home | Novosti
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
> 2017. godina
> 2016. godina
> 2015. godina
> 2014. godina
> 2013. godina
> 2012. godina
> 2011. godina
> 2010. godina
> 2009. godina
> 2008. godina
> 2007. godina
> 2006. godina
> 2005. godina
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services

Prvo smo komunalno društvo, a drugo u Hrvatskoj sa certifikatom SA 8000:2014 (Social Accountability – društvena odgovornost)

Rijeka, 10. listopada 2018.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. prvo je komunalno društvo, a druga tvrtka u Republici Hrvatskoj kojoj je izdan certifikat i time potvrđena sukladnost za društvenu odgovornost prema normi SA 8000:2014 (Social Accountability – društvena odgovornost), kojom se u poslovanju primjenjuju svi potrebni procesi sa ciljem osiguranja ljudskih prava svih djelatnika.
Za uvođenje ove dobrovoljne norme KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o opredijelilo se radi održavanja odnosno, ukoliko se ukaže potreba, povećanja zadovoljstva radnika, poboljšanje radničkih prava i uvjeta radnog mjesta te učinkovitosti sustava upravljanja.
Uvođenjem sustava društvene odgovornosti želi se pokazati trajna briga Uprave ovog Društva za zaštitom i štićenjem svojih radnika te obveza poštivanja zakonskih i drugih primjenjivih zahtjeva iz područja ljudskih prava i radnog zakonodavstva, kao i međunarodne konvencije kojima se uređuje ovo područje.

Više
Vodni agent Rijeka predstavljen na međunarodnoj konferenciji Društva vodna agencija
Rijeka, 9. listopad 2018.
Pod ovogodišnjim nazivom „Vpliv mednarodne komunikacvije na naš vodni odtis“/ „Impact of international communication on our water footprint“ 4. međunarodna konferencija Društva vodna agencija održala se 5. i 6. listopada u Rogaškoj Slatini i pritom okupila različite stručnjake u području vodnog sektora i obrazovanja.
Tom prilikom svoj su doprinos zaštiti vode i vodnih resursa predstavili javni isporučitelji vodnih usluga, privatne kompanije, nevladine udruge i školske ustanove iz Hrvatske, Slovenije, Nizozemske, Austrije i Srbije.
Na međunarnoj konferenciji sudjelovali su i naši predstavnici. Okupljene su upoznali s nedavno provedenim projektom Vodni agent Rijeka, dosad održanim u dvjema riječkim osnovnim školama s namjerom širenja i u ostale škole na tom području. Konferencija je poslužila kao izvanredna prilika za međunarodno umrežavanje, upoznavanje s razvojem projekta Vodni agent, kao i ostalim projektima u području zaštite okoliša u regiji i šire.
Više
Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

Rijeka, 19. rujan 2018.
Na temelju članka 10. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama ("Narodne novine“ broj62/18) i članka 37. Društvenog ugovora, KD VODOVOD I KANALIZACIJA  d.o.o. Rijeka objavljuje

POZIV za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

  1. Pozivaju se fizičke osobe dužnici KD VODOVOD I KANALIZACIJA  d.o.o. da, temeljem odredbi članka 10.stavka 6. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ broj 62/18 – u daljnjem tekstu: Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama), KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. podnesu zahtjev za otpis dospjelog duga (udaljnjem tekstu: zahtjev za otpis duga). Pod dužnicima fizičkim osobama se, sukladno odredbi članka 5. navedenog Zakona podrazumijevaju fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31.prosinca 2017.godine.
  2. Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti isključivo za dospjeli dug koji čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, a za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika fizičkih osoba blokadom računa u smislu propisa koji uređuju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, a koja ovrha se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama odnosno na 21. srpnja 2018. godine još uvijek provodila i na dan podnošenja zahtjeva za otpis duga dug nije plaćen.
  3. Sukladno točki 1. i 2. ovoga poziva zahtjev za otpis duga može se podnijeti isključivo za dugovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA  d.o.o.  za uslugu vodoopskrbe i odvodnje.
  4. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  dužnicima fizičkim osobama, temeljem njihovih zahtjeva za otpis duga sukladno točki 1. i 2. ovoga poziva, dospjeli dug može otpisati najviše do iznosa od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate na iznos glavnice duga do dana podnošenja zahtjeva.
  5. Dužnik fizička osoba zahtjev za otpis duga može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva. Nepravodobni zahtjev za otpis duga neće se razmatrati i odbacit će se odlukom.
  6. Zahtjev za otpis duga podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati ime i prezime, adresu i OIB dužnika. Uz zahtjev za otpis duga obavezno se prilaže ispis podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje kojeg izdaje Financijska agencija. Zahtjev za otpis duga može se predati i putem obrasca KD VODOVOD I KANALIZACIJA  d.o.o. koji je dostupan na dnu ovog članka i šalter sali trgovačkog društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA  d.o.o. na adresi: Rijeka, Dolac 14.
  7. Zahtjev za otpis duga podnosi se KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na adresu Rijeka, Dolac 14.,  putem pošte ili neposredno na adresi - KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., šalter sala.
Više
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

