Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Potpisani ugovori za rekonstrukciju vodoopskrbe naselja Pulac

17.02.2009.
U Salonu Grada Rijeke potpisani su ugovori vrijedni oko 6,5 milijuna kuna za izvođenje građevinskih i monterskih radova na rekonstrukciji vodoopskrbe naselja Pulac te za pružanje usluge stručnog i obračunskog nadzora nad istima. 
Novčana sredstva za ovu investiciju, kojom će se osigurati kvalitetna, kontinuirana i sigurna vodoopskrba za oko 200 stanovnika, osigurana su iz dijela cijene vode namijenjene za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture zbog čega se istovremeno potpisao i ugovor o sufinanciranju izgradnje ovog razvojnog zahvata.

Do sada je, u prethodnih par godina, već iz dijela cijene komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme već uloženo oko 660 tisuća kuna u ovaj razvojni zahvat i to za izradu projektne dokumentacije i imovinsko-pravnu pripremu.

Ugovor o sufinanciranju za vodoopskrbu – vodovod i objekti Gornji Pulac, u iznosu od 6.529.469,73 kn, potpisali su gradonačelnik Grada Rijeke, mr.sc. Vojko Obersnel, i direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, g. Željko Mažar, koji su tom prlikom izjavili kako je u relativno kratkom roku bila izrađena sva dokumentacija, uspješno riješena imovinsko-pravna priprema za ukupno petnaestak čestica u vlasništvu 60 fizičkih osoba i Grada Rijeke, ali je godinu i pol dana rješavala se imovinsko-pravna priprema za one čestice čiji je upisani vlasnik bila država. Nažalost imovinsko-pravna priprema je za tih čest čestica riješena sudskim putem odnosno potpunim i nepotpunim izvlaštenjima. Sporost državne uprave čim je potrebno riješiti imovinsko-pravnu pripremu za čestice u državnom vlasništvu, a koja je već i ranije otežavala izgradnju vodoopskrbnog sustava na Kantridi te se slična situacija ponavlja i trenutno na drugim dijelovima grada i na području riječkog prstena, samo je uzrokovala poskupljenje vrijednosti cijelog razvojnog zahavata.

Ugovor za izvođenje građevinskih i monterskih radova na rekonstrukciji vodoopskrbe naselja Pulac, u vrijednosti od 6.450.469,73 kn (bez PDV-a), potpisali su g. Josip Purić, direktor GP KRK d.d. Krk u ime izvoditelja radova te g. Željko Mažar, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka u ime naručitelja.

Ugovor za pružanje usluge stručnog obračunskog nadzora, u vrijednosti od 79.000,00 kn (bez PDV-a), potpisali su g. Petar Brusić, direktor TEH-PROJEKT HIDRO d.o.o. Rijeka u ime pružatelja usluge te g. Željko Mažar, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka u ime naručitelja.

Izvođač radova po ovom će se potpisivanju ugovora odmah uvesti u posao kojim će se rekonstruirati postojeći vodoopskrbni sustav koji trenutno nije u mogućnosti zadovoljiti sve kriterije za kvalitetnom vodoopskrbom dijela naselja Pulac koje se nalazi na kotama terena iznad 304 metra nad morem.
Prema planovima, radovi bi trebali započeti krajem ovog mjeseca.
Ugovoreno vrijeme trajanja radova je 300 kalendarskih dana (oko 10 mjeseci).

Projektnom dokumentacijom, koju je izradila tvrtka TEH-PROJEKT HIDRO d.o.o. Rijeka, predviđena je:

  • rekonstrukcija postojeće vodospreme Pulac zapremine 1.200m3 (izgrađena 1983. godine na koti terena oko 336 metara nad morem - ulazni dio),
  • izgradnja nove vodospreme Gornji Pulac,
  • izgradnja 327 metara tlačnog i 1.167 metara opskrbno-gravitacijskog cjevovoda te izgradnja 200 metara ispusnog cjevovoda.

Nova vodosprema Gornji Pulac zapremine 200m3 bit će smještena na koti terena od oko 375 metara nad morem (ulazni dio građevine). Kako bi se ona mogla opskrbiti vodom nužna je i rekonstrukcija postojeće vodospreme Pulac s ugradnjom dva crpna agregata snage 5,5 kW kojima će se voda tlačiti na višu terensku kotu.
Povezivanje vodospreme i crpne stanice Pulac s vodospremom Gornji Pulac izvršit će se izgradnjom 327 metara tlačnog cjevovoda od čeličnih cijevi promjera 100mm s izvedenom katodnom zaštitom.
Nadalje će se od vodospreme Gornji Pulac do naselja Gornji Pulac izgraditi vodoopskrbni gravitacijski cjevovod od ductil cijevi promjera 100 mm i ukupne dužine oko 1.167 metara.
Zbog omogućavanja ispiranja vodospreme Pulac izgradit će se i ispusni cjevovod 200 metara od ductil cijevi s armirano-betonskim oknom za umirenje protoka.
Paralelno će se postaviti i cijevi za optičko povezivanje objekata i mogućnost daljinske kontrole rada objekata iz komandnog centra.
Istovremeno je predviđena izgradnja osam nadzemnih hidranata opskrbljenih s potrebnom količinom vode propisanog pritiska od 2,5 bara te dva podzemna hidranta u funkciji muljnog ispusta.

Fotogalerija