Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Registar ugovora

Pregled ugovora o javnoj nabavi sukladno Zaključku Vlade RH objavljenom u Narodnim novinama broj: 32/2011 od 18.03.2011.

Sukladno članku 3. stavku 1. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da su tijela javne vlasti, državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske Klasa: 3330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. godine tijela javne vlasti koje to svojstvo imaju prema odredbi članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koja su dužna postupati prema Zakonu o javnoj nabavi, obvezana su da dosljedno i ažurno vode podatke o Pregledu ugovora te ih na svojim internetskim stranicama (ili drugom informatičkom mediju) objavljuju i ažuriraju svakih šest mjeseci.

Pregled ugovora sastavni je dio i Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koje se izrađuje sukladno članku 10. toga Zakona.