Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

Projekt: Krešimirova ulica - Rekonstrukcija i dogradnja oko 1 km sustava javne odvodnje otpadnih voda te poboljšanje postojećeg sustava javne vodoopskrbe

početak radova: 24. lipnja 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 12 mjeseci

Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji transportnog kanalizacijskog kolektora uz rekonstrukciju postojećeg vodovoda i polaganje DTK mreže, na trasi dužine oko 1 km koja se proteže od raskrižja s Ulicom Blaža Polića do raskrižja s Ulicom Milutina Barača, promet će se odvijati dvosmjerno na dva sjeverna prometna traka.

Rekonstrukcija i dogradnja vodno-komunalne infrastrukture (javna kanalizacija i javni vodovod) u Krešimirovoj ulici dio je strateškog projekta Republike Hrvatske sufinanciranog bespovratnim europskim sredstvima - "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka".

Novom regulacijom prometa zabranjuje se za sva vozila lijevo skretanje iz Krešimirove na raskrižju prema Zavodu za javno zdravstvo, kao i lijevo skretanje iz Krešimirove u Manzonijevu ulicu. Također se zabranjuje lijevo skretanje iz ulice Nikole Tesle u Krešimirovu u smjeru prema Žabici za sva vozila osim za vozila javnog gradskog prijevoza i interventna vozila. Na trasi odvijanja radova ukidaju se sve autobusne postaje osim onih kod restorana Index (u oba smjera) koje se neznatno pomiču prema Trgu Žabica, a autobusna postaja na raskrižju Krešimirova-Milutina Barača-Zvonimirova (u smjeru prema središtu grada) premješta se u Zvonimirovu ulicu neposredno prije raskrižja. Autobusne postaje u Manzonijevoj ulici i Ulici Nikole Tesle ostaju u funkciji. Sve gradske autobusne linije ostaju neizmijenjene i funkcionirati će prema redu vožnje, osim linije br. 3, koja mijenja smjer prometovanja u povratku prema centru grada, i umjesto Zvonimirovom i Krešimirovom, kretati će se relacijom Zvonimirova-Rikarda Benčića-Franje Čandeka-Vukovarska-Viktora Cara Emina-Fiorello la Guardia-Pomerio-Žrtava fašizma-Delta.

Radove na izgradnji javne infrastrukture u Krešimirovoj ulici KD ViK provodi u suradnji s Hrvatskim cestama i Gradom Rijekom. Ukupna vrijednost investicije je 34.799.616,80 kn. Od toga su Hrvatske ceste s 16.051.271,96 kuna nositelj projekta za rekonstrukciju kolnika i rubnjaka u duljini od 1.100 metara uz popratno usklađenje horizontalne i vertikalne signalizacije, KD ViK s 18.135.401,39 kuna za izgradnju 1.100 metara dugog transportnog kanalizacijskog kolektora, rekonstrukciju vodovodnog sustava i polaganje optičkog kabla, dok se radovi Grada Rijeke vrijedni 612.943,45 kuna vezuju uz izgradnju 200 metara duge oborinske kanalizacije kojom će se poboljšati postojeći sustav odvodnje na lokaciji križanje Mlaka.

Prometni elaborat je izradio: Rijekaprojekt d.o.o.
Izvođač građevinskih radova je: Zajednica ponuditelja GP KRK d.d. i GODINA d.o.o.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova: Geokon-Zagreb d.d.

Pregledna situacija - Krešimirova ulica

Ostali projekti na ovom području