Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Jednostavna nabava

Predmet nabave: Nabava ventila za redukciju tlaka - JV 61/2020

Rijeka, 9. lipnja 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava ventila za redukciju tlaka - JV 61/2020

Rok za dostavu ponuda je 19.6.2020. godine do 9:00 sati, isključivo poštom na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Geodetske usluge za potrebe KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka - JV 41/2020

Rijeka, 2. lipnja 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Geodetske usluge za potrebe KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka - JV 41/2020

Rok za dostavu ponuda je 15.6.2020. godine do 9:00 sati, isključivo poštom na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: „Pružanje usluge popravaka prema defektaži, nabava dijelova i servis i prijevoz (šlepanje) osobnih automobila“- JV 54/2020

Rijeka, 13. svibnja 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Pružanje usluge popravaka prema defektaži, nabava dijelova i servis i prijevoz (šlepanje) osobnih automobila - JV 54/2020

Rok za dostavu ponuda je: 22.5.2020. godine do 9:00 sati, isključivo poštom na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava auto guma, popravak, balansiranje, montaža i podešavanje geometrije kotača - JV 48/2020

Rijeka, 11. svibnja 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava auto guma, popravak, balansiranje, montaža i podešavanje geometrije kotača - JV 48/2020

Rok za dostavu ponuda je 18.5.2020. godine do 9:00 sati, isključivo poštom na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava radne odjeće - JV 44/2020

Rijeka, 21. travnja 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: Nabava radne odjeće - JV 44/2020.

Rok za dostavu ponuda je 29.4.2020 godine do 9:00 sati, isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik s prilogom u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Pružanje usluga popravka, nabavu dijelova i servisa opreme za CCTV inspekciju kanalizacijskih sustava“- JV 39/2020

Rijeka, 14. travnja 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je:
Pružanje usluga popravka, nabavu dijelova i servisa opreme za CCTV inspekciju kanalizacijskih sustava- JV 39/2020
Rok za dostavu ponuda je:
21.04.2020. godine do 09:00 sati, isključivo poštom na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.


Predmet nabave: „Usluga izrade projektne dokumentacije za građenje na području grada Kraljevice: Vodovodni ogranak Banj, vodovodni ogranak Burićeva (Ul. Brajci od k.br. 4-29) u Šmriki i vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Podbanj – III faza“- JV 40/2020

Rijeka, 14. travnja 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je:
Usluga izrade projektne dokumentacije za građenje na području grada Kraljevice: Vodovodni ogranak Banj, vodovodni ogranak Burićeva (Ul. Brajci od k.br. 4-29) u Šmriki i vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Podbanj – III faza - JV 40/2020
Rok za dostavu ponuda je:
21.04.2020. godine do 09:00 sati, isključivo poštom na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi, ponudbeni troškovnik i pregledne situacije u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava uredskih potrepština i ostalo - JV 33/2020

Rijeka, 30. ožujka 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).

Predmet jednostavne nabave je: Nabava uredskih potrepština i ostalo - JV 33/2020

Rok za dostavu ponuda je: 6.04.2020. godine do 09:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

 

Predmet nabave: Javni poziv za iskaz interesa za uslugu preuzimanja i zbrinjavanja otpada iz pjeskolova

Rijeka, 6. ožujka 2020.

Javni poziv za iskaz interesa za uslugu preuzimanja i zbrinjavanja otpada iz pjeskolova,koji nastaje u procesu pročišćavanja otpadnih voda na središnjem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Delta.
Rok za dostavu iskaza interesa je 20.3.2020. godine u 12 sati

  • na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka s naznakom: „ISKAZ INTERESA ZA PREUZIMANJE OTPADA S OTPADA IZ PJESKOLOVA (19 08 02)“;
  • ili putem elektronske pošte na adresu: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr, također s naznakom „ISKAZ INTERESA ZA PREUZIMANJE OTPADA S OTPADA IZ PJESKOLOVA (19 08 02)“

 

Predmet nabave: Nabava novih vodomjera DN 15 do DN 100 - JV 18/2020

Rijeka, 24. veljače 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava novih vodomjera DN 15 do DN 100 - JV 18/2020

Rok za dostavu ponuda je 2.3.2020. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi, Tablica broj 1 i Ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Izrada i isporuka dizajnerskih boca - JV 11/2020

Rijeka, 4. veljače 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Izrada i isporuka dizajnerskih boca - JV 11/2020