Rijeka, 18. rujan 2018.
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) i Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja od 14. rujna 2018. godine, KD  VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Zakupodavac), raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je zakup poslovnog prostora na adresi u Rijeci, Delta 3, II kat poslovne zgrade, kako slijedi:

1. Površina (u m2):  ukupna površina II. kata poslovne zgrade iznosi 495 m2.
U zakup se daje poslovni prostor koji se sastoji od ureda površine 12,45 m2 i ureda površine 12,16 m2. 
Prostor se daje u zakup u cijelosti.
Energetski razred poslovne zgrade je C.
U sklopu objekta na raspolaganju je korištenje zajedničkih sanitarnih čvorova.
Objekt je pokriven video nadzorom.
U sklopu objekta na raspolaganju je korištenje parkirališnog prostora.
                         
2. Djelatnost: administrativno-uredska djelatnost

3. Stanje prostora: u viđenom stanju

4. Mjesečna zakupnina (u €/m2): 5,00 €/m2 (u koju nije uključen PDV)
 
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske te registriranom djelatnošću što odgovara i namjeni poslovnog prostora za koji se natječu.

Na ovom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj - fizička ili pravna osoba koja po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja ima dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu i/ili Društvu, osim ako joj je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Više
Potpisani ugovori o financiranju vodno-komunalnog projekta na području riječke aglomeracije vrijednog preko 1,76 milijardi kuna

Rijeka, 13. srpanj 2018.
Danas su u prostorijama Grada Rijeke potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, jednog od najvećih u provedbi vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske.
Ovim projektom vrijednim 1.761.563.462,00 kn dostićiće se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećati stupanj zaštite izvorišta pitke vode i smanjiti zagađenje mora te osigurati dobro stanje voda, zaštititi vodne i o vodi ovisne ekosustave putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području pet jedinica lokalnih samouprava koje čine područje aglomeracije Rijeka, a to su dva grada - Rijeka i Kastav te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje. Sufinancirat će se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. i to u visini do 1.256.548.480,00 kn, što čini 71,33% troškova.
Danas sklopljenim ugovorima utvrđena je vrijednost projekta, način financiranja i najviši iznos bespovratnih EU sredstava te međusobna prava i obveze uključenih strana. Potpisali su ih ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković, gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel i direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini.

Više
Obilježen ovogodišnji Europski tjedan održivog razvoja - edukativnim predavanjem „Znanjem o vodi za vodu“

Rijeka, 12. lipanj 2018.
Ove godine po prvi put se je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka pridružilo bilježavanju Europskog tjedna održivog razvoja i to edukativnim predavanjem pod nazivom „Znanjem o vodi za vodu“.

U suradnji s partnerom Društvo vodna agencija iz Slovenije među riječkim osnovnoškolcima provedeno je niz zanimljivih edukativnih radionica uz živopisnu prezentaciju tehničkih komponenti vodovoda i kanalizacije i praktičnog dijela na jedinstvenom vozilu – vodnoj postaji. Učenici su se upoznali s tematikom javne vodoopskrbe i odvodnje u lokalnom i globalnom kontekstu, kruženju vode u prirodi te potrebi za zaštitom i očuvanjem ovog količinski ograničenog resursa. Pitanja ni ovoga puta nije nedostajalo, a najveći interes izazvala je simulacija prirodnog pročišćavanja vode.
Edukativna predavanja održana su u OŠ „Podmurvice“ i OŠ „Eugen Kumičić“ u sklopu pilot projekta „Vodni agent Rijeka“ kojim se u budućnosti planira obuhvatiti i ostale osnovne škole Rijeke i okolice.

Više
Odobreno financiranje EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“

Rijeka, 11. lipanj 2018.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. odobreno je financiranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije.
Riječ je o strateškom investicijskom projektu Republike Hrvatske kojim su obuhvaćeni zahvati na vodno-komunlanoj infrastrukturi u dva grada - Rijeci i Kastvu te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje Aglomeracije Rijeka.

Projektom je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Time će se na području aglomeracije Rijeka stupanj priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje povećati s postojećih 68% na 92%.

Odluka o financiranju donijeta je temeljem rezultata provedenih faza postupka dodjele sredstava. Procjenu projektne prijave izvršilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 te Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2.
Ukupno procijenjeni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.76 milijardi kuna. Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije iznose 1.25 milijardi kuna odnosno 71,3% iznosa prihvatljivih izdataka projekta. EU projekt aglomeracije Rijeka sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. Preostalih 29,24% (ili oko 515 milijuna kuna) potrebnih sredstava osigurat će se iz nacionalnih sredstava.

Više
I predstavnici KD ViK-a na utrci MAGENTA 1 B2B RUN

Rijeka, 25. svibnja 2018.

Djelatnici KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. prvi su puta nastupili na MAGENTA 1 B2B RUN RIJEKA 2018., poslovnoj utrci koja je tijekom jučerašnjeg popodneva na gradskoj rivi okupila preko 1100 sudionika iz brojnih riječkih i hrvatskih poduzeća.
Duljina staze iznosila je 5 km, a protezala se trasom od Gata Karoline Riječke, ulicama oko riječke place i kazališta pa sve do Mola longa.
Društvo je u ukupnom poretku u kategoriji  velikih tvrtki zauzelo 8 mjesto, a odlični rezultati nisu izostali ni u pojedinačnom plasmanu.
Nakon održanog natjecanja naši su trkači nastavili ugodno druženje u veseloj atmosferi.

Više

Privremena izmjena prometne regulacije na Trsatu zbog radova u Ulici Vrlije kod kućnog broja 21

Rijeka, 14. svibanj 2018.

U srijedu, 16. svibnja 2018. godine od 8.00 sati i u četvrtak 17. svibnja 2018. godine uvodi se privremena prometna regulacija zbog radova na izvedbi kanalizacijskog i vodovodnog priključka stambene građevine na k.č. 1894, k.o. Sušak, u blizini ćnog broja 21 u  Ulici Vrlije.

U tom razdoblju će i linija 1B prometovat će redovnom trasom od Trsata do Strmice, dok će u povratku s Strmice prometovati privremenom trasom ulicama Rose Leard – Slave Raškaj – Josipa Kulfaneka – Put Bože Felkera – Trg Viktora Bubnja – Trsat te dalje redovitom trasom. Na privremenoj trasi bit će formirana privremena stajališta - u ulicama Slave Raškaj, Josipa Kulfaneka i Put Bože Felkera, koja će biti označena stajališnim oznakama.

Do promjena će doći i u odvijanju prometa osobnim vozilima, na način:

- kod kućnog broja 17 u Ulici Vrlije prekinut će se promet osobnim vozilima, čime će se zatvoriti jedini izlaz iz naselja Strmica. Promet će se privremeno, i to dvosmjerno organizirati na dijelu Ulice Vrlije, na glavnini Ulice Josipa Kulfaneka i na dijelu Ulice Put Bože Felkera,
- u Ulici Vrlije između kućnih brojeva 41 i 45 promet će se privremeno preregulirati iz jednosmjernog u dvosmjerni,
- u Ulici Josipa Kulfaneka promet je predviđeno privremeno preregulirati iz jednosmjernog u dvosmjerni: od raskrižja sa Ulicom Slave Raškaj do raskrižja s Ulicom Put Bože Felkera.  U ulici Put Bože Felkera promet je predviđeno preregulirati iz jednosmjernog u dvosmjerni između kućnih brojeva 24 i 14.

Mole se svi sudionici u prometu da u zoni radova pojačaju oprez te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju.

Bez vode 27.3.2018. dio korisnika na području MO Centar-Sušak, Bulevard, Grad Trsat i Vojak

Rijeka, 23. ožujak 2018.

