Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

Sanacija podmorskog ispusta Dječja bolnica Kantrida

Zbog dotrajalosti i i lošeg stanja havarijskog ispusta dužine 75 m izvršit će se njegova sanacija.
Početak radova: 17.9.2019.
Rok izvođenja radova je do kraja mjeseca studenog 2019. 

Sanacija podmorskog ispusta Bivio

Zbog dotrajalosti i i lošeg stanja havarijskog ispusta dužine 51 m izvršit će se njegova zamjena.
Početak radova: 17.9.2019.
Rok izvođenja radova je do kraja mjeseca studenog 2019.

Zamjena vodovodnog ogranka u ulicama Miroslava Krleže i Bartola Kašića (naselje Srdoči)

početak radova: 1. srpnja 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 120 kalendarskih dana (4 mjeseca)

Tijekom gradnje vodovodnih ogranaka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od 400 metara promet će biti privremeno reguliran prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje polovine cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Krešimirova ulica - Rekonstrukcija i dogradnja oko 1 km sustava javne odvodnje otpadnih voda te poboljšanje postojećeg sustava javne vodoopskrbe

početak radova: 24. lipnja 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 12 mjeseci

Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji transportnog kanalizacijskog kolektora uz rekonstrukciju postojećeg vodovoda i polaganje DTK mreže, na trasi dužine oko 1 km koja se proteže od raskrižja s Ulicom Blaža Polića do raskrižja s Ulicom Milutina Barača, promet će se odvijati dvosmjerno na dva sjeverna prometna traka.

Rekonstrukcija i dogradnja vodno-komunalne infrastrukture (javna kanalizacija i javni vodovod) u Krešimirovoj ulici dio je strateškog projekta Republike Hrvatske sufinanciranog bespovratnim europskim sredstvima - "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka".

Bakar - rekonstrukcija vodovoda CS Kukuljanovo - VS Vojskovo

početak: 12. lipanj 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 365 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji tlačnog cjevovoda i izgradnji opskrbnog cjevovoda od crpne stanice„Kukuljanovo“ do vodospreme „Vojskovo“ te prelaganju i izgradnji dijela transportnih cjevovoda iz smjera vodospreme „Vojskovo“ prema industrijskoj zoni, kao i proširenju (dogradnji podruma) zasunske komore vodospreme, promet će se odvijati privremeno uz regulaciju prometnim znakovima i signalizacijom.

Izgadnja vodovodnog ogranka Perčevo (Viškovo)

početak: 25. ožujak 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.

Tijekom izvođenja radova na izgradnji vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od oko 450 metara u Viškovu, na lokaciji Perčevo, promet će se odvijati privremena uz regulaciju prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Izgadnja vodovodnog ogranka Ronjgi (Viškovo)

početak radova: 18. ožujak 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 180 kalendarskih dana. 

Tijekom izgradnje vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od 630 metara u Viškovu, na lokaciji Ronjgi promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Izgradnja vodovodnog ogranka Garići - Petrolejska (Viškovo)

početak:11. ožujak 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana. 

Tijekom izgradnje vodovodnog ogranka profila DN 150 mm u ukupnoj dužini od oko 225 metara promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Izgradnja vodovodnog ogranka Trtni - Juraši (Viškovo)

početak radova: 11. ožujak 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.

Tijekom izgradnje vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od 153 metra promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Sanacija 30 m kanalizacijskog cjevovoda Škurinjska ceste (Rijeka)

početak radova: 18. veljače 2019.
predviđeni rok završetka radova: 15. ožujak 2019.

Za vrijeme izvođenja radova na dionici od 30 m u trupu prometnice na raskrižju Škurinjska cesta prema Pevecu, promet će se privremeno odvijati  jednim voznim trakom, regulirano prometnim znakovima i semaforima.

Izgradnja vodovodnog ogranka Brnasi - Dovičići (Viškovo)

početak radova: 18. veljače 2019. 
ugovoreni rok za izvođenje radova: 60 radnih dana od otvaranja građevinskog dnevnika, a najkasnije 60 kalendarskih dana prije završetka radova na izgradnji prometnice.

Radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Brnasi - Dovičići profila DN 100 mm i u ukupnoj dužini od 198 metra izvode se u sklopu gradnje spojne ceste Brnasi-Dovičići.

Odvijanje prometa bit će tijekom radova privremeno reguliran prometnim znakovima i signalizacijom, sukladno prometnom elaboratu izrađenom za potrebe izvođenja spojne ceste Brnasi-Dovičići.

Izgradnja vodovodnih ogranaka Kudeji Rupnjak (I i II faza) s reducir stanicom (Kastav)

početak radova: 4. prosinac 2018.
ugovoreni rok izvođenja radova: 6 mjeseci

Promet će privremeno biti reguliran prometnim znakovima i signalizacijom.