Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

Projekt: Izgradnja vodovodnog ogranka Garići - Petrolejska (Viškovo)

početak:11. ožujak 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana. 

Tijekom izgradnje vodovodnog ogranka profila DN 150 mm u ukupnoj dužini od oko 225 metara promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

 Prometni elaborat izradio:  Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zoran Samaržija Hranilović, dipl.ing.građ. iz Rijeke.
Izvođač građevinskih radova: Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnica
Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zoran Samaržija Hranilović, dipl.ing.građ. iz Rijeke.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 470.000,00 kn (bez PDV-a).

Ostali projekti na ovom području