home | Posao i karijera
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services
Od 5. do 12. rujna 2017. otvoren je natječaj za radno mjesto: 
- inženjer u odjelu Izgradnje, zamjene i rekonstrukcije

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 12. rujna 2017. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.INŽENJER U ODJELU IZGRADNJE, ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla s probnim radom od 90 dana

Opis poslova: stručni nadzor na objektima u izgradnji, zamjeni i rekonstrukciji te izrada investicijsko-tehničke dokumentacije

Uvjeti za obavljanje poslova:
- VŠS/VSS građevinskog smjera (ing.građ. ili dipl.ing.građ.)
- radno iskustvo: 3 godine
- potrebna znanja i vještine: strani jezik - engleski te napredno informatičko znanje 
- položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku diplome
- životopis
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- presliku vozačke dozvole i ostale dokaze prema traženim uvjetima


Od 11. do 18. srpnja 2017. otvoren je natječaj za radno mjesto:
- Instalater monter II vodovodne mreže 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 18. srpnja 2017. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.INSTALATER MONTER II VODOVODNE MREŽE – 3 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla

opis poslova: pomoćni poslovi vezani za održavanje i izgradnju vodovodne mreže

Uvjeti za obavljanje poslova:
- KV/PKV vodoinstalater
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit “B” kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Od 9. do 16. lipnja 2017. otvoren je natječaj za radno mjesto:
- Laborant

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 16. lipnja 2017. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.LABORANT (m/ž) – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla

opis poslova: vrši kemijsku, bakteriološku i fizikalnu analizu vode za piće; vodi laboratorijsku datoteku sa statističkom obradom podataka.

Uvjeti za obavljanje poslova:
- SSS laboratorijski, kemijski, sanitarni ili ekološki tehničar
- radno iskustvo: 1 godine 
- vozački ispit B kategorije
- osnovno informatičko znanje

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)


Od 1. do 8. lipnja 2017. otvoren je natječaj za radno mjesto pomoćnik na strojnom čišćenju

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 8. lipnja 2017. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU (m/ž) - 1 izvršitelj - 
– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla (probni rad 30 dana)

opis poslova:
čišćenje kanalizacijske mreže i objekata na njoj, taložnica i septičkih jama,
rad u smjenama - povremeno ili stalno, rad vikendom i praznikom - po potrebi

Uvjeti za  obavljanje poslova:
- PKV/NKV
- radno iskustvo nije potrebno
- osmogodišnja škola
- probni rok 30 dana

Od 1. do 8. lipnja 2017. otvoren je natječaj za radno mjesto tehničar katastra i obračuna radnih naloga

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 8. lipnja 2017. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.TEHNIČAR KATASTRA I OBRAČUNA RADNIH NALOGA (m/ž) – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla (probni rad 90 dana)

opis poslova: vodi katastar kanalizacijske mreže, snima izvedene kanale, unosi i ucrtava podatke u katastar te vrši obračun radnih naloga. 
Uvjeti za obavljanje poslova:
- VŠS građevinskog smjera
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanje

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku diplome
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) 

Natječaj otvoren od 13. do 27. veljače 2017. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:
- prvostupnika/magistra elektrotehnike i 
- sanitarnog tehničaraPRVOSTUPNIK ILI MAGISTAR ELEKTROTEHNIKE - 1 izvršitelj

Uvjeti za obavljanje poslova:
- prvostupnik ili magistar elektrotehnike (VŠS/VSS)
- bez radnog iskustva
- osnovna informatička znanja
- vozačka B kategorija.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući dokumente:
- životopis
- presliku diplome
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- presliku evidencijskog kartona Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

SANITARNI TEHNIČAR - 1 izvršitelj

Uvjeti za obavljanje poslova:
- SSS sanitarni tehničar
- bez radnog iskustva
- osnovna informatička znanja
- vozačka B kategorija.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući dokumente:
- životopis
- presliku svjedodžbe
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- presliku evidencijskog kartona Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 27.2.2017. godine putem pošte ili osobno: KADROVSKA SLUŽBA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka - Dolac 14, Rijeka (III kat).
Nepotpune i nepravovremene podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za prvostupnike ili magistre elektrotehnike
otvoren od 1. do 8. prosinca 2016.