Rok za dostavu ponuda je: 11.2.2020. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i pripadajući prilozi istoj u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: „Usluga servisiranja i održavanja nadogradnje na specijalnim vozilima za čišćenje kanalizacijske mreže“- JV 08/2020

Rijeka, 30. siječnja 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je:
Usluga servisiranja i održavanja nadogradnje na specijalnim vozilima za čišćenje kanalizacijske mreže - JV 8/2020
Rok za dostavu ponuda je:
6.2.2020. godine do 09:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi u kojoj je i Ponudbeni troškovnik u cijelosti je dostupna niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: „Usluga stručnog i obračunskog nadzora te usluga koordinatora II zaštite na radu na izvođenju radova na izgradnji crpne stanice sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica-Pećine, Grad Rijeka “- JV 156/2019

Rijeka, 16. siječnja 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je:
Usluga stručnog i obračunskog nadzora te usluga koordinatora II zaštite na radu na izvođenju radova na izgradnji crpne stanice sanitarnih otpadnih voda CS Brajdiva-Pećine, Grad Rijeka - JV 156/2019
Rok za dostavu ponuda je:
22.01.2020. godine do 09:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Predmet nabave: Usluga redovnog održavanja programskih aplikacija-plaće, evidencija radnog vremena, dugotrajna imovina sa sučeljavanjem i sitni inventar - JV 02/2020

Rijeka, 16. siječnja 2020.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Usluga redovnog održavanja programskih aplikacija-plaće, evidencija radnog vremena, dugotrajna imovina sa sučeljavanjem i sitni inventar - JV 02/2020

Rok za dostavu ponuda je: 22.1.2020. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi u kojoj je i Ponudbeni troškovnik u cijelosti je dostupna niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: ajam licenci za Autodesk programsku opremu za razdoblje 22.12.2019. – 21.12.2022. godine - JV 139/2019

Rijeka, 26. studenog 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Najam licenci za Autodesk programsku opremu za razdoblje 22.12.2019. – 21.12.2022. godine - JV 139/2019

Rok za dostavu ponuda je 2.12.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Izrada i isporuka dizajnerskih boca - JV 120/2019

Rijeka, 7. studenog 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Izrada i isporuka dizajnerskih boca - JV 120/2019

Rok za dostavu ponuda je 14.11.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi u cijelosti je dostupna niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

 

Rijeka, 12. studeni 2019.

Izmjena roka za dostavu ponuda:
Krajnji rok za dostavu ponuda je najkasnije do 18.11.2019. godine do 9:00 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

Predmet nabave: Proširenje sustava nadzora prisutnosti klor dioksida u vodoopskrbnim objektima - JV 131/2019

Rijeka, 7. studenog 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Proširenje sustava nadzora prisutnosti klor dioksida u vodoopskrbnim objektima - JV 131/2019

Rok za dostavu ponuda je 13.11.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Usluga održavanja licenci za GIS-GeoMedia licence - JV 135/2019

Rijeka, 23. listopada 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je:  Usluga održavanja licenci za GIS-GeoMedia licence - JV 135/2019

Rok za dostavu ponuda je 30.10.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava hidranata - JV 132/2019

Rijeka, 18. listopada 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave: Nabava hidranata - JV 132/2019.

Rok za dostavu ponuda je 25.10.2019. godine do 09:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava zasuna - JV 133/2019

Rijeka, 18. listopada 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: Nabava zasuna - JV 133/2019.

Rok za dostavu ponuda je 25.10.2019. godine do 09:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.


Predmet nabave: Nabava srednjenaponskog postrojenja za CS Plase - JV 128/2019 “

Rijeka, 18. listopada 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: Nabava srednjenaponskog postrojenja za CS Plase - JV 128/2019
Rok za dostavu ponuda je 25.10.2019. godine do 09:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.


Predmet nabave: Usluga izrade izvedbene projektne dokumentacije za sanaciju crpne stanice odvodnje - CS Martinšćica - JV 118/2019

Rijeka, 13. rujna 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je Usluga izrade izvedbene projektne dokumentacije za sanaciju crpne stanice odvodnje - CS Martinšćica - JV 118/2019

Rok za dostavu ponuda je 20.9.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i Projektni zadatak u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Usluga tehničkog pregleda i registracije vozila - JV 114/2019

Rijeka, 12. rujna 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Usluga tehničkog pregleda i registracije vozila - JV 114/2019

Rok za dostavu ponuda je 20.9.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava pružanja usluge revizije financijskih izvještaja za 2019.godinu - JV 115/2019

Rijeka, 3. rujna 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava pružanja usluge revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu - JV 115/2019

Rok za dostavu ponuda je 9.9.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi u cijelosti je dostupna niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava tonera i tinti za ispisne uređaje - JV 113/2019

Rijeka, 8. kolovoza 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: Nabava tonera i tinti za ispisne uređaje - JV 113/2019.

