Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima provodimo putem Elektroničkog oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, koji bez odgode javno objavljuje sve potrebne informacije i dokumentaciju.

Opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavljujemo u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja:

  • otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili
  • otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja svaki zainteresirani gospodarski subjekt može nam putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske dostaviti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koje smo objavili. Istim putem možemo odmah odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge te pozvati zainteresirane gospodarske subjekte na sastanak.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja obvezni smo razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće i objaviti ga putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.