Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

Radovi

Izgadnja vodovodnog ogranka Perčevo (Viškovo)

početak: 25. ožujak 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.

Tijekom izvođenja radova na izgradnji vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od oko 450 metara u Viškovu, na lokaciji Perčevo, promet će se odvijati privremena uz regulaciju prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Izgadnja vodovodnog ogranka Ronjgi (Viškovo)

početak radova: 18. ožujak 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 180 kalendarskih dana. 

Tijekom izgradnje vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od 630 metara u Viškovu, na lokaciji Ronjgi promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Izgradnja vodovodnog ogranka Garići - Petrolejska (Viškovo)

početak:11. ožujak 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana. 

Tijekom izgradnje vodovodnog ogranka profila DN 150 mm u ukupnoj dužini od oko 225 metara promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Izgradnja vodovodnog ogranka Trtni - Juraši (Viškovo)

početak radova: 11. ožujak 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.

Tijekom izgradnje vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od 153 metra promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Sanacija 30 m kanalizacijskog cjevovoda Škurinjska ceste (Rijeka)

početak radova: 18. veljače 2019.
predviđeni rok završetka radova: 15. ožujak 2019.

Za vrijeme izvođenja radova na dionici od 30 m u trupu prometnice na raskrižju Škurinjska cesta prema Pevecu, promet će se privremeno odvijati  jednim voznim trakom, regulirano prometnim znakovima i semaforima.

Izgradnja 270 m vodovoda u ulicama Burićeva i Putretin (naselje Šmrika, Kraljevica)

početak radova: 18. veljače 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana (3 mjeseca)

Tijekom gradnje vodovodnih ogranaka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od 272 metra promet će biti privremeno reguliran prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

 

Izgradnja vodovodnog ogranka Brnasi - Dovičići (Viškovo)

početak radova: 18. veljače 2019. 
ugovoreni rok za izvođenje radova: 60 radnih dana od otvaranja građevinskog dnevnika, a najkasnije 60 kalendarskih dana prije završetka radova na izgradnji prometnice.

Radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Brnasi - Dovičići profila DN 100 mm i u ukupnoj dužini od 198 metra izvode se u sklopu gradnje spojne ceste Brnasi-Dovičići.

Odvijanje prometa bit će tijekom radova privremeno reguliran prometnim znakovima i signalizacijom, sukladno prometnom elaboratu izrađenom za potrebe izvođenja spojne ceste Brnasi-Dovičići.

Izgradnja vodovodnog ogranka prema starom Drenovskom groblju (Rijeka)

vodovodni ogranak profila DN 100 mm izvest će se u ukupnoj dužini od 185,41 metar
početak: 12. veljače 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 60 dana od otvaranja građevinskog dnevnika.

Promet će biti privremeno reguliran prometnim znakovima i signalizacijom te će se odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom u oba smjera.

Izgradnja vodovodnih ogranaka Kudeji Rupnjak (I i II faza) s reducir stanicom (Kastav)

početak radova: 4. prosinac 2018.
ugovoreni rok izvođenja radova: 6 mjeseci

Promet će privremeno biti reguliran prometnim znakovima i signalizacijom. 

Gradnja vodovoda i kanalizacije u trupu nove stambene ulice planske oznake OU4a - faza 1 na Martinkovcu (Rijeka)

izgradnja 135 m vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda

početak radova: kolovoz 2018.
ugovoreni rok završetka radova: 120 kalendarskih dana od uvođenja u posao.