Rok za dostavu ponuda je: 26.08.2019. godine do 09:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji barijera, strmih pokosa te sječu makije, grmlja, šiblja, drveća uz košnju na izrazito strmim terenima u sklopu kompleksa objekata sustava vodoopskrbe - JV 112/2019

Rijeka, 2. kolovoza 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: Izvođenje radova na sanaciji barijera, strmih pokosa te sječu makije, grmlja, šiblja, drveća uz košnju na izrazito strmim terenima u sklopu kompleksa objekata sustava vodoopskrbe - JV 112/2019.

Rok za dostavu ponuda je 14.8.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

 

Predmet nabave: Usluga uspostave sustava informatičke i kibernetičke sigurnosti - JV 111/2019.

Rijeka, 31. sprnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: Usluga uspostave sustava informatičke i kibernetičke sigurnosti - JV 111/2019.

Rok za dostavu ponuda je 19.8.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Dokumentacija o nabavi, Projektni zadatak i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

 

Predmet nabave: Nabava telefonske centrale - JV 105/2019

Rijeka, 19. sprnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava telefonske centrale - JV 105/2019

Rok za dostavu ponuda je 29.7.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi zajedno sa Ponudbenim troškovnikom, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala - JV 104/2019

Rijeka, 19. sprnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je Nabava osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala - JV 104/2019

Rok za dostavu ponuda je 29.7.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi zajedno sa Ponudbenim troškovnikom i Opisom zaštitne obuće, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava cijevi od nodularnog lijeva i spojni fazonski komadi“- JV 102/2019

Rijeka, 18. sprnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava cijevi od nodularnog lijeva i spojni fazonski komadi - JV 102/2019

Rok za dostavu ponuda je 29.7.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi zajedno sa Ponudbenim troškovnikom, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava spojnih komada za cijevi (E-flex i U-flex) - JV 103/2019

Rijeka, 18. sprnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava spojnih komada za cijevi (E-flex i U-flex) - JV 103/2019

Rok za dostavu ponuda je 29.7.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi zajedno sa Ponudbenim troškovnikom, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava govornih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži te usluge podatkovnog povezivanja i pristupa Internetu - JV 101/2019

Rijeka, 17. sprnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: Nabava govornih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži te usluge podatkovnog povezivanja i pristupa Internetu - JV 101/2019

Rok za dostavu ponuda je 26.7.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i Specifikacija s ponudbenim troškovnikom u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Usluga održavanja multifunkcionalnih i telefaks uređaja, pisača, plotera i skenera - JV 86/2019

Rijeka, 14. lipnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Usluga održavanja multifunkcionalnih i telefaks uređaja, pisača, plotera i skenera - JV 86/2019

Rok za dostavu ponuda je: 26.6.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi zajedno sa Ponudbenim troškovnikom, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Daljinsko očitanje vodomjera i prikaz očitanih podataka kroz web sučelje s ispisom u datoteku - JV 90/2019

Rijeka, 14. lipnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Daljinsko očitanje vodomjera i prikaz očitanih podataka kroz web sučelje s ispisom u datoteku - JV 90/2019

Rok za dostavu ponuda je: 21.6.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi zajedno s Ponudbenim troškovnikom, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava auto guma, popravak, balansiranje, montaža i podešavanje geometrije kotača - JV 30/2019

Rijeka, 28. svibnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: Nabava auto guma, popravak, balansiranje, montaža i podešavanje geometrije kotača - JV 30/2019

Rok za dostavu ponuda je 7.6.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Pružanje usluge popravaka prema defektaži, nabava dijelova i servisa i prijevoz (šlepanje) osobnih automobila - JV 71/2019

Rijeka, 17. svibnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Pružanje usluge popravaka prema defektaži, nabava dijelova i servisa i prijevoz (šlepanje) osobnih automobila- JV 71/2019

Rok za dostavu ponuda je 24.5.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi zajedno sa Ponudbenim troškovnikom, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava ventila za redukciju tlaka - JV 69/2019

Rijeka, 6. svibnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: Nabava ventila za redukciju tlaka - JV 69/2019.

