home | Posao i karijera
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services

Od 26. srpnja do 9. kolovoza 2018. otvoren je natječaj za radno mjesto
- STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 9. kolovoza 2018. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.STRUČNI SURADNIH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla s probnim radom od 90 dana

opis poslova: organiziranje i koordiniranje rada jedinice za odnose s javnošću, predstavljanje poslovanja Društva prema javnosti u skladu sa zakonskim i internim odredbama o informiranju, odlukama vlasnika, nalozima direktora Društva  i ostalih nadređenih te zahtjevima medija i korisnika, pripremanje informacija za predstavljanje Društva prema javnosti u skladu sa zakonskim i internim odredbama o informiranju, pripremanje, uređivanje i objavljivanje informacija, uključujući fotografija i video zapisa na internetskim stranicama Društva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija i strategiji poslovanja, rješavanje pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama, pripremanje i izrađivanje odgovora na upite, zahtjeve i pritužbe upućene Društvu i osnivačima, planira i koordinira komunikaciju s medijima.

Uvjeti za obavljanje poslova:
- VSS fakultet prirodnog ili društvenog smjera
- radno iskustvo: 5 godina
- napredno poznavanje rada na osobnom računalu i korištenja aplikacija iz područja rada
- vozački ispit B kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku diplome
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
i ostale dokaze prema traženim uvjetima

 

Od 9. do 11. srpnja 2018. otvoren je natječaj za radno mjesto
- ARHIVAR (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 11. srpnja 2018. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.ARHIVAR – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla s probnim radom od 60 dana

opis poslova: obavljanje poslova vođenja arhivske građe i knjižničkog fonda Društva u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivama, Pravilnikom o zaštiti arhivske građe, inernim Pravilnicima o arhiviranju te nalozima nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova:
- SSS općeg ili ekonomskog smjera
- radno iskustvo: 2 godine
- poznavanje rada na računalu i informatičkih programa 
- vozački ispit B kategorije
- položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivske građe

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
i ostale dokaze prema traženim uvjetima

 

Od 18. do 27. lipnja 2018. otvoren je natječaj za radno mjesto
- STROJAR ODVODNJE (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 27. lipnja 2018. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.STROJAR ODVODNJE – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla s probnim radom od 60 dana

opis poslova:

 • obilazak objekata pogona odvodnje i praćenje tehnoloških parametara i stanja tehničke ispravnosti postrojenja i opreme
 • održavanje i otklanjanje manjih kvarova
 • pogonska pripravnost van radnog vremena

Uvjeti za obavljanje poslova:
- SSS tehnički smjer
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit “B” kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe završene škole
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- i ostalo traženo u uvjetima

Od 18. do 27. lipnja 2018. otvoren je natječaj za radno mjesto
- ELEKTROMEHANIČAR II (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 27. lipnja 2018. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.ELEKTROMEHANIČAR II – 2 izvršitelja

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla s probnim radom od 60 dana

opis poslova:

 • obilazak objekata vodoopskrbe i odvodnje s redovnim i interventnim elektro održavanjem uređaja i instalacija

Uvjeti za obavljanje poslova:
- SSS elektromehaničarski ili elektrotehnički smjer
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanje
- poželjan položen stručni ispit za uklopničara u industriji

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe završene škole
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- i ostalo traženo u uvjetima

Od 18. do 27. lipnja 2018. otvoren je natječaj za radno mjesto
- MAJSTOR ODRŽAVANJA MREŽE (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 27. lipnja 2018. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.MAJSTOR ODRŽAVANJA MREŽE – 2 izvršitelja

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla s probnim radom od 60 dana

opis poslova:

 • rad na održavanju kanalizacjiske mreže i objekata
 • ispitivanje stanja kanalizacijske mreže
 • utvrđivanje na terenu priključenosti na odovdnju
 • manji građevinski poslovi na sanaciji sustava javne odvodnje

Uvjeti za obavljanje poslova:
- SSS građevinskog smjera
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanje

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe završene škole
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- i ostalo traženo u uvjetima

Informacija o ishodima natječajnog postupka - 2018.