Privremeno će se u utorak, 27. ožujka ove godine, u vremenu od 8 do 15 sati obustaviti isporuka vode dijelu korisnika vodnih usluga na području mjesnih odbora Centar – Sušak, Bulevard, Grad Trsat i Vojak, i to u ulicama:
Mihanovićeva, Bošket, Vitezićeva, Šetalište Joakima Rakovca, Petra Zrinskog od kućnog broja 15 do 19, Mirka Piškulića, Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Trsatske stube Petra Kružića, Vidikovac, Franje Račkoga od kućnog broja 11 do 13 te od 60 do 82, Prijelaz Franje Paravića, Švalbina od kućnog broja 6 do 13, Gajeva 1 (PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI), Slavka Krautzeka 23 (OSNOVNA ŠKOLA TRSAT) i Gimnazijske stube kućni broj 7.
Za vrijeme prekida u vodoopskrbi, opskrba vodom bit će omogućena putem autocisterne koje će kružiti navedenim ulicama.

Molimo sve korisnike vodne usluge da se opskrbe dovoljnim količinama vode.
Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode, molimo da se voda pusti da istječe dok se ne razbistri.

Više
Otvorena izložba na Korzu H2O VODI Rijeke i riječkog prstena

Rijeka, 22. ožujak 2018.
U četvrtak, 22. ožujka 2018. godine otvorena je na Korzu, ispred zgrade Grada Rijeke izložba „H2O vodi Rijeke i riječkog prstena“, u povodu Svjetskog dana voda. Svečanom otvorenju prisustvovao je zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović i direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini.
Fotografijama vode u svim njezinim gibanjima želi se podsjetiti na značaj vode, njezinu dragocjenost koju treba zaštiti te kratkim informativnim i zanimljivim podacima upoznati s prošlošću, sadašnjošću i budućnošću ovog našeg društva.
Organizatori izložbe su Grad Rijeka i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Više
Otvorena obnovljena povijesna mala vodosprema - prekidna komora Križ
Rijeka, 20. ožujka 2018.
Uoči Svjetskog dana voda svečano smo predstavili obnovljenu vodospremu - prekidnu komoru Križ, smještenu u neposrednoj blizini Astronomskog centra Rijeka. Time se i ove godine nastavila provedba projekta obnove stoljetnih povijesnih riječkih vodosprema „Gorskog vodovoda Trsat – Sušak“ s ciljem njihova stavljanja u funkciju javnog korištenja.
Ovu manju vodospremu – prekidnu komore bilo je neophodno sanirati zbog vidnih oštećenja. Svi radovi, vrijedni 155,3 tisuće kuna, dovršeni su nedavno. Radove je izvodila tvrtka FIDAL d.o.o., specijalizirana za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, čime se kao i njihovom referentnom listom garantira kvaliteta izvedenih sanacijskih radova na objektu koji pripada povijesnoj industrijskoj arhitekturi iz prve polovice dvadesetog stoljeća.
Više

Informacija o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2017. godini

Rijeka, 19. ožujka 2018.
Tijekom 2017. godine u internom laboratoriju Komunalnog društva Vodovoda i kanalizacije Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora provela je 6.774  ispitivanja uzoraka vode, od čega 3.251 ispitivanja uzoraka pitke vode na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni, što znači da vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisanih važećim aktima, osim u slučaju 17 uzoraka kod kojih je evidentirana povećana mutnoća, iznad zakonom propisanih 4NTU. Maksimalna vrijednost mutnoće pri tom je iznosila 5.76 NTU. Kod 0,52% uzorka kod kojih je evidentirano odstupanje od maksimalno dopuštenih vrijednosti razlog je povećana mutnoća uvjetovana istovremenim zamućenjem svih izvorišta 14. prosinca 2017. godine uslijed dugotrajnih oborina. Preporuka prokuhavanja vode za piće, koju je iz preventivnih razloga tog dana naložila sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, ukinuta je 22. prosinca 2017. godine.

Također je uzorke vode za ljudsku potrošnju u 2017. godini analizirao i Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kroz programa Ministarstva zdravstva. Program je obuhvatio 308 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu i 20 uzoraka u revizijskom monitoringu, kojima se potvrdila izvrsnost zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. jer su svi ispitani uzorci bili zdravstveno ispravni.

U 2017. godini ukupno je ispitano 408 uzoraka otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Više
Program obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana voda

Rijeka, 14. ožujak 2018.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana Voda i ove godine organiziramo u suradnji s Gradom Rijeka višednevne manifestacije i brojne programske aktivnosti u koje će biti uključeni učenici riječkih osnovnih i srednjih škola. Po prvi puta surađujemo s Hrvatskim narodnim kazalištem Ivana pl. Zajca, kao generalni sponzor predstave Voda.

Više
Nova regulacija prometa na području Trsata od 6. ožujka 2018.

