Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

I sjeverni dio otoka Krka može se osvježiti riječkom vodom

09.07.2008.
Uz nastup dobrodošlice KD Ive Jelenović iz Dobrinja te kratke govore g. Vojka Obersnela, gradonačelnika Grada Rijeke, g. Željka Mažara, direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, g. Frana Mrakovčića, direktora PONIKVE d.o.o. Rijeke, g. Gordana Gašparovića, direktora Hrvatskih voda – VGO Rijeka, g. Tomislava Thüra, člana Uprave INA d.d. Zagreb i g. Zlatka Komadine, župana Primorsko-goranske županije, obilježen je završetak radova na izgradnji vodovoda pitke vode Rijeka–otok Krk i vodovoda Tribalj–Urinj čija je realizacija trajala više od pet godina.

Svečanim otvaranjem elektro-magnetskog ventila od strane Gradonačelnika Grada Rijeke te zdravicom čaša punih osvježavajuće riječke vode na toplom ljetnom suncu započela je opskrba riječkom vodom oko 4 tisuće stanovnika sjevernog dijela otoka Krka kao i velikog broja njegovih gostiju. Dnevno će stanovnicima Općine Omišlja, odnosno mještanima Omišlja i Njivica te niskih zona Općine Dobrinj, uvale Soline i mjesta Šilo, biti dnevno na raspolaganju oko 5.000 m3 kvalitetne riječke vode.

Sporazum o gradnji dvaju vodovoda Rijeka – Krk i vodovoda Tribanj – Urinj potpisan je 21. lipnja 2002. godine čime su svoju suglasnost za zajedničko i koordinirano vođenje realizacije objekata vodovoda pitke i industrijske vode, a sve sukladno prihvaćenoj koncepciji vodoopskrbe otoka Krka i opskrbe tehnološkom vodom INA - Rafinerije nafte Rijeka, dali Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Hrvatske vode Zagreb, INA - Industrija nafte d.d., Zagreb, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. - Rijeka, Ponikve d.o.o., Krk i DIOKI d.d. Zagreb - pravni slijednik Adria procesna industrija d.d. Zagreb.

Gradonačelnik Grada Rijeke, g. Vojko Obersnel, podsjetio je kako je sama realizacija povezivanja riječkog i krčkog vodoopskrbnog sustava ubrzana odlukom INA – Industrija nafte d.d. Zagreb da za svoje proizvodne potrebe umjesto vode za piće započne s korištenjem tehnološke vode iz jezera Tribalj. Realizacijom vrijednog projekta nakon mnogo godina od izgradnje mosta kojim su se otočani povezali s kopnom ostvareno je još jedno povezivanje – riječkom vodom te je istakao svoju nadu da će se osim stanovnika i gostiju sjevernog dijela otoka Krka ubrzo u riječkoj vodi moći uživati stanovnici i gosti cijelog otoka Krka.

Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, g. Željko Mažar, istaknuo je kako se KD ViK Rijeka realizacijom ovog projekta potvrdio kao nadkomunalni operater čijom vodom se opskrbljuje Rijeka i riječki prsten te Opatija, Jadranovo i sada sjeverni dio otoka Krka. Samo riječki vodoopskrbni sustav zadovoljava preko 70% ukupnih potreba za vodom cijele Primorsko-goranske županije i nesebično je dijeli s onim dijelovima županije koji nemaju dovoljne količine vode ili im je ista neodgovarajuće kvalitete.
Voda će povezati i dva sustava, riječki i krčki, ne samo kroz isporuku vode već i kroz suradnju kako bi se ispunila očekivanja potrošača čiji su interesi iznad svih ostalih unatoč ugovornoj podijeljenosti odgovornosti za ispravnost vode do i od mosta.
Izlaskom INE iz sustava vodoopskrbe KD ViK Rijeka, bez obzira na mogući povrat dijela dosadašnjih količina prodane vode, Upravu KD ViK Rijeka i vlasnike stavlja pred nove poslovne, ekonomske, financijske i razvojne izazove.
Na samom kraju direktor KD ViK Rijeka predao je maketu Zvira direktoru Ponikve d.o.o. Krk za trajno sjećanje na ovaj događaj, ali i činjenicu da je riječka voda uspostavila trajni most između ova dva Društva.

Direktor Ponikve d.o.o. Krk, g. Frane Mrakovčić naglasio je kako je novi vodovod konačno riješio pitanje opskrbe vodom ne samo po pitanju kvalitete, posebno u ljetnim mjesecima, već i količina za idućih dvadesetak godina jer umjesto do sada raspoloživih 200 l/s raspoloživost 400 l/s.

Direktor Hrvatskih voda – VGO Rijeka, g. Gordan Gašparović i član Uprave INA d.d. Zagreb,
g. Tomislava Thüra izrazili su svoje zadovoljstvo sudjelovanja u zajedničkom projektu kojim se pripomoglo u rješavanju strateškog pitanja vodnog gospodarstva – vodoopskrbe te ekonomičnijem upravljanju vodnim resursima.

