Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Natječaji

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do roka navedenog u natječaju
putem pošte ili osobno na adresu:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Ured za ljudske resurse
Dolac 14 (III kat)
51000 Rijeka

 

Ured za ljudske resurse (kontakti):

Nataša Radić, referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-227

Kornelija Mikulić Krvavica, samostalni referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-228

E-mail: kadrovska@kdvik-rijeka.hr

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pravo prednosti se dokazuje rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, potom dokazom iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Od 11. travnja do 18. travnja otvoren je natječaj za radno mjesto DJELATNIK ODRŽAVANJA OBJEKATA POGONA (m/ž)

Od 22. ožujka do 8. travnja otvoren je natječaj za radno mjesto INŽENJER II PRIPREME I PROVEDBE INVESTICIJA (m/ž)

Od 22. ožujka do 8. travnja otvoren je natječaj za radno mjesto INŽENJER I PRIPREME I PROVEDBE INVESTICIJA (m/ž)

Od 22. ožujka do 1. travnja otvoren je natječaj za radno mjesto POMOĆNIK CCTV OPERATERA (m/ž)

Od 1. ožujka do 15. ožujka otvoren je natječaj za radno mjesto - POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU (m/ž)

Od 1. ožujka do 15. ožujka otvoren je natječaj za radno mjesto - INSTALATER MONTER III (m/ž)

Od 1. ožujka do 15. ožujka otvoren je natječaj za radno mjesto - OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA (M/Ž)

Od 1. do 15.ožujka 2019. godine otvoren je ntječaj za radno mjesto - MAJSTOR ODRŽAVANJA MREŽE (m/ž)

Od 13. do 20. veljače 2019. otvoren je natječaj za radno mjesto - LIČILAC - ZIDAR (m/ž)

Od 12. do 19. veljače 2019. otvoren je natječaj za radno mjesto - TEHNIČAR KATASTRA (m/ž)

Od 30. siječnja do 6. veljače 2019. otvoren je natječaj za radno mjesto - POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU (m/ž)