Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Cijena usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Za odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama obratite se našoj službi na broj telefona (051) 353 841/885 ili putem mail adrese septicke@kdvik-rijeka.hr.

  • Korisnicima čije su nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe i na području su jedinica lokalnih samouprava koje su nam kao isporučitelju vodnih usluga povjerile čišćenje sabirnih i septičkih jama (malih sanitarnih uređaja) - gradovi Rijeka, Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Kostrena, Čavle i Klana usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda  iz sabirnih i septičkih jama (malih sanitarnih uređaja) obračunava se mjesečno, na isti način kao da se korisniku usluga pruža putem priključka na javnu kanalizaciju (sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda).
    Obračun se temelji na cijeni fiksnog i varijabilnog dijela javne odvodnje prema kategoriji korisnika iz Cjenika.
  • Korisnici čije nekretnine nisu priključene niti na sustav javne vodoopskrbe, niti na sustav javne odvodnje i svoje otpadne vode zbrinjavaju u septičkim i sabirnim jamama, cijena usluge iznosi 11,40 EUR/m3 (85,88 KN/m3) s PDV-om.
    Usluga se obračunava i naplaćuje po stvarno izvršenoj usluzi, na temelju količine crpljene otpadne vode. Cijena je ista za sve kategorije korisnika.
  • Pružanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama izvan redovnog radnog vremena iznosi 33,18 EUR (250,00 KN) po turi s PDV-om. Cijena je ista za sve kategorije korisnika i naplaćuje se po izvršenoj usluzi.

 

Redovno radno vrijeme pružanja usluge:

  • od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:00 do 19:00 sati te subotom od 7:00 do 13:00 sati tijekom zimskih mjeseci;
  • od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:00 do 21:00 sati tijekom ljetnih mjeseci.

Praznicima i nedjeljom se usluga ne pruža, osim po zahtjevu korisnika za interventnim pražnjenjem i odvozom otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Cijena u eurima iskazana po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn.