Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a RIJEKA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka u 2022. prijavilo je drugi po redu projekt na sufinanciranje po pozivu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 06.04.2022. za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.“  

Ukupna vrijednost projekta je 12.198.498,38 EUR, a projekt se sastoji od 10 zasebnih projekata.

Ciljevi projekta su osiguranje kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanje zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanje upravljanja vodama i postizanje veće otpornosti na klimatske promjene te doprinos postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 13.12.2022. godine donijelo Odluku kojom se isporučitelju vodnih usluga KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka odobrava financiranje projekta.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a RIJEKA – 2.dio“ zaključen je dana 22.12.2022. godine između Tijela državne uprave nadležnog za potkomponentu NPOO-a (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), Provedbenog tijela (Hrvatske vode) i Korisnika (KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka) kao i Ugovor o sufinanciranju projekta kojem je potpisnik i Grad Bakar kao partner na projektu.

Ukupna vrijednost projekta je 12.198.498,38 EUR s PDV-om, a projekt se sastoji od 10 elemenata (zasebnih projekata):


 Redni broj  Elementi projekta Ukupna investicijska vrijednost (kn)  Ukupna investicijska vrijednost (EUR)
 1. Podsustav Pehlin – Turnić 
763.500,00
101.333,86
 2. Podsustav Kantrida – Zamet
 4.371.500,00
580.197,76
 3. Podsustav Sušačka Draga
1.153.000,00
153.029,40
 4.  Naselje Mladenići – Viškovo 4.012.750,00  532.583,45 
 5. Naselje Marinići 1-2  5.191.500,00  689.030,46 
 6.  Vodovodni ogranak u Jurčićevoj ulici i Ulici Gorica – 2. dio građevine 1.105.000,00   146.658,70
 7. Vodoopskrba naselja Melnice-
IIa dio građevine 
7.575.000,00  1.005.375,27 
 8. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra (I faza)   30.767.513,97  4.083.550,86 
9.   Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Bakar  14.084.508,29   1.869.335,50 
10.   Podmorski ispust Bakar 1.002.079,00  132.998,74 
ukupno 70.026.351,26
 9.294.094,00
Nepredviđeni troškovi (5%) 3.501.317,56 
464.704,70
UKUPNO  73.527.668,82  9.758.798,70 
PDV 18.381.917,21
2.439.699,68
SVEUKUPNO 91.909.586,03
12.198.498,38

Projektom je predviđeno proširenje sustava javne vodoopskrbe u gradovima Rijeci, Bakru i Kastvu, te općini Viškovo, kao i proširenje mreže sanitarne odvodnje s rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te pripadajućim podmorskim ispustom u gradu Bakru.

Predviđena je izgradnja ukupno 7,10 km vodovodne mreže te izgradnja 3,1 km sanitarne odvodnje s uređajem čime će se postići viši standard obavljanja usluge te poboljšati kvaliteta razine usluge vodoopskrbe i odvodnje za oko 1500 stanovnika.

Konkretnije, na području Općine Viškovo odobreno je 1.282.694,60€ (bez PDV-a), i to za: Naselje Mladenići – Viškovo, Naselje Marinići 1-2.

Na području Grada Rijeke odobren je iznos od 876.289,07€ (bez PDV-a), i to za: Podsustav Pehlin – Turnić, Podsustav Sušačka Draga, Podsustav Kantrida – Zamet, dok je na području Grada Kastva odobreno 153.991,64€ (bez PDV-a), i to za: Vodovodni ogranak u Jurčićevoj ulici i Ulici Gorica – 2. dio građevine.

Gradu Bakru koji je do sada iz vlastitih sredstava financirao izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra (I faza) s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Bakar i podmorskim ispustom Bakar odobren je iznos od 7.445.823,39€ (bez PDV-a), kojim će se sufinancirati i vodoopskrba naselja Melnice-IIa dio građevine.

Svi prijavljeni projekti doprinose razvoju i uspostavljanju višeg standarda obavljanja vodno-komunalne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje na okolišno prihvatljiv način čime se također potiče pravičan i ravnomjeran razvoj ovog područja.

 
LOGO Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO)