Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

Projekt: Izgradnja vodovodnog ogranka Trtni - Juraši (Viškovo)

početak radova: 11. ožujak 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.

Tijekom izgradnje vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od 153 metra promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Prometni elaborat izradio: Teh projekt hidro d.o.o. iz Rijeke
Izvođač građevinskih radova: Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnica
Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zoran Samaržija Hranilović, dipl.ing.građ. iz Rijeke.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 370.000,00 kn (bez PDV-a).

Ostali projekti na ovom području