Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Cjenik vodnih usluga

Kategorija korisnika vodnih usluga

Stambene prostorije

Stambene prostorije

Stambene prostorije - svi vlasnici ili zakoniti korisnici nekretnina namijenjenih stanovanju, ne uključujući izdvojene dijelove nekretnina koje služe poslovnoj aktivnosti bez obzira da li imaju odvojen vodovodni priključak ili ne.

FIKSNI DIO

od 1.7.2024. 
vodoopskrba i odvodnja s PDV-om: 3,77 EUR/mjesec (28,45 KN/mjesec)

VARIJABILNI DIO

od 1.7.2024.
vodoopskrba i odvodnja s PDV-om i naknadama: 2,05 EUR/m3 (15,45 KN/m3)

Poslovne prostorije

Poslovne prostorije

Poslovne prostorije - svi vlasnici ili zakoniti korisnici nekretnina koje služe poslovnoj aktivnosti, a koji nisu obuhvaćeni kategorijom korisnika vodnih usluga Ostale poslovne prostorije.

FIKSNI DIO

od 1.7.2024. 
vodoopskrba i odvodnja s PDV-om: 3,77 EUR/mjesec (28,45 KN/mjesec)   

VARIJABILNI DIO

od 1.7.2024. 
vodoopskrba i odvodnja s PDV-om i naknadama : 2,90 EUR/m3 (21,82 KN/m3)

 

Ostale poslovne prostorije

Ostale poslovne prostorije - odnosi se na poslovne prostore koje koriste:

  • jedinica područne (regionalne) samouprave;
  • jedinice lokalne samouprave;
  • mjesni odbori;
  • vatrogasne službe;
  • ustanove predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te ostale ustanove obrazovanja i poučavanja;
  • pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju (osim vozačkih škola koje nisu namijenjene profesionalnim vozačima);
  • ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
  • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale ustanove u kulturi i sportu (izuzev fitness centara);
  • strukovne članske organizacije, vjerske organizacije kao i ostale članske organizacije;

FIKSNI DIO

od 1.7.2024. 
vodoopskrba i odvodnja s PDV-om: 3,77 EUR/mjesec (28,45 KN/mjesec) 

VARIJABILNI DIO

od 1.7.2024. 
vodoopskrba i odvodnja s PDV-om i naknadama: 2,05 EUR/m3 (15,45 KN/m3)

Posebne poslovne prostorije

Posebne poslovne prostorije

Posebne poslovne prostorije - svi vlasnici ili zakoniti korisnici nekretnina koje služe poslovnoj aktivnosti kojima u obavljanju poslovne aktivnosti količina isporučene vode preuzete iz sustava javne vodoopskrbe iznosi iznad jedan, dva, tri, četiri ili pet milijuna m3 godišnje i koja se koristi isključivo u procesu proizvodnje. 

 
Socijalno ugroženi građani

Socijalno ugroženi građani

Socijalno ugroženi građani odnosi se na fizičke osobe koje su sukladno aktu jedinice lokalne samouprave stekle status socijalno ugroženih građana. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za kategoriju korisnika vodnih usluga Socijalno ugroženi građani određuje se na količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a koja je utvrđena odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe iznad količine isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) te osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) obračunavaju se po cijeni za kategoriju korisnika vodnih usluga Stambene prostorije.

FIKSNI DIO

od 1.7.2024. 
vodoopskrba i odvodnja s PDV-om: 2,27 EUR/mjesec (17,08 KN/mjesec)

VARIJABILNI DIO

od 1.7.2024. 
vodoopskrba i odvodnja s PDV-om i naknadama: 1,31 EUR/m3 (9,83 KN/m3)

Cijena u eurima iskazana po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn.