052373 s početnom cijenom od 700,00 kn (bez PDV-a)
zaprimljene su dvije valjane ponude ponuditelja EKO GOSPIĆ d.o.o. za skupljanje i recikliranje neopasnog otpada, Novoselo Trnovačko (Grad Gospić), Novoselo Trnovačko 5/2, i Dariana Barkovića iz Mošćeničke Drage.

Prihvaćena je ponuda ponuditelja EKO GOSPIĆ d.o.o. za skupljanje i recikliranje neopasnog otpada, Novoselo Trnovačko (Grad Gospić), Novoselo Trnovačko 5/2, za kupnju sva tri vozila s obzirom ista udovoljava uvjetima natječaja, istoj priležu obvezni prilozi te nude najvišu cijenu za vozila Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000075889 i Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000077247, odnosno jedini je ponuditelj u odnosu na vozilo Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000052373.

Utvrđene kupoprodajne cijene su za vozilo:
- Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000075889 - 1.600,00 kn (bez PDV-a), odnosno 2.000,00 (s PDV-om).
- Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000077247 - 1.600,00 kn (bez PDV-a), odnosno 2.000,00 (s PDV-om)
- Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000052373 - 1.200,00 kn (bez PDV-a), odnosno 1.500,00 kn (s PDV-om).

Između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao prodavatelja i EKO GOSPIĆ d.o.o. za skupljanje i recikliranje neopasnog otpada, kao kupca, sklopit će se ugovor o kupoprodaji vozila.

Potpisani ugovori za sufinanciranje gradnje vodovodnih ogranaka pomoću Eu sredstava

Rijeka, 5. rujan 2017.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je danas potpisalo s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tri ugovora o financiranju u ukupnom iznosu od 2,6 milijuna kuna, kojima će se s najvišim iznosom potpore dograditi riječki sustav javne vodoopskrbe, točnije uložiti u tri vodovodna ogranka.
Novčana sredstva dodijeljena su za ulaganja na području:

 • općine Viškovo i to u gradnju 480 metara dugog vodovodnog ogranka Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići (u vrijednosti 957.723,20 kn),
 • općine Jelenje za gradnju 260 metara vodovodnog ogranka Linčetovo (u vrijednosti 859.900,00 kn) i
 • općine Klana za gradnju 640 metara vodovodnog ogranka Škalnica (u vrijednosti 818.383,37 kn).

Projekti će biti financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85%) te iz proračuna Republike Hrvatske (15%).

Prihvatljivost i opravdanost gradnje ova tri vodovodna ogranka odobrena je putem natječaja za provedbu tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, u sklopu Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“.

Više
Javni natječaj za prodaju tri rabljena osobna automobila Fiat Uno u vlasništvu Društva

Rijeka, 1. rujan 2017.

Temeljem Odluke Direktora od 28. kolovoza 2017. godine, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (dalje: Društvo), objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Društva

I. PREDMET PRODAJE

Društvo prodaje rabljena vozila kako slijedi:

R. br.

Marka, tip, model, vrsta

God. proiz-

vodnje

Broj šasije

Napomena

Početna cijena (kn)

Jamčevina

(kn)

1.

Fiat Uno,

osobni automobil

2000.

ZFA146A0000075889

Neregistriran,

u voznom stanju

1.239,00

61,95

2.

Fiat Uno,

osobni automobil

2000.

ZFA146A0000077247

Neregistriran,

u voznom stanju

1.330,00

66,50

3.

Fiat Uno 1.0,

osobni automobil

1999.

ZFA146A0000052373

Neregistriran,

u voznom stanju

700,00

35

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).
Više
Informacija o rezultatima javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora -  kantine na adresi u Rijeci, Dolac 14, polukat

Rijeka, 22. srpnja 2017.

Nije pristigla niti jedna ponuda ponuditelja za zakup poslovnog prostora - kantine ukupne površine 73 m2 na polukatu zgrade na adresi Dolac 14, od čega se površina od 48 m2 odnosi na kafić, a preostalih 25 m2 površine na kuhinju, spremište, sanitarni čvor i svlačionicu.
Temeljem Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i zapisnika Povjerenstva o otvaranju pisanih prijava Direktor Društva donio je dana 21. srpnja 2017. godine Odluku o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora -  kantine na adresi u Rijeci, Dolac 14, polukat, objavljenog 13. srpnja 2017.

Najava privremenog prekida vodoopskrbe u noćnim satima na području Vozišća, Široli, Brbasi i Žegoti

Rijeka, 2. kolovoz 2017.
Zbog izrade prespoja glavnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Brnasi u sklopu sustava javne vodoopskrbe privremeno će se od 19:00 sati 3. kolovoza 2017. godine do 7:00 sati 4. kolovoza 2017. godine obustaviti isporuka vode u ulicama:
VOZIŠĆE kućni brojevi 33 i 34 , ŠIROLI od kućnog broja 1 do 8  te od kućnog broja 24 do 28, BRNASI  te ŽEGOTI od kućnog broja 24 do 28.

Za vrijeme prekida u vodoopskrbi, opskrba vodom bit će omogućena putem autocisterne koja će bit stacionirana u Brnasima kod nogometnog igrališta (Brnasi kod kućnog broja 1).
Molimo sve korisnike vodne usluge da se opskrbe dovoljnim količinama vode.
Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode, molimo da se voda pusti da istječe dok se ne razbistri.
U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora -  kantine na adresi u Rijeci, Dolac 14, polukat

Rijeka, 13. srpanj 2017.
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) i Odluke o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja od 12. srpnja 2017. godine, KD  VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Zakupodavac), raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je zakup poslovnog prostora - kantine na adresi u Rijeci, Dolac 14, polukat, kako slijedi:

Površina u m2
U zakup se daje poslovni prostor - kantina površine 73 m2, koji poslovni prostor se sastoji od kafića površine 48 m2 i prostora koji uključuje kuhinju, spremište, sanitarni čvor i svlačionicu površine 25 m2.
Prostor se daje u zakup u cijelosti.
Energetski razred poslovne zgrade je C.
U sklopu objekta na raspolaganju je korištenje zajedničkih sanitarnih čvorova.
                         
Djelatnost
Šifra NKD: 56.10
Opis: Djelatnost pripreme i usluživanja jednostavnih jela, usluživanja gotovih i toplih jela i pripreme i usluživanja pića vrste kantina zatvorenog tipa.

Stanje prostora
Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.
Prostor je opremljen potrebnim uređajima i namještajem.
Zakupnik je dužan poslovni prostor koji je izlicitirao na natječaju urediti za ugovorenu djelatnost o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa.

Zakupnina (u kn)
Početna mjesečna zakupnina u kn: 1.500,00 kn (u koju nije uključen PDV).
U cijenu zakupnine su uračunati režijski troškovi grijanja, opskrbe plinom, komunalne naknade, spomeničke rente, naknade za uređenje voda i ostalih troškova koji terete poslovni prostor, osim režijskih troškova isporuke vodnih usluga, električne energije i čistoće.
Za potrebe obračuna režijskih troškova isporuke vodnih usluga i električne energije Zakupodavac će ugraditi individualna brojila.
Zakupnik se obvezuje platiti sve pristojbe i plaćati sve poreze, doprinose i druge troškove koji proizlaze iz zakupa poslovnog prostora, u skladu s važećim propisima.

Jamčevina (u kn) 1.000,00 kn

Trajanje zakupa
Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, uz mogućnost produljenja.

Više
Informacija o rezultatu javnog natječaja za ponovljenu prodaju rabljenog vozila

Rijeka, 20. lipnja 2017.
Direktor Društva donio je  20. lipnja 2017. godine Odluku o odabiru ponude za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Društva, Fiat DOBLO 1.2SX, broj šasije ZFA22300005095798 temeljem odluke o ponovljenoj prodaji vozila od 5. lipnja 2017., Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i obradu prispjelih ponuda pristiglih na javni natječaj prodaje vozila.
Za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Društva, Fiat DOBLO 1.2SX, broj šasije ZFA22300005095798, s početnom cijenom od 5.145,00 kn (bez PDV-a) pristigla je jedna ponuda za kupnju vozila po cijeni od 5.300,00 kn (bez PDV-a) od ponuditelja Ernesta Marovića iz Rijeke.
Ponuda je prihvaćena jer udovoljava uvjetima natječaja, pravovremena je i priležu joj obvezni prilozi.

Više
Informacija o rezultatima natječaja za zakup poslovnog prostora - ureda površine 12,45 m2koji se nalazi na adresi u Rijeci, Delta 3, II. kat poslovne zgrade

Rijeka, 19. lipnja 2017.
Temeljem Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja od 7. lipnja 2017., Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i obradu prispjelih ponuda, Direktor Društva donio je dana 19. lipnja 2017. godine Odluku o odabiru ponude za zakup poslovnog prostora - ureda površine 12,45 m2 koji se nalazi na adresi u Rijeci, Delta 3, II. kat poslovne zgrade.
Za zakup poslovnog prostora pristigla je jedna ponuda ponuditelja - ABACUS LUCIDUS j.d.o.o. za računovodstvo i usluge iz Baderne (Grad Poreč), Kuneli 41.
Ponuda je prihvaćena jer udovoljava uvjetima natječaja, pravovremena je, priležu joj obvezni prilozi, nudi iznos zakupnine od 5,50 €/m2 (slovima: pet eura i pedeset centi po metru kvadratnom), u koju nije uključen PDV, za prostor površine 12,45 m2.

Više
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

Rijeka, 8. lipanj 2017.
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) i Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja od 7. lipnja 2017. godine, KD  VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Zakupodavac), raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je zakup poslovnog prostora na adresi u Rijeci, Delta 3, II kat poslovne zgrade, kako slijedi:

1. Površina (u m2):  ukupna površina II. kata poslovne zgrade iznosi 495 m2.
U zakup se daje poslovni prostor koji se sastoji od ureda površine 12,45 m2. 
Prostor se daje u zakup u cijelosti.
Energetski razred poslovne zgrade je C.
U sklopu objekta na raspolaganju je korištenje zajedničkih sanitarnih čvorova.
Objekt je pokriven video nadzorom.
U sklopu objekta na raspolaganju je korištenje parkirališnog prostora.
                         
2. Djelatnost: administrativno-uredska djelatnost

3. Stanje prostora: u viđenom stanju

4. Mjesečna zakupnina (u €/m2): 5,00 €/m2 (u koju nije uključen PDV)
 
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske te registriranom djelatnošću što odgovara i namjeni poslovnog prostora za koji se natječu.

Na ovom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj - fizička ili pravna osoba koja po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja ima dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu i/ili Društvu, osim ako joj je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Više
Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila

Rijeka, 7. lipanj 2017.


Temeljem Odluke Direktora od 5. lipnja 2017. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (dalje: Društvo), objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Društva

I. PREDMET PRODAJE

Društvo prodaje rabljeno vozilo kako slijedi:

R. br.

Marka, tip, model,
vrsta

God. proizvodnje

Broj šasije

Napomena

Početna cijena (kn)

Jamčevina
(kn)

1.

Fiat DOBLO 1.2SX,
osobni automobil

2002.

ZFA22300005095798

Neregistriran,
nije u voznom stanju

5.145,00

257,25

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).
Više
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Rijeka, 5. lipanj 2017.
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) i Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja od 1. lipnja 2017. godine, KD  VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Zakupodavac), raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je zakup poslovnog prostora - kantine na adresi u Rijeci, Dolac 14, polukat, kako slijedi:

Površina u m2
U zakup se daje poslovni prostor - kantina površine 73 m2, koji poslovni prostor se sastoji od kafića površine 48 m2 i prostora koji uključuje kuhinju, spremište, sanitarni čvor i svlačionicu površine 25 m2.
Prostor se daje u zakup u cijelosti.
Energetski razred poslovne zgrade je C.
U sklopu objekta na raspolaganju je korištenje zajedničkih sanitarnih čvorova.
                         
Djelatnost
Šifra NKD: 56.10
Opis: Djelatnost pripreme i usluživanja jednostavnih jela, usluživanja gotovih i toplih jela i pripreme i usluživanja pića vrste kantina zatvorenog tipa.

Stanje prostora
Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.
Prostor je opremljen potrebnim uređajima i namještajem, osim mlinca i aparata za kavu, sukladno popisu koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog natječaja (Prilog 1.).
Zakupnik je dužan poslovni prostor koji je izlicitirao na natječaju urediti za ugovorenu djelatnost o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa.

Zakupnina (u EUR/m2)
Početna jedinična zakupnina u EUR/m2: 5,50 EUR/m2 te (u koju nije uključen PDV).
Početna ukupna mjesečna zakupnina u EUR: 401,50 EUR (u koju nije uključen PDV).
U cijenu zakupnine su uračunati režijski troškovi grijanja, opskrbe plinom, komunalne naknade, spomeničke rente, naknade za uređenje voda i ostalih troškova koji terete poslovni prostor, osim režijskih troškova isporuke vodnih usluga, električne energije i čistoće.
Za potrebe obračuna režijskih troškova isporuke vodnih usluga i električne energije Zakupodavac će ugraditi individualna brojila.
Zakupnik se obvezuje platiti sve pristojbe i plaćati sve poreze, doprinose i druge troškove koji proizlaze iz zakupa poslovnog prostora, u skladu s važećim propisima.

Jamčevina u (kn) 3.000,00 kn

Trajanje zakupa
Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 8 (osam) godina, uz mogućnost produljenja.

Više
U četvrtak, 1. lipnja 2017. privremeno će bez vode biti dio korisnika na području Pehlina i Viškova

Rijeka, 30. svibnja 2017.
Privremeno će se u četvrtak, 1. lipnja ove godine, u vremenu od 8:00 do 19:00 sati obustaviti isporuka vode dijelu korisnika vodnih usluga na području Pehlina i Viškova i to u ulicama:

- FURIĆEVO od kućnog broja 1 do 30, 37/a do 38/b i 81 do 90,
- KAPITI,
- MARINIĆI,
- MUČIĆI,
- DRAGA,
- BEZJAKI,
- TRAMPOV BREG,
- TRAMPI,
- TURKOVO od kućnog broja 40 do 83,
- ŠTEFANI,
- STRAŽA,
- PLASI,
- LUČINIĆI,
- STUPARI,
- BARETIĆEVO i
- ANDROV BREG od kućnog broja 25/a do 42.

Za vrijeme prekida u vodoopskrbi, opskrba vodom bit će omogućena putem autocisterni koje će kružiti navedenim ulicama.

Molimo sve korisnike vodne usluge da se opskrbe dovoljnim količinama vode.
Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode, molimo da se voda pusti da istječe dok se ne razbistri.

U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi.

Razlog privremenog prekida usluge vodoopskrbe su radovi na izvedbi mimovoda kako bi se osigurala kontinuirana isporuka vode tijekom rekonstrukcije 170 m postojećeg vodovoda te izgradnje 245 m fekalnog kolektora u sklopu sanacije raskrižja na županijskoj cesti ŽC 5025, rotor Marinići.
Izvođač građevinskih radova je ISKOPI I TRANSPORTI BELOBRAJDIĆ d.o.o. Delnice, dok će stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljati PLAN-MAR d.o.o. Rijeka.

Najava prekopa Krešimirove ulice

Rijeka, 11. svibanj 2017.

U ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godina planiran je početak radova na izvedbi kanalizacijskog priključka za H-zgradu u bivšem kompleksu Rikard Benčić. Izvedba priključka izvodit će se u fazama.
Prva faza obuhvaća radove na prekopu kolnika državne ceste D8 u Krešimirovoj ulici kod kućnog broja 26/C, preko dvije sjeverne prometne trake, i južnog dijela nogostupa. Ovi radovi će se izvoditi od 15. do 17. svibnja 2017. godine u noćnim satima od 20:00 do 6:00 sati.
U to vrijeme sjeverni prometni trak (smjer istok – zapad) bit će privremeno zatvoren za sav promet u dužini od 100 metara te će se vozila kretati u oba smjera južnim prometnim trakom. Prometovanje će se regulirati privremenom prometnom signalizacijom.
U dnevnim satima izvodit će se radovi na prekopu sjevernog nogostupa. U to vrijeme, dok se neće izvoditi radovi na kolniku, bit će dopušteno prometovanje sjevernim prometnim trakama uz ograničenje brzine, a pješački promet će se propuštati južnim dijelom nogostupa.
Autobusno stajalište gradskih i prigradskih autobusnih linija u smjeru zapada za vrijeme privremene regulacije prometa u noćnim satima bit će premješteno na lokaciju u Krešimirovoj ulici kod kućnog broja 34 (udaljeno oko 100 metara od postojećeg stajališta u smjeru vožnje).
Asfaltiranje dijela kolnika u Krešimirovoj ulici na kojem će se izvoditi radovi predviđeno je u subotu 10. lipnja 2017. iza 10 sati, prema regulaciji prometa iz noćnog režima, odnosno uz zatvaranje sjevernih prometnih traka i prometovanje južnim prometnim trakama u oba smjera te pomaknutim autobusnim stajalištem.
Izvoditelj građevinskih radova je MK GRADNJA d.o.o. iz Viškova, a izvoditelj monterskih radova TRIO I d.o.o. iz Buzeta.
Prometno rješenje za privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova izradio je Rijeka promet d.o.o.

Obavijest o iznenadnom prekidu usluge vodoopskrbe na području Škurinja

Rijeka, 2. svibanj 2017.

Danas (2. svibnja 2017. godine) oko 13 sati došlo je do puknuća glavnog opskrbnog vodovodnog cjevovoda u Ulici 19. UDARNE DIVIZIJE u Rijeci zbog kojeg će privremeno od 14:30 sati biti prekinuta isporuka vode većem dijelu korisnika vodnih usluga na području MO Škurinje i to u ulicama BUDICINOVA, IVE LOLE RIBARA, MILANA RUSTANBEGA, NEGRIEVA, SADSKA, SAVE JUGO BUJKOVE i ŠKURINJSKIH ŽRATAVA.

U tijeku je hitno izvođenje sanacijskih radova kako bi se u što je moguće kraćem vremenskom roku ponovno uspostavila uobičajena usluga vodoopskrbe svim korisnicima.
Završetak sanacijskih radova očekuje se tijekom današnjeg dana u kasnim večernjima satima.
U međuvremenu je opskrba vodom omogućena pomoću autocisterne koja kruži navedenim ulicama.

Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode, mole se korisnici da puste vodu da istječe dok se ne razbistri.

Popis ulica koje su privremeno bez vode dostupan je i na internetskim stranicama Rijeka Kontakt Centra (www.ri-info.net), KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (www.kdvik-rijeka.hr) te se može dobiti i telefonski na broju 211 906.

Iznenadni prekid u vodoopskrbi za oko 60-tak kuća na području dijela MO Banderovo

Rijeka, 18. travanj 2017.

Zbog iznenadnog puknuća glavnog vodoopskrbnog cjevovoda kod kućnog brojeva 30 u Vukovarskoj ulici u Rijeci,  danas (18.4.2017.) oko 12 sati došlo je do privremenog prekida isporuke vode manjem dijelu korisnika vodnih usluga na području MO Banderovo (Vukovarska ulica  od kućnog broja 28 do kućnog broja 58, dio Ulice Podpinjol  i  Uspon Irene Tomee).
Sve su interventne službe na terenu kako bi se puknuće u što kraćem vremenu saniralo, a potpuna normalizacija vodoopskrbe očekuje se u kasnim večernjim satima. U međuvremenu, opskrba vodom omogućena je  putem autocisterna. Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode, molimo da se voda pusti da istječe dok se ne razbistri.
Popis područja koja  su ostala  bez vode dostupan je i na internetskim stranicama Rijeka Kontakt Centra (www.ri-info.net),) te se može dobiti i telefonski na broju 211 906.

Iznenadni prekid vodoopskrbe za dio korisnika na području općine Viškovo

Rijeka, 13. travnja 2017.
Danas oko 12 sati  izvandredno je prekinuta isporuka vode dijelu korisnika vodnih usluga na području općine Viškovo zbog loma glavnog vodoopskrbnog cjevovoda tijekom radova na izgradnji kružnog raskrižja Marinići. Sve su interventne službe na terenu kako bi se puknuće u što kraćem vremenu saniralo, a potpuna normalizacija vodoopskrbe očekuje se u kasnim večernjim satima .
U međuvremenu, opskrba vodom omogućena je s nekoliko autocisterni koje kruže područjem koje je privremeno bez vode.
Molimo stanovnike da  po potrebi zaustave cisterne kako bi se opskrbili vodom.
Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode,  potrebno je vodu pustiti da istječe dok se ne razbistri.

