Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Poglavarstvo Grada Rijeke upoznalo se s informacijom o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2008. godini

21.04.2009.
Direktor KD ViK Rijeka, g. Željko Mažar, na današnjoj je 149. sjednici Poglavarstva Grada Rijeke upoznao članove Poglavarstva i medije o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće na širem riječkom području te kvaliteti pročišćene vode koji su na vrlo visokoj razini. 
Laboratorij PRJ Vodovod je tijekom prošle godine izvršio analizu 4.150 uzoraka vode (u prosjeku 11 svaki dan), od čega 50% na vodovodnoj mreži (2.037). 98,08% ispitanih uzoraka vode na mjestu potrošnje i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe bilo je zdravstveno ispravno odnosno vrijednosti parametara nisu prelazile maksimalno dozvoljene vrijednosti. Razlozi odstupanja bili su u 1,67% uzoraka povećana mutnoća i u 0,25% uzoraka povećan broj aerobnih bakterija. Obzirom da su svi uzorci s povećanom mutnoćom bili mikrobiološki ispravni, isti nisu bili opasni po zdravlje, a povećan broj aerobnih bakterija prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije isto tako nema utjecaja na zdravlje.
Tijekom prošle godine ispitano je i 458 uzoraka otpadne vode i svi su bili sukladni zadanim parametrima za otpadnu vodu.

Osim rezultata ispitivanja koje je izvršilo KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, članovi Poglavarstva upoznati su i s dobrim rezultatima ispitivanja kvalitete vode i mora koje je izvršio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Gradonačelnik Grada Rijeke, mr.sc. Vojko Obersnel, nakon iznijetih činjenica izrazio je veliko zadovoljstvo, posebno jer je malo gradova koji se mogu pohvaliti kvalitetnom vodom za piće i morem visoke kvalitete u krškom području na kojem živi oko 250.000 stanovnika. Rezultat je to ulaganja svih jedinica lokalnih samouprava šireg riječkog područja te samog Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka u izgradnju i održavanje vodovodnog i kanalizacijskog sustava. Opredjeljenje, kako Grada Rijeke kao većinskog vlasnika Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, tako i samog komunalnog društva, je nastavak ulaganja u oba sustava, a posebno u odvodnju.


Direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka g. Željko Mažar, podsjetio je sve prisutne na sjednici Poglavarstva i kako korisnici usluge vodoopskrbe kvalitetu vode za piće smatraju najvažnijim aspektom usluge vodoopskrbe (93%), čak ispred kontinuiteta i cijene.
Kvalitetom vode zadovoljno je preko 60% korisnika usluge vodoopskrbe koji kvalitetu vode ocjenjuju ocjenom 4,62.
Napomenuo je kako je prošla godina bila puna izazova te pravi ispit stručnosti i osposobljenost djelatnika, provjera funkcioniranja integriranog sustava kvalitete i mjera predviđenih operativnim planovima. Svi su ti ispiti položeni besprijekorno i najbolji su dokaz da su kvaliteta usluge i sigurnost naših potrošača duboko usađeni u radnu praksu i ponašanje svih djelatnika Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.
Sigurnost sustava javne vodoopskrbe kao i kvaliteta vode za piće potvrđeni su rezultatima, a posebno obzirom na dva zamućenja izvorišta: u rujnu bunara u Martinšćici, a početkom studenog svih izvorišta. Ova zamućenja, koja su inače uobičajena na kraškim terenima i vodonosnicima i u pravilu se javljaju nakon dužih sušnih perioda i intenzivnih kiša, bila su ipak atipična. Atipična su bila i kako po zabilježenom intenzitetu zamućenja, tako i po dužina trajanja i činjenici da je prvi puta pojava zamućenja registrirana na svim izvorištima istovremeno.
Direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka iskoristio je priliku i ukazao na nelogičnosti koje nosi sa sobom novi Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, a kojim se Republika Hrvatska želi uskladiti s direktivama Europske unije proširujući i pooštravajući kriterije kvalitete vode, ali potpuno krivo intrepretirajući nadležnosti države i operatera. Novim Pravilnikom svi troškovi ispitivanja kvalitete vode prebacuju se na operatere.

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije prof.dr.sc. Vladimir Mićović istaknuo je kako se osim kvalitetne vode za piće, Rijeka uz ostale gradove i općine na širem riječkom području može pohvaliti i visokom kvalitetom mora za kupanje.
Rezultati ispitivanja kakvoće mora iz godine u godinu se poboljšavaju i znatno su bolji nego prije desetak godina, a tome u prilog idu svakako i velika ulaganja u sustav odvodnje.

I direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije napomenuli su kako će se nakon dodatnih ispitivanja tijekom ove godine, poslije intenzivnijih padalina, a prije početka sezone za kupanje, razmotriti mogućnost skidanja tabele sa zabranom kupanja na priobalnoj vrulji u neposrednoj blizini hotela Park. Znak je postavljen 2005. godine. Nedavno provedena ispitivanja govore kako onečišćenja više nema na priobalnoj vrulji, a čemu je pridonijela i izgradnja i zamjena ukupno 2 kilometra kanalizacijske mreže u široj zoni, a za što je uložemo preko 3 milijuna kuna.