Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Kvalitetna vodoopskrba šireg područja Kantride i za vrijeme punjenja novog kompleksa bazena

21.07.2008.
U okviru projekta izgradnje kompleksa bazena na Kantridi, izvršena je rekonstrukcija postojeće vodospreme Kantrida, izgrađene početkom 30-tih godina 20. stoljeća. 
Njenom rekonstrukcijom omogućena je kvalitetnija vodoopskrba područja Kantride i Turna, a riješena je i potreba vodoopskrbe bazenskog kompleksa. 

Završetkom rekonstrukcije zapremina nove vodospreme povećana je s postojećih 430 m³ na 1.000 m³. Nova rekonstruirana vodosprema ima dvije odvojene vodne komore, svaka zapremine 500 m3, s mogućnošću potpune autonomije u radu, te zasunske komore.

Do ove rekonstrukcije vodosprema je opskrbljivala relativno malo područje iznad stadiona Kantrida - na istočnu stranu Pulskom ulicom do brodogradilišta, na zapadnu stranu do Doma umirovljenika (Istarska ulica).
Rekonstrukcijom vodospreme omogućena je kvalitetnija vodoopskrba šireg područja te je predviđeno povećavanje područja koje će ona opskrbljivati vodom - priobalno područje od Kantride (BI "3. maj") do Preluka, uz to kompleks bazena Kantrida i Dječju bolnicu, uključujući najniže zone naselja Turan i početni dio Ljubljanske ceste.

Do sada se postojeća vodosprema punila vodom samo iz vodospreme Pehlin smještene u Vukovarskoj ulici, zapremine 3.000 m³, a rekonstrukcijom vodospreme i vodovodne mreže dana je mogućnost punjenja vodom priključnim cjevovodom na glavni transportni cjevovod iz vodospreme Streljana, zapremine 20.000 m³.

Vremensko razdoblje rekonstrukcije Vodospreme Kantrida:
listopad 2007. (početak pripremnih radova) – srpanj 2008.
Izvođač radova bila je tvrtka GP KRK d.d. Krk.
Nadzor je obavljao Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Senko Vlah.

Ukupna vrijednost investicije (projektiranje, imovinsko-pravna priprema, građevinski i monterski radovi, nadzor i ostalo) iznosi oko 7,2 milijuna kuna za što su osigurana sredstva iz dijela cijene vode namijenjene za razvoj, odnosno proračuna Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave.

 

Rekonstrukcija i zamjene 1.220 m vodovodne mreže za potrebe vodospreme Kantrida

Rekonstrukcija vodospreme zahtijevala je i zamjenu oko 250 m vodovodnog cjevovoda u ulicama Ante Pilepića i Bože Vidasa te rekonstrukciju oko 970 m vodovodnog cjevovoda u Creskoj, Istarskoj, Izviđačkoj, Marina Jakominića i Labinskoj ulici. Ugrađene su ductil lijevano željezne cijevi. Rekonstrukcijom vodovodne mreže povećani su postojeći profili cjevovoda, od 80mm do 150mm, na jedinstveni profil od 250mm odnosno 300mm na izlasku iz Vodospreme Kantrida i u Labinskoj ulici do raskrižja s Izviđačkom ulicom.
U sklopu radova izvršeno je prelaganje oko 30 m mješovitog kanalizacijskog kolektora u dijelu Creske i Istarske ulice.

Vremensko razdoblje zamjene i rekonstrukcije vodovoda na Kantridi za potrebe Vodospreme Kantrida: rujan 2007. – lipanj 2008.
Izvođači radova bile su tvrtke:
GP KRK d.d. Krk (na rekonstrukciji vodovoda) i
GP Rijeka d.o.o. Rijeka (na zamjeni vodovoda)
Nadzor je obavljao Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Senko Vlah.

Ukupna vrijednost investicije (projektiranje, imovinsko-pravna priprema, građevinski i monterski radovi, nadzor i ostalo) za rekonstrukciju vodovoda iznosi oko 2,8 milijuna kuna za što su sredstva osigurana iz dijela cijene vode namijenjene za razvoj, odnosno iz proračuna Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave te 571 tisuća za zamjenu vodovodne mreže za što je sredstva osiguralo Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.


Rekonstrukcija vodospreme omogućila je kvalitetnije rješavanje pitanja vodoopskrbe sjevernog dijela ulice Turan i Minakov put

Završetkom rekonstrukcije vodospreme Kantrida i prestankom opskrbljivanja starog bazena Kantrida iz Vodospreme Brdo, kvalitetnije je riješeno pitanje vodoopskrbe sjevernog dijela ulice Turan i Minakov put. Ukupna vrijednost investicije - zamjene oko 1.100 m vodovodnog ogranka te izgradnje privremene hidroforske stanice za nadotlačivanje tlaka iz Vodospreme Brdo iznosi oko 1,4 milijuna kuna. Novčana su sredstva osigurana iz dijela cijene vode namijenjene za razvoj, odnosno proračuna Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave.
Trajno rješenje kvalitetne vodoopskrbe zapadnog dijela grada Rijeke ovisi o usvajanju urbanističkog plana uređenja i izgradnji prometnice koja spaja Turan s Marčeljevom Dragom, u čijem trupu će se položiti vodovodni cjevovod do Vodospreme Brgudi.

 

Ujedno riješena i odvodnja otpadnih voda u sjevernom dijelu ulice Turan i Minakov put

Paralelno s rješavanjem pitanja vodoopskrbe sjevernog dijela ulice Turan i Minakov put rješavalo se i pitanje odvodnje sanitarno otpadnih voda tog područja. Izgrađeno je oko 440 metara gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda i 75 m tlačnog kanalizacijskog cjevovoda te predstoji još i izgradnja jedne crpne stanice. Vrijednost investicije odvodnje (bez crpne stanice) iznosi oko 722 tisuće kuna za što su sredstva osigurana iz dijela cijene vode namijenjene za razvoj, odnosno iz proračuna Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave.
Odvodnja otpadnih voda cijelog područja riješit će se također nakon usvajanja urbanističkog plana uređenja i izgradnje prometnice koja spaja Turan s Marčeljevom Dragom.

Vremensko razdoblje zamjene vodovodnog ogranka i izgradnje cjevovoda odvodnje na sjevernom dijelu ulice Turan i Minakov put: veljača 2008. – srpanj 2008.
Izvođač radova bila je tvrtka: Modula d.o.o. Matulji
Nadzor je obavljao Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zoran Samaržija Hranilović.

Fotogalerija