home | O nama Sustavi upravljanja
O nama
> Organi Društva
> Kapital
> Organizacijska struktura
> Sustavi upravljanja
>> Politika kvalitete - Vizija - Misija
>> Politika sigurnosti vode za piće
>> Politika zaštite zdravlja i sigurnosti
> Cjenik
> Godišnje izvješće
> Plan poslovanja
> Sjednice NO
> Sjednice Skupštine
> Pravo na pristup informacijama
> Zaštita osobnih podataka
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services
Recertifikacija sustava upravljanja sigurnošću vode za piće prema zahtjevima međunarodne norme ISO 22000:2005
Rijeka, 31. listopad 2013.
Po izvršenoj provjeri, certifikacijska kuća Bureau Veritas izdala je dana 31. listopada 2013. godine certifikat KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka kojim se po treći put potvrđuje usklađenost sustava upravljanja sigurnošću vode za piće prema zahtjevima međunarodne norme ISO 22000:2005.
Certifikat je važeći do 2. siječnja 2017. godine, a do tog datuma, svakih 6 mjeseci ista će certifikacijska kuća obavljati nadzorne posjete.


Sustav upravljanja sigurnošću hranom za djelatnost i pružanje usluge vodoopskrbe, s obzirom da se voda koja služi za javnu opskrbu stanovništva kao voda za piće smatra hranom u skladu s hrvatskim propisom, uspostavljen je prvi put 2007. godine.
Uslugom vodoopskrbe obuhvaćen je cjelovit postupak osiguravanja isporuke zdravstveno ispravne vode za piće od njezina zahvaćanja, dezinfekcije, skladištenja do distribucije sustavom javne vodoopskrbe.
Za održavanje uvedenog sustava te njegovo kontinuirano poboljšanje zadužen je multidisciplinarni tim djelatnika, stručnih u svojem području djelatnosti i pružanju usluge vodoopskrbe.
Norma ISO 22000:2005 definira sustav upravljanja sigurnošću hrane koristeći sedam principa HACCP-a (Hazard Analysis and Critical Control Point - analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka) uz dodatne preduvjetne programe kojima se osigurava kvalitetna kontrola u svim dijelovima lanca kojim voda prolazi od izvora do krajnjeg korisnika/potrošača.
Uvođenjem sustava dokumentirane su, identificirane i analizirane specifične opasnosti te utvrđene preventivne mjere kojima se rizik proizvodnje i nastanka potencijalno opasne vode za piće uklanja ili svodi na prihvatljivu mjeru, a ujedno potvrđuje sigurnost u isporuci zdravstveno ispravne vode za piće.

DOKUMENTI:
Recertifikat : 2013 - 2017 - HRV  (pdf; 600089Byte)
Recertifikat : 2013 - 2017 - ENG  (pdf; 609644Byte)
Tražilica
Upiti vezani uz Društvo