Rok za dostavu ponuda je 15.5.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava poslužitelja (Server) - JV 58/2019

Rijeka, 30. travnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava poslužitelja (Server) - JV 58/2019.

Rok za dostavu ponuda je 8.5.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi zajedno sa Ponudbenim troškovnikom, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Usluga stručnog nadzora na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe u sklopu građenja građevine komunalne infrastrukture ceste (nerazvrstana cesta) – rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 5055, I faza: dionica Mladenići-Ronjgi - JV 49/2019

Rijeka, 19. travnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave:
Usluge stručnog nadzora na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe u sklopu građenja građevine komunalne infrastrukture ceste (nerazvrstana cesta) – rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 5055, I faza: dionica Mladenići-Ronjgi.

Rok za dostavu ponuda je 26.4.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi s Projektnim zadatkom, Ponudbenim troškovnikom i Preglednom situacijom dostupna je niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Izgradnja vodovodnog ogranka Ružićeva ulica kbr. 32-41 (Energana) u Rijeci - JV 53/2019

Rijeka, 18. travnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave:  Izgradnja vodovodnog ogranka Ružićeva ulica kbr. 32-41 (Energana) u Rijeci - JV 53/2019

Rok za dostavu ponuda je 26.4.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi s Ponudbenim troškovnikom i Preglednom situacijom dostupna je niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Rekonstrukcija reducir stanica RS „Čopovsko“, RS „Hreljin“, RS „Meštrovićeva“, RS „Frlani“ te izgradnja okana kontrolnih vodomjera KV „Tizianova preko puta br. 40“, KV „Žrtava fašizma kod br.11“, KV „Baštijanova ulica“- JV 44/2019.

Rijeka, 29. ožujka 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Rekonstrukcija reducir stanica RS „Čopovsko“, RS „Hreljin“, RS „Meštrovićeva“, RS „Frlani“ te izgradnja okana kontrolnih vodomjera KV „Tizianova preko puta br. 40“, KV „Žrtava fašizma kod br. 11“, KV „Baštijanova ulica“- JV 44/2019.

Rok za dostavu ponuda je: 11.4.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Dokumentacija o nabavi zajedno sa Ponudbenim troškovnikom i Preglednim situacijama planiranih zahvata, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.


Predmet nabave: Usluga stručnog i obračunskog nadzora, te usluga koordinatora II zaštite na radu nad rekonstrukcijom tlačnog cjevovoda i izgradnjom opskrbnog cjevovoda CS Kukuljanovo - VS Vojskovo, prelaganjem i izgradnjom dijela transportnih cjevovoda iz smjera VS Vojskovo prema Industrijskoj zoni, te proširenjem zasunske komore vodospreme - JV 40/2019

Rijeka, 26. ožujka 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: "Usluga stručnog i obračunskog nadzora, te usluga koordinatora II zaštite na radu nad rekonstrukcijom tlačnog cjevovoda i izgradnjom opskrbnog cjevovoda CS Kukuljanovo - VS Vojskovo, prelaganjem i izgradnjom dijela transportnih cjevovoda iz smjera VS Vojskovo prema Industrijskoj zoni, te proširenjem zasunske komore vodospreme - JV 40/2019."

Rok za dostavu ponuda je:  4.4.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi zajedno sa projektnim zadatkom i Situacijom planiranog zahvata, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže na području Martinšćice - Općina Kostrena - JV 43/2019

Rijeka, 20. ožujka 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: "Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže na području Martinšćice - Općina Kostrena - JV 43/2019 “

Rok za dostavu ponuda je 29.3.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi, Ponudbeni troškovnik, Projektni zadatak i Pregledna situacija u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava radne odjeće - JV 41/2019

Rijeka, 15. ožujka 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne: Nabava radne odjeće - JV 41/2019 “

Rok za dostavu ponuda je 27.3.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi, Ponudbeni troškovnik i Opis radne odjeće u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Pružanje usluga popravka, nabavu dijelova i servis opreme za CCTV inspekciju kanalizacijskih sustava - JV 31/2019

Rijeka, 12. ožujka 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: „Pružanje usluga popravka, nabavu dijelova i servis opreme za CCTV inspekciju kanalizacijskih sustava - JV 31/2019 “

