home | Otpadna voda
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
> Povijest
> Uređaj Delta
> Fekalna stanica
> Analiza otpadne vode
> EU projekt odvodnje aglomeracija Rijeka
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services

Vodovod se obično smatra potrebom, a kanalizacija luksuzom bez kojeg se možeNajveće potencijalno zlo koje danas prijeti čovječanstvu je zagađenje vode, zraka i tla. Četiri petine svjetskog stanovništva zagađenu vodu i nečistu sredinu u kojoj živi plaća vlastitim životom. Svrha odvodnje i izgradnje odvodnih sustava je sakupljanje otpadnih i ostalih suvišnih voda, njihovo odvođenje izvan naseljenih mjesta, pročišćavanje do željenog stupnja čistoće i ispuštanje u vodoprijemnik koji će ih moći primiti. Izgradnja kanalizacije ima ogroman utjecaj na podizanje kulturnog i higijenskog standarda čovjeka, stvaranje boljih životnih uvjeta i većeg blagostanja.
Zahvaljujući prirodi tla - terena i njegovim svojstvima ovog kraja (kraško područje, propusnost, "veternice" i drugo), kao privremena rješenja odvodnje otpadnih voda u vremenima kada mnoga domaćinstva nisu imala pitku, sanitarno ispravnu vodu, a voda iz šterni  bila je upitne kakvoće, izgradnja vodovoda imala je prednost, a izgradnja kanalizacijske mreže morala je radi toga kao i radi materijalnog položaja i standarda društva u cjelini, čekati neko drugo povoljnije vrijeme. Gotovo 80% oborinskih i otpadnih voda grada Rijeke i grada Kastva zbrinuto je na centralnom uređaju za pročišćavanje Delta (mehanički predtretman).
Tražilica
Upiti vezani uz kanalizaciju