Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

EU projekti

Poduzimamo sve potrebne radnje kako bi se na području na kojem pružamo vodne usluge pravovremeno dostigli europski standardi te ispunile sve zadane obveze i mjere kojima će se doseći ciljevi i politike u vodno-komunalnoj djelatnosti, a koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem Europskoj uniji. 

Ulaganja u vodnu infrastrukturu u cilju usklađivanja s europskim pravnim stečevinama, načelima i propisima u području okoliša, dugotrajan su, izazovan i zahtjevan proces s kojim se danas suočavaju brojni isporučitelji vodnih usluga, pa tako i mi.

Projekti sufinancirani europskim sredstvima na našem vodouslužnom području doprinijet će visokom stupnju zaštite pitke vode i okoliša, unapređenju sustava vodoopskrbe i cjelovitog gospodarenja otpadnim vodama te podizanju komunalnog standarda i kvalitete života stanovnika četiriju aglomeracija na kojima će se ove značajne investicije provoditi: Rijeka, Kostrena (Bakar – Kostrena), Kraljevica i Klana.