Rok za dostavu ponuda je 21.3.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni troškovnik, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda u trupu državne ceste oznake DC 8, dionice 003, 004 i 104 (Krešimirova I Adamićeva ulica) u Rijeci – i faza – Krešimirova - Upravljanje projektom - JV 21/2019

Rijeka, 19. veljače 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: „Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda u trupu državne ceste oznake DC 8, dionice 003, 004 i 104 (Krešimirova i Adamićeva ulica) u Rijeci – i faza – Krešimirova - Upravljanje projektom - JV 21/2019“

Rok za dostavu ponuda je 27.2.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Dokumentacija o nabavi i Projektni zadatak, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Usluga izrade elektrotehničke dokumentacije zamjene upravljanja crpnim agregatima zone Kukuljanovo s rekonstrukcijom elektroenergetskog, mjerno-regulacijskog te nadzorno upravljačkog sustava crpne stanice Bakar - JV 12/2019.

Rijeka, 18. veljače 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je:
Usluga izrade elektrotehničke dokumentacije zamjene upravljanja crpnim agregatima zone Kukuljanovo s rekonstrukcijom elektroenergetskog, mjerno-regulacijskog te nadzorno upravljačkog sustava crpne stanice Bakar - JV 12/2019.

Rok za dostavu ponuda je:  28.2.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Dokumentacija o nabavi i projektni zadatak, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Servis, umjeravanje i ovjera višemlaznih vodomjera DN15, DN20, DN25, DN30 - JV 17/2019

Rijeka, 18. veljače 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: „Servis, umjeravanje i ovjera višemlaznih vodomjera DN15, DN20, DN25, DN30“- JV 17/2019

Rok za dostavu ponuda je 26.2.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Dokumentacija o nabavi s ponudbenim troškovnikom, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Usluga servisiranja i održavanja nadogradnje na specijalnim vozilima za čišćenje kanalizacijske mreže - JV 08/2019

Rijeka, 30. siječnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je:
Usluga servisiranja i održavanja nadogradnje na specijalnim vozilima za čišćenje kanalizacijske mreže - JV 08/2019.
Rok za dostavu ponuda je:
06.02.2019. godine do 09:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.
Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.


Predmet nabave: Usluge redovnog održavanja programskih aplikacija – plaće, evidencija radnog vremena, dugotrajna imovina sa sučeljavanjem i sitni inventar“- JV 03/2019

Rijeka, 11. siječnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Usluge redovnog održavanja programskih aplikacija – plaće, evidencija radnog vremena, dugotrajna imovina sa sučeljavanjem i sitni inventar - JV 03/2019

Rok za dostavu ponuda je 18.1.2019. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Dokumentacija o nabavi s ponudbenim troškovnikom, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava novog osobnog vozila putem operativnog leasinga - JV 01/2019

Rijeka, 3. siječnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava novog osobnog vozila putem operativnog leasinga - JV 01/2019.

Rok za dostavu ponuda je 10.01.2019. godine do 12:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Dokumentacija o nabavi s ponudbenim troškovnikom, u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

 

Rijeka, 9. siječnja 2019.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava novog osobnog vozila putem operativnog leasinga - JV 01/2019

Izmjena Dokumentacija o nabavi – 9.1.2019. u cijelosti je dostupna niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Novi rok za dostavu ponuda - 15.1.2019. godine do 12:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Predmet nabave: Izrada recenzije koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava riječkog područja s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti – JV 131/2018.

Rijeka, 19. prosinca 2018.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Izrada recenzije koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava riječkog područja s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti – JV 131/2018.

Rok za dostavu ponuda je 28.12.2018. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Dokumentacija o nabavi, ponudbeni troškovnik i projektni zadatak u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.

Predmet nabave: Nabava vodomjera M-BUS - JV 130/2018

Rijeka, 11. prosinca 2018.

Jednostavna nabava - Poziv za dostavu ponuda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude za postupak jednostavne nabave, a u kojem se sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
Predmet jednostavne nabave je: Nabava vodomjera M-BUS - JV 130/2018.

Rok za dostavu ponuda je 17.12.2018. godine do 9:00 sati, na adresu naručitelja: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 402.

Dokumentacija o nabavi i ponudbeni troškovnik u cijelosti su dostupni niže u dokumentima te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u skladu s njom postupe prilikom dostavljanja ponude.