Popis područja koja  su ostala  bez vode dostupan je i na internetskim stranicama Rijeka Kontakt Centra (www.ri-info.net),) te se može dobiti i telefonski na broju 211 906.

PODRUČJE PRIVREMENO BEZ VODE

• Viškovo   k.b. 1-48  i 86-124
• Gornji Jugi
• Donji Jugi
• Milohni
• Furićevo
• Kapiti
• Marinići
• Stupari
• Lučinići
• Straža
• Baretićevo
• Turkovo  k.b  43-79
• Trampov breg
• Bezjaki
• Mučići
• Juraši
• Plasi
• Štefani

Informacija o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, kvaliteti pročišćene otpadne vode te
kakvoći mora za kupanje u 2016. godini

Rijeka, 29. ožujak 2017.

Tijekom 2016. godine Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora PRJ Vodovod provela je 7.145 ispitivanja uzoraka vode od čega 3.162 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni (vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju), ), osim 44 uzorka u kojima je bila povećana mutnoća iznad zakonom propisanih 4NTU.  Kod 0,62% uzorka kod kojih je evidentirano odstupanje od maksimalno dopuštenih vrijednosti razlog je povećana mutnoća uvjetovana istovremenim zamućenjem svih izvorišta 22. studenog 2016. godine uslijed nepovoljnih hidroloških prilika - obilnih kiša. Preporuka prokuhavanja vode za piće, koju je iz preventivnih razloga tog dana naložila sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, ukinuta je 1. prosinca 2016. godine.

Također je uzorke vode za ljudsku potrošnju u 2016. godini analizirao i Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kroz programa Ministarstva zdravstva. Program je obuhvatio 292 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu i 20 uzoraka u revizijskom monitoringu, kojima se potvrdila izvrsnost zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Više
Mogućnost posjete vodospremi Pećine

Rijeka, 28. ožujak 2017.
Nakon što je u povodu obilježavanja Svjetskog dana voda svečano otvorena i javnosti predstavljena obnovljena vodosprema "Pećine", od srijede 29. ožujka 2017. godine ove vodospremu mogu razgledati svi zainteresirani u vremenu od 12 do 13 sati. 
Vodosprema Pećine smještena je na Podvežici. U sklopu nje organizirat će se svojevrsna vrsta škole u prirodi za sve riječke škole i vrtiće i udruge. Svake srijede će prostor vodospreme koristiti brojna djeca iz riječkih vrtića, škola te u sklopu stručnih radionica Društva "Naša djeca" iz Rijeke te Prirodoslovnog muzeja Rijeka.
Nakon organiziranog programa za djecu, prostor vodospreme bit će otvoren za građane, i to svake srijede od 12 do 13 sati.
Već ove srijede, u jutarnjim satima, vodosprema Pećine bit će otvorena za program Dječjeg vrtića Vežica, nakon čega će, u 12 sati, i građanima biti omogućen ulaz u  vodospremu.

Više

Uzorkovanjem vode na Korzu obilježen Svjetski dan voda

Rijeka, 22. ožujak 2017.
U povodu obilježavanja Svjetskog dana voda 22. ožujka, na Trgu 128. brigade, djelatnici laboratorija KD VODOVOD I KANALIZACIJA  d.o.o. u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ, Društvom Naša djeca Rijeka te učenicima dviju riječkih osnovnih škola demonstrirali su proces uzorkovanja vode izravno iz gradske špine.

