Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

Projekt: Izgadnja vodovodnog ogranka Ronjgi (Viškovo)

početak radova: 18. ožujak 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 180 kalendarskih dana. 

Tijekom izgradnje vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od 630 metara u Viškovu, na lokaciji Ronjgi promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Prometni elaborat izradio: Fluming d.o.o. Rijeka.
Izvođač građevinskih radova: Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnice.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja: HOUSE d.o.o. Rijeka.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 1.000.000,00 kn (bez PDV-a).