Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

Projekt: Izgadnja vodovodnog ogranka Perčevo (Viškovo)

početak: 25. ožujak 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.

Tijekom izvođenja radova na izgradnji vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od oko 450 metara u Viškovu, na lokaciji Perčevo, promet će se odvijati privremena uz regulaciju prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Prometni elaborat izradio: Aqua plan d.o.o.
Izvođač građevinskih radova: Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnica.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja:  Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zoran Samaržija Hranilović, dipl.ing.građ. iz Rijeke.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 910.000,00 kn (bez PDV-a).

Ostali projekti na ovom području