home | Posao i karijera
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services

Od 10. do 14. studenog 2017. otvoren je natječaj za radno mjesto
- Skladištar (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 14. studenog 2017. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.Skladištar (m/ž) – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla

opis poslova: obavlja sve poslove za zaprimanje, uskladištavanje i izdavanje sirovina, pomoćnog materijala, sitnog inventara i opreme za potrebe komunalnog društva.

Uvjeti za obavljanje poslova:
- SSS/KV strukovna škola
- radno iskustvo: 1 godina 
- vozački ispit B kategorije
- osnovno informatičko znanje

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).


Od 27. listopada do 3. studenog 2017. otvoren je natječaj za radno mjesto
- Rukovatelj crpnih stanica

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 3. studenog 2017. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.KV/SSS RUKOVATELJ CRPNIH STANICA – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla s probnim radom od 60 dana

Opis poslova: poslovi vezani uz održavanje crpnih stanica postrojenja dizanja vode, rad u smjenama (12/24, 12/48), noćni rad, rad vikedima i blagdanima

Uvjeti za obavljanje poslova:
- KV/SSS strojarske ili elektro struke
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- poželjno je da kandidat ima položen vozački ispit „B“ kategorije
- poželjno je da kandidat ima položen ispit za strojara ili rukovatelja

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe
- životopis
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- presliku vozačke dozvole i ostale dokaze prema traženim uvjetimaOd 27. listopada do 3. studenog 2017. otvoren je natječaj za radno mjesto
- Radnik na uređaju  za pročišćavanje Delta

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 3. studenog 2017. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.Radnik na uređaju  za pročišćavanje Delta – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla

opis poslova: pomoćni poslovi na održavanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta

Uvjeti za obavljanje poslova:
- NKV radnik

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- životopis
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) 

Od 5. do 12. rujna 2017. otvoren je natječaj za radno mjesto: 
- inženjer u odjelu Izgradnje, zamjene i rekonstrukcije

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 12. rujna 2017. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.INŽENJER U ODJELU IZGRADNJE, ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla s probnim radom od 90 dana

Opis poslova: stručni nadzor na objektima u izgradnji, zamjeni i rekonstrukciji te izrada investicijsko-tehničke dokumentacije

Uvjeti za obavljanje poslova:
- VŠS/VSS građevinskog smjera (ing.građ. ili dipl.ing.građ.)
- radno iskustvo: 3 godine
- potrebna znanja i vještine: strani jezik - engleski te napredno informatičko znanje 
- položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku diplome
- životopis
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- presliku vozačke dozvole i ostale dokaze prema traženim uvjetima


Informacija o ishodima natječajnog postupka - 2017


Uz suglasnost HZZO od 14.2.2017. VANJA ŠKUNCA MILKOVIĆ primljena je na stručno osposobljavanje za rad za zanimanje diplomirani ekonomist slijedom ispunjavanja uvjeta
- VSS "Ekonomski fakultet"
- vozački ispit „B“ kategorije
- bez radnog iskustva 
- visoka razina znanja engleskog jezika - (razina C1 i C2 za pisanje, govor i razumijevanje)
- napredno informatičko znanje (Word, Excel)Uz suglasnost HZZO od 15.3.2017. VEDRAN ČANČAREVIĆ, ing.elektrotehnike primljen je na stručno osposobljavanje za rad za zanimanje prvostupnik ili magistar elektrotehnike slijedom ispunjavanja uvjeta 
- prvostupnik ili magistar elektrotehnike (VŠS/VSS)
- bez radnog iskustva
- vozačka B kategorija.Na radno mjesto: REFERENT POSTUPAKA JAVNE NABAVE I na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja
JELENA SMOJE, VŠS ing. građ.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 24. travnja 2017.

Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za obavljanje i vođenje poslova sudjelovanja u procesu pripreme i provedbe postupaka javne nabave.

Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- SSS/VŠS ekonomske, pravne ili tehničke struke
- radno iskustvo: 2 godine 
- osnovno informatičko znanje
- vozački ispit B kategorijeNa radno mjesto:
POGONSKI ADMINISTRATOR VODOOPSKRBNOG PODRUČJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja
VESNA PAVLIĆ, SSS ekonomist
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 26. svibnja 2017.

Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova vođenja administrativnih poslova vezanih za vodoopskrbno područje i primanje obavijesti i zahtjeva za intervencije na vodovodnoj mreži.
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- SSS ekonomska škola ili gimnazija
- radno iskustvo: 1 godina
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto:
MAJSTOR ODRŽAVANJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati
- MARINO PERAIĆ, SSS vodoinstalater
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 12. svibnja 2017.
- RANKO JURETIĆ, SSS vodoinstalater
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 5. lipnja 2017.

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje poslova rada na održavanju kanalizacijske mreže i objekata.
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- KV/SSS građevinska struka
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit B kategorijeNa radno mjesto:
POMOĆNIK ZIDARA ODRŽAVANJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati
- ŽELJKO RAJKOVIĆ
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. svibnja 2017.
- ERDUAN BERISHA
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. svibnja 2017.

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje poslova pomoćnih radova na održavanju kanalizacijske mreže i objekata. 
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- NKV/PKV
- vozački ispit B kategorije (poželjno)Na radno mjesto: RUKOVATELJ CRPNIH STANICA - POSTROJENJA DIZANJA VODE na određeno vrijeme od 6 mjeseca zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
FRANKO MATEJČIĆ, SSS tehničar za stroj. 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. svibnja 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova vezanih uz rad opreme i uređaja crpnih stanica i održavanja objekata (rad u smjenama).
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- KV/SSS strojarska ili elektro struka
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit B kategorije
- ispit za strojara ili rukovatelja crpnih stanicaNa radno mjesto: POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
RATKO NALIS, radnik. 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 19. srpnja 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova čišćenja kanalizacijske mreže i objekata na njoj, taložnica i septičkih jama te za
rad u smjenama - povremeno ili stalno, rad vikendom i praznikom - po potrebi. 
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- PKV/NKV
- radno iskustvo nije potrebno
- osmogodišnja škola
- probni rok 30 danaNa radno mjesto: LABORANT na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
BORISLAV KUČALO, SSS kemijski tehničar. 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 23. kolovoza 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje kemijske, bakteriološke i fizikalne analize vode za piće, vođenje laboratorijskih datoteka sa statističkom obradom podataka. 
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- SSS laboratorijski, kemijski, sanitarni ili ekološki tehničar
- radno iskustvo: 1 godine 
- vozački ispit B kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto: TEHNIČAR KATASTRA I OBRAČUNA RADNIH NALOGA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
BOŽIDAR BURIĆ, VŠS građevinskog smjera. 
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 31. kolovoza 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova vođenja katastra kanalizacijske mreže, snimanje izvedenih kanala, unos i ucrtavanje podataka u katastar te vršenje obračuna radnih naloga. 
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- VŠS građevinskog smjera
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto:
INSTALATER MONTER II VODOVODNE MREŽE na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati
- TONI BATURINA, SSS vodoinstalater
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. kolovoza 2017.
- DARIO TUZLAK, SSS vodoinstalater
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 30. kolovoza 2017.

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova vezani za održavanje i izgradnju vodovodne mreže.
Uvjeti za obavljanje poslova bili su:
- KV/PKV vodoinstalater
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit “B” kategorijeNa radno mjesto: Radnik na uređaju  za pročišćavanje Delta na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
LUKA MUŠKARDIN, radnik.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 27. listopada 2017.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova na održavanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Delta. Uvjet za obavljanje posla je bio NKV radnik.Na radno mjesto: TEHNIČAR na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
ŽARKO TONKOVIĆ, inženjer građevinarstva.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 27. listopada 2017. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje rada na poslovima nadzora izgradnje, rekonstrukcije i zamjene objekata vodoopskrbe i odvodnje. Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS/VŠS građevinskog, strojarskog ili elektro usmjerenja
- radno iskustvo: 2 godine
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanje

Posao i karijera

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka na dan 31.12.2016. godine imalo je 308 zaposlenika. Prosječna starost zaposlenika iznosi 45 godina te se može reći da se djelatnost društva temelji na timskom radu mladih zaposlenika punih entuzijazma i starijih zaposlenika punih iskustva.

Zaposlenicima omogućujemo trajnu edukaciju, obrazovanje i usavršavanje u cilju povećanja zadovoljstva naših korisnika i vlasnika te kvalitete u pružanju vodnih usluga. Trajnim usavršavanjem zaposlenici se osposobljavaju za što samostalniji, kreativniji i produktivniji rad.

Od zaposlenika se traži maksimalno zalaganje, prihvaćanje i preuzimanje odgovornosti, donošenje odluka, konstruktivnost u timskom radu, povjerenje, dijeljenje znanja i informacija s ostalim zaposlenicima društva, preuzimanje inicijative, prilagođavanje promjenama, poštivanje korisnika, dobavljača, kolega te aktivno sudjelovanje u cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju.

Tražilica