PRVOSTUPNIK ILI MAGISTAR ELEKTROTEHNIKE - 1 izvršitelj

Uvjeti za obavljanje poslova:
- prvostupnik ili magistar elektrotehnike (VŠS/VSS)
- bez radnog iskustva
- vozačka B kategorija.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući dokumente:
- presliku diplome
- presliku vozačke dozvole
- presliku evidencijskog kartona Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 8.12.2016. godine putem pošte ili osobno: KADROVSKA SLUŽBA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka - Dolac 14, Rijeka (III kat).
Nepotpune i nepravovremene podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

Informacija o ishodima natječajnog postupka - 2017


Uz suglasnost HZZO od 14.2.2017. VANJA ŠKUNCA MILKOVIĆ primljena je na stručno osposobljavanje za rad za zanimanje diplomirani ekonomist slijedom ispunjavanja uvjeta
- VSS "Ekonomski fakultet"
- vozački ispit „B“ kategorije
- bez radnog iskustva 
- visoka razina znanja engleskog jezika - (razina C1 i C2 za pisanje, govor i razumijevanje)
- napredno informatičko znanje (Word, Excel)Uz suglasnost HZZO od 15.3.2017. VEDRAN ČANČAREVIĆ, ing.elektrotehnike primljen je na stručno osposobljavanje za rad za zanimanje prvostupnik ili magistar elektrotehnike slijedom ispunjavanja uvjeta 
- prvostupnik ili magistar elektrotehnike (VŠS/VSS)
- bez radnog iskustva
- vozačka B kategorija.Na radno mjesto: REFERENT POSTUPAKA JAVNE NABAVE I na određeno vrijeme od 6 mjeseca zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja
JELENA SMOJE, VŠS ing. građ.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 24. travnja 2017.

Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za obavljanje i vođenje poslova sudjelovanja u procesu pripreme i provedbe postupaka javne nabave.

Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- SSS/VŠS ekonomske, pravne ili tehničke struke
- radno iskustvo: 2 godine 
- osnovno informatičko znanje
- vozački ispit B kategorijeNa radno mjesto:
POGONSKI ADMINISTRATOR VODOOPSKRBNOG PODRUČJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja
VESNA PAVLIĆ, SSS ekonomist
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 26. svibnja 2017.

Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova vođenja administrativnih poslova vezanih za vodoopskrbno područje i primanje obavijesti i zahtjeva za intervencije na vodovodnoj mreži.
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- SSS ekonomska škola ili gimnazija
- radno iskustvo: 1 godina
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto:
MAJSTOR ODRŽAVANJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati
- MARINO PERAIĆ, SSS vodoinstalater
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 12. svibnja 2017.
- RANKO JURETIĆ, SSS vodoinstalater
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 5. lipnja 2017.

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje poslova rada na održavanju kanalizacijske mreže i objekata.
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- KV/SSS građevinska struka
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit B kategorijeNa radno mjesto:
POMOĆNIK ZIDARA ODRŽAVANJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati
- ŽELJKO RAJKOVIĆ
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. svibnja 2017.
- ERDUAN BERISHA
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. svibnja 2017.

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje poslova pomoćnih radova na održavanju kanalizacijske mreže i objekata. 
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- NKV/PKV
- vozački ispit B kategorije (poželjno)Na radno mjesto: RUKOVATELJ CRPNIH STANICA - POSTROJENJA DIZANJA VODE na određeno vrijeme od 6 mjeseca zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
FRANKO MATEJČIĆ, SSS tehničar za stroj. 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. svibnja 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova vezanih uz rad opreme i uređaja crpnih stanica i održavanja objekata (rad u smjenama).
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- KV/SSS strojarska ili elektro struka
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit B kategorije
- ispit za strojara ili rukovatelja crpnih stanica

Posao i karijera

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka na dan 31.12.2016. godine imalo je 308 zaposlenika. Prosječna starost zaposlenika iznosi 45 godina te se može reći da se djelatnost društva temelji na timskom radu mladih zaposlenika punih entuzijazma i starijih zaposlenika punih iskustva.

Zaposlenicima omogućujemo trajnu edukaciju, obrazovanje i usavršavanje u cilju povećanja zadovoljstva naših korisnika i vlasnika te kvalitete u pružanju vodnih usluga. Trajnim usavršavanjem zaposlenici se osposobljavaju za što samostalniji, kreativniji i produktivniji rad.

Od zaposlenika se traži maksimalno zalaganje, prihvaćanje i preuzimanje odgovornosti, donošenje odluka, konstruktivnost u timskom radu, povjerenje, dijeljenje znanja i informacija s ostalim zaposlenicima društva, preuzimanje inicijative, prilagođavanje promjenama, poštivanje korisnika, dobavljača, kolega te aktivno sudjelovanje u cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju.

Tražilica