Na radno mjesto: INSTRUMENTALAC na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
DARKO ROBERT NINKOVIĆ, SSS tehničar za elektroniku.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 22. veljače 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova: 

 • obilazak objekata vodoopskrbe i odvodnje s obavljanjem poslova redovnog i interventnog održavanja mjerno-regulacijske, instrumentacijske, telemetrijske i komunikacijske opreme i uređaja u objektima vodoopskrbe i odvodnje u skladu s planom održavanja te nalozima Poslovođe održavanja automatike
 • rad na pronalaženju i otklanjanju kvarova na senzorima, mjernim uređajima, pokaznim instrumentima, napajačkim jedinicama, telemetrijskim komponentama te komunikacijskoj opremi i uređajima, postavljanju instalacija, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata i ostale mjerno-regulacijske opreme,
 • sudjelovanje u obavljanju radova vanjskih izvođača na mjerno-regulacijskoj, instrumentacijskoj, telemetrijskoj i komunikacijskoj opremi,
 • evidentiranje utvrđenog prilikom obavljanja radova radi održavanja ažurnosti baze podataka i tehničke dokumentacije,
 • pogonska pripravnost van redovnog radnog vremena.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VKV/SSS tehničar za elektroniku / mehanotroniku ili elektrotehničar slabe struje
- radno iskustvo: 2 godine
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanje
- strani jezik: engleskiNa radno mjesto: VOZAČ na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
DAVOR JAKOVČIĆ, SSS vozač motornog vozila.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 21. svibnja 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova prijevoza u sklopu procesa održavanja mreže vodoopskrbe i odvodnje te sudjelovanja u poslovima redovnog održavanja mreže vodoopskrbe i odvodnje.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS vozač motornog vozila
- vozački ispit C katogorije i položen kod 95
- radno iskustvo: 3 godine
- položen ispit za rad sa autodizalicom
- osnovno znanje rada na računaluNa radno mjesto: TEHNIČAR PRAĆENJA STANJA PROJEKATA INVESTICIJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
MLADEN SEKULIĆ, SSS građevinski tehničar niskogradnje.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 28. svibnja 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova praćenja stanja razvojno-investicijskih projekata. 

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS građevinskog smjera
- radno iskustvo: godinu dana u struci
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje rada na računaluNa radno mjesto: LABORANT/PRIPRAVNIK na određeno vrijeme od 6 mjeseci odabrani su kandidati
- IVANA ŠALIĆ, SSS kemijski procesni tehničar. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 4. lipna 2018. 
- PETRA JURIŠIĆ, SSS kemijski tehničar. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 4. lipna 2018. 

KandidatI ispunjavaJU sve uvjete za obavljanje aktivnosti vezanih uz analizu vode za ljudsku potrošnju, zaprimanje uzoraka vode iz vodoopskrbnog sustava i provođenje potrebnih aktivnosti za  analizu vode.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS kemijski, ekološki ili sanitarno laboratorijski tehničar
- bez radnog iskustva
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto: INŽENJER I PRIPREME I PROVEDBE INVESTICIJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
ANA MILARDOVIĆ GRABOVAC,VSS diplomirani inženjer građevinarstva.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 15. lipnja 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za samostalno obavljanje poslova pripreme i provedbe tehničko-tehnoloških uvjeta razvojno investicijskih ulaganja na objektima i mrežu u nadležnosti Društva te sudjelovanje u izradi, projektiranju i provedbi razvojno investicijskih planova i projekata. 

