Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Novosti

Poglavarstvo informirano o kvaliteti riječke vode

02.10.2007.
Jedna od točaka dnevnog reda redovite sjednice Poglavarstva, održane 2. listopada 2007. godine, bila je i informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće koju je isporučilo KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka u 2006. godini i u razdoblju siječanj – rujan 2007. Ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće koja redovito provode Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a i Laboratorij KD-a "Vodovod i kanalizacija" pokazala su kako Riječani i stanovnici okolice piju zdravstveno ispravnu i kvalitetnu vodu, a ona je rezultat izvorske vode kraškog terena i kontinuiranog ulaganja u održavanje cjelokupnog vodoopskrbnog sustava, redovitog provođenja dezinfekcije i redovitog ispiranja vodoopskrbne mreže i objekata. 

Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, za potrebe Ministarstva zdravstva obavlja mjesečna ispitivanja na 32 točke te sukladno Ugovoru s KD Vodovod i Kanalizacija vrši i uzorkovanje i proširenu analizu vode na 6 izvorišta u četiri različita hidrološka perioda godišnje. Uzorci se uzimaju uglavnom u javnim objektima kao što su škole, vrtići, ugostiteljski objekti i na kontrolnim ormarićima instaliranim od strane vodovoda.
Rezultate ispitivanja o zdravstvenoj ispravnosti riječke vode prezentirala je Dušanka Ćuzela - Bilać, dipl.ing., voditeljica Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Na prezentaciji je istaknuto kako je postotak zdravstveno ispravnih uzoraka po svim ispitivanim parametrima visok (od 98% do 100%). S obzirom da se vodovodi s iznad 95% ispravnim uzorcima smatraju sigurnim i pouzdanim takvim se može smatrati i vodovod grada Rijeke i riječkog prstena. Kako prošle godine tako i u prvih devet mjeseci ove godine uzrok zabilježenih neispravnosti bila je mutnoća vode koja je neznatno prelazila dozvoljenu vrijednost. Pojava zamućenja vode u pravilu traje vrlo kratko. Od mikrobioloških pokazatelja nesukladnost s Pravilnikom javljala se samo zbog povišenog broj kolonija (aerobnih mezofilnih bakterija), koji se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne smatraju zdravstveno rizičnim.
Voditeljica Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ također je napomenula kako Odsjek ispituje i prisustvo mineralnih ulja u cijevima novosagrađenih zgrada te da su do danas sva ispitivanja bila negativna.


Prije iznošenja informacije o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće na području Rijeke i riječkog prstena, gradonačelnik Grada Rijeke, mr.sc. Vojko Obersnel, objasnio je da su razlog uvrštenja ove informacije u dnevni red sjednice Poglavarstva brojni upiti građana zabrinutih nakon događanja u naselju Vrbani u Zagrebu. Također je i izrazio nadu kako će se uskoro jasnije zakonski definirati tko može obavljati montažu vodovodnih cijevi, na sličan način na koji je definirana montaža plinskih instalacija, kako se "slučaj Vrbani" ne bi ponovio i u ostalim gradovima Hrvatske. Gradonačelnik je također napomenuo kako su poduzetni prodavači iskoristili "slučaj Vrbani" za prezentaciju kućnih uređaja za pripremu vode. Upotreba uređaja za obradu vode za piće korisnicima usluga vodoopskrbe KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka je nepotrebna jer se voda sustavno nalazi pod dvostrukim nadzorom internih laboratorija i javno-zdravstvenih ustanova. Prodavači kućnih uređaja za pripremu vode koriste se "jeftinim trikom" i ispituju vodu uređajem koji se sastoji od jedne željezne i jedne aluminijske elektrode te tijekom ispitivanja dolazi do promjena boje vode koja nije rezultat njene neispravnosti već elektrolize i taloženja tvari s elektroda. Obojiti se neće samo destilirana, demineralizirana voda u kojoj nema otopljenih tvari poput kalcija, magnezija i natrija, ali takva je voda opasnija za zdravlje ljudi jer su te tvari potrebne ljudima. A više o tome u "Upotreba malih kućanskih aparata za pripremu pitke vode - potreba ili zabluda".