Proces uzorkovanja vode javnosti su predstavili djelatnici Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. – mr.sc. Danijela Lenac, rukovoditeljica Službe za kontrolu kvalitete vode i sanitarnog nadzora,  laboranti Aleksandra Jurić i Zlatko Saračević, te mr.sc. Vanda Piškur, voditeljica Odsjeka za kontrolu kvalitete vode za piće i vode u prirodi iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

U predstavljanje procesa, kojim se provjerava kvaliteta vode, uključili su se i Mladi čuvari čovjekovog okoliša Društva Naša djeca Rijeka koji su prolaznicima dijelili letke s ekološkim porukama, vodenim bojama izrađivali plakate na tematiku zaštite voda te provodili anketu kojom se ispitivalo koliko građani zaista doprinose očuvanju okoliša i svjetskih voda.

Više

Predstavljena prva obnovljena vodosprema sušačkog vodovoda

Rijeka, 20. ožujka 2017.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  i Grad Rijeka u povodu Svjetskoga dana voda, 22. ožujka, predstavili su prvu obnovljenu riječku povijesnu vodospremu „Pećine“. Vodosprema je uređena u sklopu projekta obnove četiri povijesne riječke vodospreme.

Uređenje prostora vodospreme Pećine vezuje se uz njeno uže okruženje u kojem su se nalaze sadržaji namijenjeni djeci predškolske i školske dobi. Izravno se naslanja na dječji vrtić "Vežica" smješten u zgradi nekadašnje Pučke škole koja je građena u isto vrijeme kad i vodosprema, dok se u neposrednoj blizini nalaze još osnovna škola  "Vežica", vrtić "Galeb" i javni park u centru Podvežica.
U sanaciju vodospreme „Pećine“ krenulo se radi vidnih oštećenja nadzemnog dijela građevine. Sredinom listopada 2016. pristupilo se sanaciji pročelja, a svi su radovi bili gotovi do kraja studenog prošle godine. Vrijednost radova iznosi 126 tisuća kuna.

Više
Program obilježavanja Svjetskog dana voda

Rijeka, 17. ožujak 2017.
U povodu obilježavanja Svjetskog dana voda, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u suradnji s Gradom Rijeka organizira trodnevnu manifestaciju u okviru koje će se održati aktivnosti u koje su uključena brojna djeca iz riječkih osnovnih škola. Program će se održati od 20. do 22. ožujka 2017.

 1. Ponedjeljak, 20.ožujak 2017. u 11.00 sati -  Vodosprema Pećine
  Točno prije godinu dana na Svjetski dan voda najavljena je obnova riječkih povijesnih vodosprema s ciljem njihova stavljanja u funkciju javnog korištenja. Prva obnovljena vodosprema bit će predstavljena javnosti uoči ovogodišnjeg Svjetskog dana vode, 20.3.2017.
  Riječ je o vodospremi Pećine (smještenoj na Podvežici), kojoj je namijenjena funkcija svojevrsne škole u prirodi za sve riječke škole i vrtiće i udruge. Dio programa i aktivnosti koje se u budućnosti planiraju  na ovoj vodospremi javnosti će predstaviti učenici OŠ Vežica, djeca iz dječjeg vrtića Vežica  te  članovi Mladih čuvara čovjekove okoline.
 2. Utorak, 21.ožujak 2017. u 11.00 sati -  Gradska Vijećnica
  U okviru obilježavanja svjetskog dana voda održat će se predavanje o važnosti vode kojem će prisustvovati Mladi čuvari okoliša Društvo "Naša djeca" Rijeka te učenici OŠ Dolac
  Tom će se prilikom predstaviti radovi Društva "Naša djeca" Rijeka na temu vode koji će biti izloženi u izlozima Gradske Vijećnice čitavo vrijeme trajanja trodnevne manifestacije. Teme:
  „Rječina - izvor našeg grada“- mr.sc. Vanda Piškur,  voditeljica Odsjeka za kontrolu kvalitete vode za piće i vode u  prirodi  Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ
  „Zašto je važno piti vodu?“- doc.dr.sc. Sanda Pavičić Žeželj,   voditeljica Odjela za unapređenje prehrane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ 
 3. Srijeda, 22. ožujka 2017.  u 11.00 sat - Trg 128. Brigade (uz postavljenu Riječku špinu)   
  Djelatnici laboratorija KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ javno će demonstrirati proces uzorkovanja vode izravno iz gradske špine. U predstavljanje procesa kojim se provjerava kvaliteta vode uključiti će se i mladi čuvari čovjekovog okoliša Društvo "Naša djeca" Rijeka, koji će prolaznicima dijeliti letke s ekološkim porukama.