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VŠS/VSS građevinskog smjera
- radno iskustvo: 3 godine u struci
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaluNa radno mjesto: INŽENJER II PRIPREME I PROVEDBE INVESTICIJA  na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
MARINA STARČIĆ, VSS magistra inženjerka građevinarstva.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 19. lipnja 2018.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova pripreme i razrade tehničko-tehnoloških uvjeta razvojno investicijskih ulaganja na objektima i mrežu u nadležnosti Društva te za sudjelovanje u izradi, projektiranju i provedbi razvojno investicijskih planova i projekata.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VŠS/VSS građevinskog smjera
- radno iskustvo: godinu dana u struci
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaluNa radno mjesto: SAMOSTALNI REFERENT ZA LJUDSKE RESURSE na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
KORNELIJA MIKULIĆ KRVAVICA, VSS diplomirani učitelj.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 12. srpnja 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova organiziranja i koordiniranja poslova na izradi plana kadrova i razvojnih programa obrazovanja kadrova u skladu sa potrebama Društva. 

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VSS/VŠS društvenog ili pravnog smjera
- radno iskustvo: 3 godine na sličnim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezikaNa radno mjesto: INSTALATER MONTER III s opisom poslova: 

 • obavljanje pomoćnih poslova održavanja uređaja i instalacija vodoopskrbnog područja,
 • sudjelovanje u redovnom radu terenske ekipe VOP-a u skladu s radnim uputama i pod stručnim vodstvom voditelja radova (Poslovođa, Instalater monter I),  
 • odlazak izvanredno na teren u sastavu ekipe VOP-a u incidentnim situacijama, neposredna angažiranost na poslovima očitavanja vodomjera, montaže i premještaja priključaka, skidanja i postave raznih cjevovoda, zasuna, hidranata, reducir ventila, obilježavanje trase cjevovoda, narezivanja cijevi i sl., 
 • obavljanje i pomoćne poslove: čišćenje trase cjevovoda, popravak i čišćenje okana, postava i vađenje izolacije, obilježavanje gradilišta i prometnica, tlačenje i ispiranje cjevovoda, utovar i istovar materijala, raznošenje materijala uzduž trase  i sl. 
 • pogonska pripravnost van radnog vremena i povremeni rad noću

na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla NIJE IZVRŠEN IZBOR 
Natječaj je bio raspisan od 29.1.2018. - 5.2.2018.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- KV/PKV vodoinstalater monter
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto: VIŠI ADMINISTRATOR IT PODRŠKE s opisom poslova: 

 • uvođenja, testiranja i postavljanja parametara za računalne, mrežne i telekomunikacijske sustave
 • primjenu i održavanje sustava unutar korisničkog okruženja

na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla NIJE IZVRŠEN IZBOR 
Natječaj je bio raspisan od 5.4.2018. - 16.4.2018.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VŠS/SSS prirodnog ili društvenog smjera - računalstvo
- radno iskustvo 6 godina
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- napredno poznavanje rada na računalu i informatičkih programaNa radno mjesto: INSTALATER MONTER III s opisom poslova: 

 • obavljanje pomoćnih poslova održavanja uređaja i instalacija vodoopskrbnog područja,
 • sudjelovanje u redovnom radu terenske ekipe VOP-a u skladu s radnim uputama i pod stručnim vodstvom voditelja radova (Poslovođa, Instalater monter I),
 • odlazak izvanredno na teren u sastavu ekipe VOP-a u incidentnim situacijama, neposredna angažiranost na poslovima očitavanja vodomjera, montaže i premještaja priključaka, skidanja i postave raznih cjevovoda, zasuna, hidranata, reducir ventila, obilježavanje trase cjevovoda, narezivanja cijevi i sl.,
 • obavljanje i pomoćne poslove: čišćenje trase cjevovoda, popravak i čišćenje okana, postava i vađenje izolacije, obilježavanje gradilišta i prometnica, tlačenje i ispiranje cjevovoda, utovar i istovar materijala, raznošenje materijala uzduž trase  i sl.
 • pogonska pripravnost van radnog vremena i povremeni rad noću

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 60 dana NIJE IZVRŠEN IZBOR 
Natječaj je bio raspisan od 18.6.2018. - 27.6.2018.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- KV/PKV vodoinstalater monter
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanje

Informacija o ishodima natječajnog postupka - 2017


Uz suglasnost HZZO od 14.2.2017. VANJA ŠKUNCA MILKOVIĆ primljena je na stručno osposobljavanje za rad za zanimanje diplomirani ekonomist slijedom ispunjavanja uvjeta
- VSS "Ekonomski fakultet"
- vozački ispit „B“ kategorije
- bez radnog iskustva 
- visoka razina znanja engleskog jezika - (razina C1 i C2 za pisanje, govor i razumijevanje)
- napredno informatičko znanje (Word, Excel)Uz suglasnost HZZO od 15.3.2017. VEDRAN ČANČAREVIĆ, ing.elektrotehnike primljen je na stručno osposobljavanje za rad za zanimanje prvostupnik ili magistar elektrotehnike slijedom ispunjavanja uvjeta 
- prvostupnik ili magistar elektrotehnike (VŠS/VSS)
- bez radnog iskustva
- vozačka B kategorija.Na radno mjesto: REFERENT POSTUPAKA JAVNE NABAVE I na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja
JELENA SMOJE, VŠS ing. građ.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 24. travnja 2017.

Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za obavljanje i vođenje poslova sudjelovanja u procesu pripreme i provedbe postupaka javne nabave.

Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- SSS/VŠS ekonomske, pravne ili tehničke struke
- radno iskustvo: 2 godine 
- osnovno informatičko znanje
- vozački ispit B kategorijeNa radno mjesto:
POGONSKI ADMINISTRATOR VODOOPSKRBNOG PODRUČJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja
VESNA PAVLIĆ, SSS ekonomist
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 26. svibnja 2017.

Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova vođenja administrativnih poslova vezanih za vodoopskrbno područje i primanje obavijesti i zahtjeva za intervencije na vodovodnoj mreži.
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- SSS ekonomska škola ili gimnazija
- radno iskustvo: 1 godina
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto:
MAJSTOR ODRŽAVANJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati
- MARINO PERAIĆ, SSS vodoinstalater
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 12. svibnja 2017.
- RANKO JURETIĆ, SSS vodoinstalater
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 5. lipnja 2017.

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje poslova rada na održavanju kanalizacijske mreže i objekata.
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- KV/SSS građevinska struka
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit B kategorijeNa radno mjesto:
POMOĆNIK ZIDARA ODRŽAVANJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati
- ŽELJKO RAJKOVIĆ
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. svibnja 2017.
- ERDUAN BERISHA
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. svibnja 2017.

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje poslova pomoćnih radova na održavanju kanalizacijske mreže i objekata. 
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- NKV/PKV
- vozački ispit B kategorije (poželjno)Na radno mjesto: RUKOVATELJ CRPNIH STANICA - POSTROJENJA DIZANJA VODE na određeno vrijeme od 6 mjeseca zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
FRANKO MATEJČIĆ, SSS tehničar za stroj. 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. svibnja 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova vezanih uz rad opreme i uređaja crpnih stanica i održavanja objekata (rad u smjenama).
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- KV/SSS strojarska ili elektro struka
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit B kategorije
- ispit za strojara ili rukovatelja crpnih stanicaNa radno mjesto: POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
RATKO NALIS, radnik. 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 19. srpnja 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova čišćenja kanalizacijske mreže i objekata na njoj, taložnica i septičkih jama te za
rad u smjenama - povremeno ili stalno, rad vikendom i praznikom - po potrebi. 
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- PKV/NKV
- radno iskustvo nije potrebno
- osmogodišnja škola
- probni rok 30 danaNa radno mjesto: LABORANT na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
BORISLAV KUČALO, SSS kemijski tehničar. 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 23. kolovoza 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje kemijske, bakteriološke i fizikalne analize vode za piće, vođenje laboratorijskih datoteka sa statističkom obradom podataka. 
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- SSS laboratorijski, kemijski, sanitarni ili ekološki tehničar
- radno iskustvo: 1 godine 
- vozački ispit B kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto: TEHNIČAR KATASTRA I OBRAČUNA RADNIH NALOGA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
BOŽIDAR BURIĆ, VŠS građevinskog smjera. 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 31. kolovoza 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova vođenja katastra kanalizacijske mreže, snimanje izvedenih kanala, unos i ucrtavanje podataka u katastar te vršenje obračuna radnih naloga. 
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- VŠS građevinskog smjera
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto:
INSTALATER MONTER II VODOVODNE MREŽE na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati
- TONI BATURINA, SSS vodoinstalater
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. kolovoza 2017.
- DARIO TUZLAK, SSS vodoinstalater
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 30. kolovoza 2017.

