Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Voda za piće započela do korisnika teći novim tlačnim cjevovodom od Crpne stanice Kozala do Vodospreme Streljana

17.07.2008.
Završetak radova na izgradnji 2.500 metara dugog tlačnog vodovodnog cjevovoda od crpne stanice Kozala I do vodospreme Streljana II, profila 700mm, svečano je obilježen uz prisustvo gradonačelnika Grada Rijeke, g. Vojka Obersnela, direktora Društva, g. Željka Mažara i njihovih suradnika. Intenzivni radovi na izgradnji tlačnog cjevovoda trajali su oko godinu dana.

Prvim protokom zdravstveno ispravne vode za piće novim tlačnim cjevovodom započeo je ljetni režim rada. To znači prestanak gravitacijske distribucije vode korisnicima s izvora Rječine i početak tlačne isporuke vode s izvora Zvir, kao glavnog i nepresušnog izvora, te ostalih riječkih i bakarskih izvora.
Prije puštanja cjevovoda u funkciju, izvršena su sva potrebna ispitivanja vodonepropusnosti i dezinfekcije novog cjevovoda te je uspješno obavljen tehnički pregled i dobivene su uporabne dozvole.
Ovim će se tlačnim cjevovodom, posebno u ljetnim mjesecima, kada presušuje dotok vode s izvora rijeke Rječine, osigurati maksimalna opskrbljenost najveće vodospreme riječkog vodoopskrbnog sustava s dostatnim količinama vode za piće, a samim tim i kvalitetnija vodoopskrba riječkog sustava.

Novim tlačnim cjevovodom, osigurana je:

  • kvalitetna i sigurna vodoopskrba riječkog sustava,
  • kvalitetna i sigurna vodoopskrba sjevernog dijela otoka Krka,
  • potpuna iskorištenost 27,1 milijun kuna vrijedne Crpne stanice Kozala kapaciteta 500 litara u sekundi koja je u funkciji vodoopskrbe od 2006. godine te
  • opskrbljenost s maksimalnim količinama vode s izvorišta Zvir kapacitetom od 500 l/s najveće vodospreme Streljana u vodoopskrbnom sustavu Rijeke i riječkog prstena, pogotovo u ljetnim mjesecima kada presušuje dotok vode s izvora Rječine.

Cjevovod je najvećim dijelom položen paralelno s trasom osamnaest godina starog cjevovoda - različitih profila od 400mm do 800mm. Dakle, od Crpne stanice Kozala I, kapaciteta 500 l/s, prolazi poprečno ispod Ulice Kapitanovo i Ulice Oktavijana Valića te uz hidrotehnički tunel HEP-a prolazi Kvarnerskom ulicom do spoja na Drenovski put. Cestu Drenovski put siječe na dva mjesta, prolazeći iznad Mihačeve Drage, te prolazi postojećim putem do vodoopskrbe Streljana, kapaciteta 20.000 m3.

Paralelno s ovima, u Kvarnerskoj su se ulici odvijali i radovi na uređenju oborinske odvodnje i odvodnje sanitarno otpadnih voda u uskoj prometnici s gusto položenom instalacijom (telefon, struja i plin) u dužini od 540 metara. Ovim uređenjem razdjelne kanalizacije započelo je stvaranje preduvjeta za razvoj i širenje mreže odvodnje sanitarne otpadne vode na širem području Pulca - Brašćine (sjevernije od Kvarnerske ulice). Ukupno 25 kućnih priključaka je odmah prespojeno. Istodobno je i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka pristupilo i zamjeni postojećeg starog ogranka s postojećim vodovodnim priključcima, također u Kvarnerskoj ulici i to u dužini od 200 m.

Izvođač radova bila je tvrtka GP Krk d.d. Krk.
Nadzor je obavljala tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija.

Ukupna vrijednost investicije (projektiranje, imovinsko-pravna priprema, građevinski i monterski radovi, nadzor i ostalo), s uključenim radovima na izgradnji 540m razdjelne kanalizacije, iznosi oko 13,6 milijuna kuna za što su osigurana sredstva iz dijela cijene vode namijenjene za razvoj, odnosno proračuna Grada Rijeke i ostalih jedinica lokalne samouprave.

Fotogalerija