home | O nama
O nama
> Organi Društva
> Kapital
> Organizacijska struktura
> Cjenik
> Godišnje izvješće
> Plan poslovanja
> Sjednice NO
> Sjednice Skupštine
> Pravo na pristup informacijama
> Zaštita osobnih podataka
> Društvena odgovornost
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services

Profil tvrtke

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

 • javna vodoopskrba:
  zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonosnicima i sl.),
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
 • izvođenje priključaka,
 • umjeravanje vodomjera,
 • javna odvodnja:
  skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje,
  pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama;
  javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
 • uzorkovanje i ispitivanje kakvoće vlastitih otpadnih voda,
 • proizvodnja energije za vlastite potrebe.
Organizacija Društva

Društvo obavlja poslovanje preko organizacijsko-obračunskih jedinica:

 • proizvodno - radna jedinica VODOVOD
 • proizvodno - radna jedinica KANALIZACIJA
 • režijska radna jedinica ZAJEDNIČKI POSLOVI

Djelatnosti radnih jednica

PRJ VODOVOD obavlja djelatnost isporuke vode za ljudsku potrošnju
- zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonosnicima i sl.),
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
- izvedba priključaka i
- umjeravanje vodomjera.

PRJ KANALIZACIJA obavlja djelatnosti pružanja usluge javne odvodnje
- skupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; 
- pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
- uzorkovanja i ispitivanja kakvoće vlastitih otpadnih voda
- izvedba priključaka.

RRJ ZAJEDNIČKI POSLOVI obavlja režijske pomoćne poslove za navedene PRJ.

Tražilica
Upiti vezani uz Društvo