Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

Projekt: Bakar - rekonstrukcija vodovoda CS Kukuljanovo - VS Vojskovo

početak: 12. lipanj 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 365 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji tlačnog cjevovoda i izgradnji opskrbnog cjevovoda od crpne stanice„Kukuljanovo“ do vodospreme „Vojskovo“ te prelaganju i izgradnji dijela transportnih cjevovoda iz smjera vodospreme „Vojskovo“ prema industrijskoj zoni, kao i proširenju (dogradnji podruma) zasunske komore vodospreme, promet će se odvijati privremeno uz regulaciju prometnim znakovima i signalizacijom.

Rekonstrukcijom tlačnog cjevovoda od crpne stanice "Kukuljanovo" do vodospreme "Vojskovo"izgradit će se 670 m tlačnog cjevovoda ductil DN400mm i 672 m vodoopskrbnog cjevovoda ductil DN150/100mm

Prelaganjem i  izgradnjom dijela transportnih cjevovoda iz smjera vodospreme "Vojskovo" prema Industrijskoj zoni rekonstruirat će se 153 m glavnog opskrbnog cjevovoda iz vodospreme Vojskovo prema Grobinštini ductil DN400mm  te izgraditi 151 m transportnog cjevovoda od vodospreme "Vojskovo" prema Kukuljanovu, ductil DN500mm

Izvođač građevinskih radova: GODINA d.o.o., OIC iz Kozine (Slovenija)
Stručni nadzor nad izvođenjem radova: DINOCOP CONSULTA d.o.o. iz Omišlja

Ugovorena vrijednost investicije: 6.737.732,42 (bez poreza na dodanu vrijednost) od čega radovi iznose 6.604.732,42 kn te nadzor 133.000,00 kn.