Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Svečano otvorena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem "Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima"

19.03.2009.

Neposredno pred sam Svjetski dan VODA, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano je otvorena trodnevna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem na temu "Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima".
Konferencija, koja se po prvi put organizirala, ima za cilj promicanje potrebe sustavnog rješavanja oborinskih voda i zaštite voda te drugih oblika gospodarenja vodama u Republici Hrvatskoj.

Organizatori konferencije su Hrvatsko društvo za zaštitu voda u suradnji s Europskim udruženjem za vode (EWA). Organizirali su je u Rijeci, pri čemu grad Rijeka nije odabran slučajno kao mjesto održavanja konferencije vezane uz problematiku prikupljanja, kontroliranja, pročišćavanja i disponiranja oborinskih voda s naglaskom na probleme u priobalnom urbanom području.

Izgradnja sustava javne odvodnje, uključujući i oborinske odvodnje, na području grada Rijeke započela je prije više od 120 godina. Nekadašnja Općina Rijeka, još je pred 30 godina, prva na priobalnom krškom području u Hrvatskoj, osigurala izradu stručnih podloga za donošenje Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta pitke vode. I na samom kraju, Rijeka se kao mjesto održavanja konferencije nametnula i činjenicom da je Grad Rijeka među prvima u Hrvatskoj prepoznao važnost rješavanja učinkovite odvodnje oborinskih voda kao dio integralne brige o urbanom prostoru i zaštite vodnih resursa te mora.
Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatske vode, Primorsko-goranska županija i Društvo građevinskih inženjera Rijeka, a suorganizatori Grad Rijeka, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka te Građevinski fakultet Rijeka.

Na svečanom otvaranju svim sudionicima su se obratili g. Zlatko Komadina, župan Primorsko – goranske županije, gđa Vjekoslava Zagotta, načelnica Odjela korištenja voda pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, g. dr.sc. Danko Biondić, direktor razvoja u Hrvatskim vodama, g. mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, g. Željko Mažar, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, g. Zoran Nakić, predsjednik Hrvatskog društva za zaštitu voda te g. Bojan Zmaić, predsjednik Organizacijskog skupa i predsjednik Komisije za stručni i znanstveni rad pri Europskom udruženju za vode (predsjednik ETSC-EWA).

Župan Primorsko-goranske županije, g. Komadina, i gradonačelnik Grada Rijeke, g. Obersnel, u svojim su govorima istaknuli jedan od bitnijih problema pri izgradnji odvodnje oborinskih voda, a riječ je o neadekvatnom modelu financiranja tog posla u Hrvatskoj jer sav teret nose samo jedinice lokalne samouprave. Obzirom da je u Hrvatskoj u tijeku projekt izgradnje, obnove i proširenja sustava prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje komunalnih otpadnih voda u brojnim naseljima duž jadranske obale i otoka, pravi je trenutak da se potakne rasprava i o potrebi kompleksnog rješavanja složenih projekata odvodnje i dispozicije oborinskih voda. Iako su i ulaganja u oborinsku odvodnju, uz ostala ulaganja u infrastrukturu i zaštitu voda, preduvjet ravnopravnog partnerstva Republike Hrvatske u Europskoj zajednici, još je uvijek ova vrsta odvodnje u urbanim sredinama nedovoljno zastupljena u važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u nadležnosti je jedinica lokalnih samouprava suočenih s problemom financiranja izgradnje i održavanja iste. Komunalna naknada, kao trenutno jedini izvor financiranja, ne omogućava sustavni razvoj te dugoročno gospodarenje i održavanje sustava oborinske odvodnje.

Direktor Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, g. Mažar, u svojem je govoru između ostalog iznio i interesantan podatak da oko 635 milijuna stanovnika u 180 zemalja svijeta živi u relativno uskom obalnom području od nekoliko stotina metara do nekoliko desetaka kilometara. Procjenjuje se da će do 2070. godine oko 150 milijuna ljudi u 130 najvećih obalnih gradova na Svijetu biti suočeno sa vrlo specifičnim pa i egzistencijalnim izazovima jer će sve kraće i intenzivnije padaline uz istovremeni porast razine mora iziskivati trošenje najmanje 10% nacionalnog dohotka tih zemalja.

Za vrijeme trajanja konferencije, oko tristotinjak će sudionika iz desetak zemalja imati priliku izmijeniti svoja iskustva, stavove i vizije vezane uz problem odvodnje oborinskih voda u urbanim sredinama na priobalju, čuti tridesetak znanstveno-stručnih i poslovnih predavanja autora iz Francuske, Njemačke, Slovenije, Srbije, Velike Britanije i Hrvatske te se upoznati s novim koncepcijama odvodnje oborinskih voda i suvremenim metodama njihova pročišćavanja.

Među predavačima bit će, između ostalih, i eminentni inozemni stručnjaci:
Prof.dr. Hansjörg Brombach (Universitet Stutgart), poznat po znanstveno-istraživačkim radovima i razvoju suvremenih metoda odvodnje i pročišćavanja mješovitih i razdjelnih sustave odvodnje, Prof.dr. Jörg Londong (Bauhaus-Universität Weimar), koji se posebno bavi alternativnim načinima odvodnje i pročišćavanja, te Ronnie Falconer (Jacobs Engineering U.K. Ltd) predsjedavatelj radne grupe EWA za održivo upravljanje poplavama.

Konferencija bi trebala:
- potaknuti rasprave o problemima koji se javljaju uslijed nesklada u rješavanju oborinskih i ostalih otpadnih voda;
- usporediti tradicionalne pristupe rješavanja odvodnje oborinskih voda s rješenjima koje nude novi tehnološki pristupi i suvremene metode;
- ponuditi rješenja odvodnje oborinskih voda obzirom na utjecaj globalne klimatske promjene te
- upozoriti da se složenost problema odvodnje oborinskih voda ne smije zanemarivati i zapostavljati iako su problemi koje intenzivni, najčešće kratkotrajni pljuskovi stvaraju samo nekoliko puta godišnje, a širu pozornost javnosti izazivaju samo po uzrokovanim štetama.

Nadalje, cilj ove konferencije je upozoriti na utjecaj oborinskih voda iz urbanih područja, obzirom na njezinu količinu i kvalitetu, na vodne resurse i njihovo okruženje, posebno u krškom, vrlo osjetljivom obalnom području, te razmotriti načine kako smanjiti negativne učinke tog utjecaja na što prihvatljiviji način.

Direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. g. Željko Mažar obratio se uzvanicima na otvaranju konferencije s međunarodnim sudjelovanjem