Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Čišćenje septičke i sabirne jame

Ukoliko niste priključeni na sustav javne odvodnje, Vašu septičku i sabirnu jamu zbrinjavamo na Vaš zahtjev, u odgovarajućim vremenskim razmacima tijekom godine, u terminima predviđenim planom čišćenja koji Vam najviše odgovara.

Pružanje ove usluge čišćenja septičke i sabirne jame povjerile su nam jedinice lokalnih samouprava:

  • Grad Rijeka
  • Grad Kraljevica
  • Grad Bakar
  • Općina Klana
  • Grad Kastav
  • Općina Kostrena
  • Općina Čavle

Cjenik pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama ->>

Saznajte više o načinu predaje zahtjeva >>

Plan čišćenja prema područjima pružanja usluge:

Područje  Termin čišćenja 
RIJEKA ZAPAD 
Mjesni odbori: 
Srdoči, Grbci, Zamet, Gornji Zamet i Kantrida
1. - 12. travnja 2019.
19. - 30. kolovoza 2019. 
RIJEKA CENTAR
Mjesni odbori:
Pehlin, Sv. Nikola, Turnić, Podmurvice, Mlaka, Potok, Banderovo, Škurinje, Škurinjska Draga
 15. - 26. travnja 2019.
2. - 12. rujna 2019.
RIJEKA SJEVER I ISTOK
Mjesni odbori:Drenova, Brašćine-Pulac, Pašac, Svilno, Orehovica, Grad Trsat, Bulevard, Vojak, Krimeja, Pećine, Draga, Gornja Vežica, Podvežica, Sv. Kuzam, Belveder, Brajda Dolac, Školjić, Luka, Centar Sušak
29. travnja - 10. svibnja 2019.
13. - 25. rujna 2019. 
BAKAR
4. - 29. srpnja 2019.
18. studenog - 10. prosinca 2019. 
 KASTAV 17. svibnja - 6. lipnja 2019.
2. - 23. listopada 2019. 
KRALJEVICA
17. lipnja -3. srpnja 2019.
4. - 15. studenog 2019. 
KOSTRENA
7. - 14. lipnja 2019.
24. - 31. listopada 2019. 
  ČAVLE 30. srpnja - 16. kolovoza 2019.
11. - 31. listopada 2019. 
 KLANA 13. - 16. svibnja 2019.
26. rujna - 1. listopada 2019. 

 1. - 12. travnja 2019.
19. - 30. kolovoza 2019.
 1. - 12. travnja 2019.
19. - 30. kolovoza 2019.