Od srijede 29. ožujka 2017. vodosprema Pećine bit će otvorena za javnost od 10 - 13 sati.

Više
Informacija o rezultatima javnog natječaja za prodaju rabljenih vozila

Rijeka, 13. ožujak 2017.
Direktor Društva donio je  13. ožujka 2017. godine Odluku o odabiru ponude za kupnju vozila temeljem Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i obradu prispjelih ponuda pristiglih na javni natječaj prodaje vozila:
1. Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000075889, početna cijena 1.770,00 kn (bez PDV-a)
2. Fiat Uno, broj šasije ZFA146A0000077247, početna cijena 1.900,00 kn (bez PDV-a)
3. Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000052373, početna cijena 1.000,00 kn (bez PDV-a)
4. Fiat DOBLO 1.2SX, broj šasije ZFA22300005095798, početna cijena 7.350,00 kn (bez PDV-a)
5. IVECO TURBO DAILY, broj šasije ZCFC3570105204684, početna cijena 7.100,00 kn (bez PDV-a)
6. IVECO 49-12, broj šasije ZCFC4980005095766, početna cijena 22.000,00 kn (bez PDV-a).

Za kupnju vozila pristigle su dvije ponude ponuditelja kojima:
- SUN ADRIA d.o.o. iz Rijeke, Bartola Kašića 18 nudi kupnju vozila pod rednim brojem 5 po cijeni od 7.500,00 kn (bez PDV-a).
- SUN ADRIA d.o.o. iz Rijeke, Bartola Kašića 18 nudi kupnju vozila pod rednim brojem 6 po cijeni od 31.000,00 kn (bez PDV-a)

Ponude su prihvaćene jer udovoljavaju uvjetima natječaja, pravovremene su i priležu im obvezni prilozi.

Više
Javni natječaj za prodaju rabljenih vozila

Rijeka, 3. ožujak 2017.

Temeljem Odluke Direktora od 27. veljače 2017. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (dalje: Društvo), objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Društva

I. PREDMET PRODAJE

Društvo prodaje rabljena vozila kako slijedi:

R. br.

Marka, tip, model,
vrsta

God. proizvodnje

Broj šasije

Napomena

Početna cijena (kn)

Jamčevina
(kn)

1.

Fiat Uno,
osobni automobil

2000.

ZFA146A0000075889

Neregistriran,
u voznom stanju

1.770,00

88,50

2.

Fiat Uno,
osobni automobil

2000.

ZFA146A0000077247

Neregistriran,
u voznom stanju

1.900,00

95,00

3.

Fiat Uno 1.0,
osobni automobil

1999.

ZFA146A0000052373

Neregistriran,
u voznom stanju

1.000,00

50,00

4.

Fiat DOBLO 1.2SX,
osobni automobil

2002.

ZFA22300005095798

Neregistriran,
nije u voznom stanju

7.350,00

367,50

5.

IVECO TURBO DAILY,
kombinirani automobil

1999.

ZCFC3570105204684

Neregistriran,
u voznom stanju

7.100,00

355,00

6.

IVECO 49-12,
teretni automobil

1996.

ZCFC4980005095766

Neregistriran,
u voznom stanju

22.000,00

1.100,00

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).
Vozila se prodaju zasebno.
Više
Najavom niskih temperatura podsjećamo na potrebu zaštite internih vodvodnih instalacija
Rijeka, 4. siječnja 2017.

Zbog najave vrlo niskih temperatura krajem ovog tjedna preporuka je da se dodatno zaštite vodomjerna okna kao i interni dio vodovodnih instalacija.
Preporuča se ispustiti vodu iz nezaštićenih cijevi (vrtne instalacije) te da se zatvore prozori suterenskih prostorija kroz koje prolazi interna vodovodna instalacija.
Kao zaštita od smrzavanja može se koristiti bilo koji termo-izolacijski materijal (stiropor, spužve, kamena vuna…).
Djelatnici  KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. već su postavili zaštitu od smrzavanja na određeni broj vodomjernih okana u višim predjelima.
Tražilica