home | Zakoni, Pravilnici, Odluke
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services

Zakoni • Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013) i  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/2015)
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56 od 10.05.2013.) - danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine br. 47/08.), osim priloga I., II. i III. toga Pravilnika, koji prestaju važiti danom stupanja na snagu pravilnika iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona. ; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 64 od 10.6.2015. i 104 od 25.10.2017.) ;
 • Zakon o vodama (Narodne novine br. 153 od 21.12.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o vodama (Narodne novine br. 130 od 16.11.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine br. 56 od 10.05.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o vodama (Narodne novine br. 14 od 5.02.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine br. 46 od 18.05.2018.)
  NAPOMENA: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 63/2011.) djelomično su ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama
 • Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41 od 31.03.2014.) ; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 110 od 13.10.2015)
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 153 od 21.12.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 56 od 10.05.2013.), Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 154 od 24.12.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 119 od 30.10.2015.); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 120 od 21.12.2016.); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 127 od 20.12.2017.)
  NAPOMENA: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 90/2011.) djelomično su ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Uredbe • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine br. 112 od 29.09.2010.)
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine br. 112 od 29.09.2010.)
DOKUMENTI:
Državni plan


 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Narodne novine br. 5 od 21.01.2011.)
DOKUMENTI:
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga


 • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - objavljeno 3.9.2013.
 • Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 15.12.2015.
 • Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 19.9.2016.
 • Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 1.12.2016.
 • Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 21.9.2018.
 • DOKUMENTI:

  Pravilnici
  • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Narodne novine br. 3 od 5.1.2011.)
  • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 80 od 28.06.2013.) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
   (Narodne novine br. 3 od 8.1.2016.)
  • Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 125 od 11.10.2013.) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 141 od 27.11.2013.) te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br.128 od 25.11.2015.)
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Narodne novine br. 28 od 8.3.2011.) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Narodne novine br. 16 od 7.2.2014.)
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (Narodne novine br. 28 od 8.3.2011.) i
   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (Narodne novine br. 16 od 7.2.2014.)
  • Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti  (Narodne novine br. 44 od 7.4.2014.)
  • Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstava - donesen 30.3.2016.


  DOKUMENTI:
  Odluke


  • Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području grada Kraljevice (Službene novine PGŽ br. 20 od 16.10.1998.)
  • Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području općine Klana (Službene novine PGŽ br. 13 od 15.06.1999.)
  • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka (Službene novine PGŽ br. 16 od 12.04.2013.)
  • Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (Službene novine PGŽ br. 35 od 13.09.2012.) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (Službene novine PGŽ br. 31 od 12.09.2013.) - sastavni dio Odluke je Program mjera sanacija za postojeće građevine i djelatnosti unutar zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u slivu izvora u gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu.
  • Odluka o cijeni vodnih usluga (Službene novine PGŽ br. 20 od 07.07.2011.) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga od 23.12.2013. (Službene novine PGŽ br. 2 od 31.01.2014.)
  • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra br. 16 od 13.12.2017)
  DOKUMENTI:
  Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine


  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada RIJEKE (Službene novine PGŽ br. 51 od 23.12.2013.) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 3 od 3. ožujka 2014.)
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području  GRADA BAKRA (Službene novine Grada Bakra br. 9 od 3.7.2014.)
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području OPĆINA KLANA (Službene novine Općine Klana br. 6 od 16.07.2014.)
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području GRADA KASTVA (Službene novine PGŽ br. 21 od 18.07.2014.)
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području OPĆINE KOSTRENA (Službene novine PGŽ br. 22 od 21.07.2014.)
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području OPĆINE JELENJE (Službene novine PGŽ br. 23 od 31.07.2014.)
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području OPĆINE ČAVLE (Službene novine PGŽ br. 25 od 04.09.2014.)
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području GRADA KRALJEVICE (Službene novine Grada Kraljevice br. 5 od 9.09.2014.)
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području OPĆINE VIŠKOVO (Službene novine Općine Viškovo br. 2 od 17.10.2014.)
  DOKUMENTI:
  Odluke o naknadi za razvoj


  • Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području GRADA BAKRA (Službene novine PGŽ br. 51 od 21.12.2010.)
  • Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području GRADA RIJEKE (Službene novine PGŽ br. 52 od 22.12.2010.) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području GRADA RIJEKE (Službene novine PGŽ br. 21 od 15.7.2011.)
  • Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području GRADA KASTVA (Službene novine PGŽ br. 51 od 21.12.2010.) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području GRADA KASTVA (Službene novine PGŽ br. 21 od 15.7.2011.)
  • Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE VIŠKOVO (Službene novine PGŽ br. 56 od 28.12.2010.) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE VIŠKOVO (Službene novine PGŽ br. 25 od 6.08.2011.)
  • Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE KLANA (Službene novine PGŽ br. 57 od 30.12.2010.) i Izmjene i dopune Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE KLANA (Službene novine PGŽ br. 26 od 16.08.2011.)
  • Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području GRADA KRALJEVICE (Službene novine PGŽ br. 54 od 24.12.2010.) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području GRADA KRALJEVICE (Službene novine PGŽ br. 29 od 17.09.2011.)
  • Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE ČAVLE (Službene novine PGŽ br. 5 od 25.2.2011.) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE ČAVLE (Službene novine PGŽ br. 30 od 28.9.2011.)
  • Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE JELENJE (Službene novine PGŽ br. 5 od 25.2.2011.) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE JELENJE (Službene novine PGŽ br. 44 od 13.12.2013.)
  • Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE KOSTRENA (Službene novine PGŽ br. 54 od 24.12.2010.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE KOSTRENA (Službene novine PGŽ br. 22 od 22.7.2011.) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području OPĆINE KOSTRENA (Službene novine PGŽ br. 8 od 28.3.2014.)
  DOKUMENTI:
  Etički kodeks
  Etički kodeks od 15.7.2016.
  DOKUMENTI:
  Etički kodeks  (pdf; 295571Byte)
  Tražilica