Župan Primorsko-goranske županije, g. Zlatko Komadina istaknuo je kako je pokrivenost stanovnika ove županije 97% te da PGŽ želi što prije i onih 3% stanovnika otoka Krka i Gorskog kotara opskrbiti vodom iz javnih vodovoda, ali i dalje inzistirati na međusobnom umrežavanju i podijeli raspoloživih količina vode.

 

Krčki dio projekta vrijedan 23,5 milijuna kuna

Dovršetak krčkog dijela projekta u kojem su izgrađeni cjevovod most Krk – vodosprema CD 320, vodosprema Dioki – prekidna komora Brgud te svi ostali zahvati na otoku potrebni za prihvat riječke vode svečano je bio obilježen 13. svibnja 2008. godine u sklopu obilježavanja Duhovskog utorka – Dana Općine Omišalj. Primorsko – goranska županija u ovom dijelu projekta učestvovala je s 3 milijuna kuna, a Ponikve d.o.o. Rijkea s 20,5 milijuna kuna.


Riječki dio projekta vrijedan 67,7 milijuna kuna

Novčana sredstva za izgradnju cjevovoda ukupne dužine 7.069 m, od čega je jedna podmorska dužine 1.060 m, osigurali su Grad Rijeka i druge jedinice lokalne samouprave iz proračuna te ViK Rijeka u iznosu od 10.723.000,00 kuna, Hrvatske vode u iznosu od 15.091.000,00 kuna te INA - Rafinerije nafte Rijeka u iznosu od 41.886 000,00 kuna.
Projekt na riječkom dijelu realiziran je postavljanjem cjevovoda za pitku vodu opskrbe Krka i tehnološku vodu za opskrbu INA - Rafinerije nafte Rijeka u zajednički rov. Cjevovodi su profila 500 mm na kopnenim dionicama - na dijelu lokacije Urinj i od Rta Oštro do Mosta Krk te po dva profila od 300 mm na podmorskoj dionici - od Uvale Mala Sršćica do Rta Oštro. Otok Krk opskrbljivat će se kvalitetnom vodom za piće s oko 130 l/s iz vodoopskrbnog sustava Rijeka, dok je INA – Rafinerije nafte Rijeka uspostavila sustav dovođenja tehnološke vode iz jezera Tribalj u količinama od 160 l/s izgradnjom svog opskrbnog cjevovoda koordinirano s realizacijom vodoopskrbe Krka. INA je vršila i dodatna ulaganja u objekte na lokaciji Tribalj i Urinj.

Projekte su izradili: FLUMING d.o.o. Rijeka i TE PROJEKT d.o.o. Kastav.
Izvođači radova: MONTER STROJARSKE MONTAŽE d.d. Zagreb sa DIRA GRADNJOM d.o.o. Rijeka na prvoj dionici, SUN ADRIA d.o.o. Rijeka i SUBMAR Mali Lošinj na drugoj, podmorskoj dionici, VODOTEHNIKOM d.d. Zagreb i GP KRK d.d. Krk na trećoj dionici.
Nadzor su obavljali: AG-PROJEKT d.o.o. Rijeka sa suradnicima na prvoj i drugoj dionici, te INA RAFINERIJA Rijeka i Sektor upravljanja investicijama na trećoj dionici.

Osim spomenutog, a kako bi se osigurala kvalitetna i sigurna vodoopskrba grada Rijeke te sjevernog dijela otoka Krka, na području grada Rijeke još je izgrađena nova crpna i transformatorska stanica Kozala 1, kapaciteta 500 l/s te je dovršena izgradnja 2.500 m dugog tlačnog cjevovoda od novoizgrađene crpne stanice Kozala 1 do glavne i najveće vodospreme Streljana.
Ukupna ulaganja iznose 40 milijuna kuna (osigurano iz proračuna Grada Rijeke i okolnih jedinica lokalne samouprave te ViK Rijeka, kao i učešćem Primorsko-goranske županije u iznosu od 3 milijuna kuna.) Osim spomenutog na određeni način se mogu pribrojiti i ulaganja u zamjenu cjevovoda od izvora Rječine do Zoretića te izvedeni vodoistražni radovi na izvorište Dobrica u Bakru. No svim učinjenim nisu završena ulaganja u sigurnu, ekonomičnu, kvalitetnu i kontinuiranu vodoopskrbu Rijeke, okolice i otoka Krka. Još predstoji rekonstrukcija crpne stanice Martinšćica, izgradnja novog cjevovoda od Martinšćice do vodospreme Sopalj u Kostreni kako bi se povećao stupanj sigurnosti vodoopskrbe otoka Krka i u najtežim hidrološkim prilikama, otvorile nove razvojne mogućnosti Kostrene, ako i eventualne nove potrebe za vodom INE.

Fotogalerija