Rijeka, 1. ožujak 2018.

Od 6. ožujka 2018. u 7:00 sati započinje nova regulacija prometa na području Trsata zbog radova KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na zamjeni i rekonstrukciji 180 metara kanalizacijskih cjevovoda i 160 metara vodovodnih cjevovoda na području Frankopanskog trga, u ulici Petra Zrinskog te na početku ulice Slavka Krautzeka. Radovi će se izvoditi u fazama čemu će biti prilagođena i privremena regulacija prometa. Ukupno trajanje radova predviđeno je do 15. lipnja 2018., dok je trajanje 1.faze predviđeno najkasnije do konca travnja.

Više

Zaštitite svoje interne vodovodne instalacije zbog najavljenih niskih temperatura

Rijeka, 22. veljače 2018.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je tijekom listopada i studenog 2017. godine pravovremeno postavilo zaštitu od smrzavanja u svim vodomjernim oknima te tako propisno zaštitilo vodomjere u zonama u kojima se može očekivati njihovo smrzavanje pri niskim temperaturama.

Zbog najave vrlo niskih temperatura mole se korisnici za provjeru stanja u njihovim vodomjernim oknima te im se savjetuje da dodatno zaštite svoju internu vodovodnu instalaciju od smrzavanja.
Preporuča se ispustiti vodu iz nezaštićenih slavina i cijevi (kao što su vrtne instalacije) te zatvaranje prozora u negrijanim dijelovima građevina kroz koje prolazi interna vodovodna instalacija.
Za zaštitu od smrzavanja korisnici mogu koristiti bilo koji termo-izolacijski materijal (stiropor, spužve, kamena vuna…).

Elektronički račun za poslovne subjekte

Rijeka, 15. siječanj 2018.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka nastavlja s poslovnim trendom izdavanja elektroničkih računa umjesto papirnatih.
Nakon što smo domaćinstvima s područja riječkog prstena omogućili od siječnja 2015. godine uslugu primanja računa za vodne usluge u elektroničkom obliku putem servisa „Svi računi“, od siječnja 2018. godine omogućili smo i našim poslovnim korisnicima elektroničko izdavanje računa za sve vrste pruženih usluga putem servisa Moj-eRačun.
Ovim novitetom KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. napravilo je još jedan korak kojim nastoji pridonijeti očuvanju okoliša smanjenjem korištenja papira u svojem poslovanju te povećava digitalizaciju svojeg poslovanja.
Servis Moj-eRačun osigurat će svim našim poslovnim korisnicima sigurno, cjelovito i provjereno rješenje razmjene eRačuna. Jednostavnost korištenja, profesionalna i brza korisnička služba te široka baza korisnika, kao i činjenica da je informacijski posrednik za usluge slanja i zaprimanja eRačuna jedan od vodećih u ovom području u Hrvatskoj, razlog su odabira ovog servisa.
eRačun je elektronički dokument istovjetan papirnatom računu, dobiven poštom, a ovjeren je aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom što ga čini pravovaljanim.

Više

Od 1. siječnja 2018. godine uvodi se cijena izlaska na interventno čišćenje septičke ili sabirne jame izvan redovnog radnog vremena

Rijeka, 29. prosinac 2017.

Od 1. prosinca 2018. godine uvodi se dodatna cijena za interventno pružanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama izvan redovnog radnog vremena na zahtjev korisnika.
Cijena izlaska na interventno pružanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama izvan redovnog radnog vremena na zahtjev korisnika iznosi 200,00 kuna po turi, odnosno 250,00 kuna po turi s obračunatim porezom na dodanu vrijednost.
Cijena je ista za sve kategorije korisnika.
Korisniku se uz navedenu cijenu izlaska i nadalje obračunava cijena usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama u iznosu od 76,00 kuna po metru kubnom crpljenog sadržaja, odnosno 85,88 kuna po metru kubnom crpljenog sadržaja s obračunatim porezom na dodanu vrijednost.
Interventno pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama izvan redovnog radnog vremena na zahtjev korisnika obračunava se i naplaćuje po izvršenoj usluzi.

Redovno radno vrijeme pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama je od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.

Odluka o cijeni interventnog čišćenja septičke ili sabirne jame, kojom se pokrivaju troškovi prekovremenih sati djelatnika za tu vrstu usluge, donesena je 8. studenog 2017. godine i za nju 16. studenog 2017. godine dobivena suglasnost Nadzornog odbora.

Tražilica