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova vezani za održavanje i izgradnju vodovodne mreže.
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- KV/PKV vodoinstalater
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit “B” kategorijeNa radno mjesto: Radnik na uređaju  za pročišćavanje Delta na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
LUKA MUŠKARDIN, radnik.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 27. listopada 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova na održavanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta. Uvjet za obavljanje posla je bio NKV radnik.Na radno mjesto: TEHNIČAR na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
ŽARKO TONKOVIĆ, inženjer građevinarstva.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 27. listopada 2017. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje rada na poslovima nadzora izgradnje, rekonstrukcije i zamjene objekata vodoopskrbe i odvodnje. Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS/VŠS građevinskog, strojarskog ili elektro usmjerenja
- radno iskustvo: 2 godine
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto: INŽENJER U ODJELU IZGRADNJE, ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja
MARISSTELLA BOLIĆ, inženjer građevinarstva.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 21. studenog 2017. 

Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za obavljanje rada na poslovima nadzora izgradnje, rekonstrukcije i zamjene objekata vodoopskrbe i odvodnje. Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
 VŠS/VSS građevinskog smjera (ing.građ. ili dipl.ing.građ.)
- radno iskustvo: 3 godine
- potrebna znanja i vještine: strani jezik - engleski te napredno informatičko znanje 
- položen vozački ispit „B“ kategorijeNa radno mjesto: RADNIK NA UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE DELTA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
IVICA VORAČEK, radnik.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 20. studenog 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova na održavanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta. Uvjet za obavljanje posla je bio NKV radnik.Na radno mjesto: RUKOVATELJ CRPNIH STANICA na određeno vrijeme od 6 mjeseca zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
ALEKS FRANČIŠKOVIĆ, SSS elektromehaničar 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 20. studenog 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova vezanih uz rad opreme i uređaja crpnih stanica i održavanja objekata (rad u smjenama).
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- KV/SSS strojarska ili elektro struka
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- poželjan vozački ispit B kategorije
- poželjan ispit za strojara ili rukovatelja crpnih stanica
Na radno mjesto: SKLADIŠTAR na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja
DIANA SKELEDŽIĆ, SSS prodavač/knjigovodstveni operater. 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 29. studenog 2017.

Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za obavljanje svih poslova za zaprimanje, uskladištavanje i izdavanje sirovina, pomoćnog materijala, sitnog inventara i opreme za potrebe komunalnog društva. 
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- SSS/KV strukovna škola
- radno iskustvo: 1 godina 
- vozački ispit B kategorije
- osnovno informatičko znanje

Posao i karijera

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka na dan 31.12.2016. godine imalo je 308 zaposlenika. Prosječna starost zaposlenika iznosi 45 godina te se može reći da se djelatnost društva temelji na timskom radu mladih zaposlenika punih entuzijazma i starijih zaposlenika punih iskustva.

Zaposlenicima omogućujemo trajnu edukaciju, obrazovanje i usavršavanje u cilju povećanja zadovoljstva naših korisnika i vlasnika te kvalitete u pružanju vodnih usluga. Trajnim usavršavanjem zaposlenici se osposobljavaju za što samostalniji, kreativniji i produktivniji rad.

Od zaposlenika se traži maksimalno zalaganje, prihvaćanje i preuzimanje odgovornosti, donošenje odluka, konstruktivnost u timskom radu, povjerenje, dijeljenje znanja i informacija s ostalim zaposlenicima društva, preuzimanje inicijative, prilagođavanje promjenama, poštivanje korisnika, dobavljača, kolega te aktivno sudjelovanje u cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju.

Tražilica