Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Dinamične aktivnosti na realizaciji projekta Sustava odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik - radovi u ulici Franje Račkoga završeni, a u naselju Pašac započinju 1. srpnja

10.06.2008.
Danas su u Salonu Grada Rijeke gđa. Fani Bojanić, direktorica Hrvatskih voda - JADRANSKI PROJEKT d.o.o., mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik GRADA RIJEKE i g. Željko Mažar, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka potpisali dodatak ugovoru za provedbu projekta Sustava odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik koji će regulirati korištenje sredstava jedinica lokalne samouprave.

Spomenuto potpisivanje dodatka ugovora bilo je preduvjet za potpisivanje ugovora za nabavku materijala i opreme te izvođenje građevinskih i monterskih radova na kanalizacijskoj mreži u naselju Pašac i spojnom kolektoru od Orehovice do Pašca, odnosno do jednog kraja budućeg hidrotehničkog tunela koji će povezivati Pašac i Lukeže. Ukupna vrijednost ugovora za nabavku materijala i građevinske radove na kanalizaciji Pašac iznosi oko 15 milijuna kuna (bez PDV-a).
Novčana su sredstva osigurana iz projekta Jadran* odnosno prvog dijela zajma Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) u vrijednosti od 37 milijuna kuna. Povrat zajma osigurat će u visini od 34% Hrvatske vode i 66% KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka odnosno jedinica lokalne samouprave s otplatom od listopada 2009. do travnja 2019.

Osim spomenutih ugovora potpisani su i ugovori za nabavku materijala i opreme te izvođenje građevinskih i monterskih radova 1. faze rekonstrukcije vodoopskrbe naselja Pašac u ukupnoj vrijednosti od oko 2,5 milijuna kuna. Novčana sredstva za ovaj razvojni zahvat u vodoopskrbi osiguralo je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Potpisnici ugovora su bili:
- gđa Nada Crnković, prokurist CNM & CO d.o.o. (nabavljač materijala i opreme),
- g. Lucijan Diracca, direktor DIRA GRADNJA d.o.o. (izvoditelj građevinskih i monterskih radova),
- gđa Fani Bojanić, direktorica Hrvatskih voda - JADRANSKI PROJEKT d.o.o. (provoditelj projekta Sustava odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik) te
- g. Željko Mažar, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (naručitelj).

Radovi na sustavu vodoopskrbe i budućeg sustava odvodnje započet će 1. srpnja u naselju Pašac na nerazvrstanoj cesti, a od sredine mjeseca rujna izvodit će se i na županijskoj cesti Ž5017 koja povezuje Orehovicu i Pašac (bivša Petrolejska cesta).

Ukupno će se u 15 mjeseci trajanja radova, odnosno do početka listopada 2009. godine, izgraditi jedna crpna stanica sustava javne odvodnje, oko 2 km mjesne kanalizacijske mreže te oko 2 km spojnog kolektora, od čega je 700 m tlačni cjevovod. Paralelno s radovima na sustavu odvodnje rekonstruirat će se i oko 2 km vodovodne mreže sa svim postojećim objektima i priključcima u naselju Pašac. Započetim radovima na rekonstrukciji sustava vodoopskrbe ne prestaju aktivnosti Društva na poboljšanju vodoopskrbe u naselju Pašac. U idućoj fazi, a kako bi se osigurala sigurna i kvalitetna vodoopskrba u naselju planirana je izgradnja vodospreme Pašac II i pripadnih cjevovoda kako bi se vodoopskrba Pašca podijelila na dvije opskrbne visinske zone.

Željko Mažar, direktor KD ViK Rijeka, prilikom potpisivanja ugovora podsjetio je da je još u sklopu projekta Grobnik, kojim bi se zaštitila izuzetno osjetljiva područja vodozaštitnih zona izvorišta Zvir (izvora Zvir I i Zvir II) te bunara u Martinšćici odnosno izvora u Bakarskom zaljevu i zaštitio vodotok Rječine, potrebno izgraditi oko stotinjak kilometara kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže, hidrotehnički tunel, oko tridesetak crpnih stanica i oko tisuću priprema za buduće kanalizacijske priključke.

Početak radova u naselju Pašac omogućen je završetkom radova na izgradnji 2,4 km dugog sanitarno – fekalnog kolektora u ulici Franje Račkoga. S obzirom da će radovi biti gotovi tri (3) tjedna prije planiranog roka, Željko Mažar, direktor KD ViK Rijeka sa zadovoljstvom je izvijestio kako će od 14. lipnja ove godine, dan uoči Dana Sv. Vida – zaštitnika grada Rijeke, ponovno započeti uobičajeno prometovanjem od raskrižja Orehovica do raskrižja Školjić.
Radovi, ugovorne vrijednosti oko 9 milijuna kuna, izvedeni su kvalitetno i prije planiranog roka unatoč tome što je više od polovice radnih dana bilo kišno, a izvođač radova je bio ometan nepoštivanjem zabrane prometa.

Prema informaciji iz Rijeka prometa d.d. Rijeka zbog kvalitetno napravljenog prometnog rješenja, pogotovo onog na raskrižju Sv. Ana, nisu zabilježene veće gužve i ozbiljniji zastoji u prometu unatoč zatvaranju za promet ulice Franje Račkoga. Promet je zbog zatvaranja ove prometnice bio pojačan Strossmayerovom i Kumičićevom ulicom. Gužve su se jedino mogle osjetile u uobičajenim vršnim satima. Direktor KD ViK Rijeka ujedno se zahvalio svim sudionicima u prometu kao i stanovnicima te obrtnicima u ulici Franje Račkoga na razumijevanju i strpljenju koje su iskazali tijekom izvođenja radova.

U sklopu izgradnje kanalizacijskog kolektora kojim će se otpadne vode s područja Grobnika zbrinjavati na Središnjem uređaju za pročišćavanje Delta izvedeno je i montirano uz 2,4 km kanalizacijskog cjevovoda i 75 poliesterskih (PES) montažnih revizionih okana, 45 kanalizacijska priključka te položeno 2,4 km optičkog kabela koji će omogućavati daljinsko praćenje i reguliranje rada izgrađenih crpnih stanica Kosorci i Hrastenice te svih budućih crpnih stanica na području Grobnika. Tijekom radova bilo je potrebno preložiti i ukupno 190 metara vodovodnog cjevovoda sa svim pripadajućim hidrantima, oknima i priključcima.

Izvođač radova bila je tvrtka DIRA GRADNJA d.o.o. Rijeka. Nabavu i isporuku materijala izvršila je tvrtka CNM & CO d.o.o. Rijeka. Nadzor je vršila tvrtka HOUSE d.o.o. Rijeka.

Dobivanjem pravomoćne uporabne dozvole za spojni kolektor u ulici Franje Račkoga, što se očekuje najranije krajem srpnja ove godine, u funkciji odvodnje otpadnih voda bit će pušteno, osim 2,4 km spojnog kolektora u ulici Franje Račkoga i prošle godine izgrađeni kanalizacijski gravitacijski kolektori Buzdohanj - Kosorci – Hrastenice, Kosorci – Svilno – Orehovica ukupnih dužina oko 6,2 km te ove godine završena kanalizacijska mreža u naselju Hrastenice dužine 215 m. Svi vlasnici/korisnici objekata za koje su osigurane mogućnosti priključenja putem oko izgrađenih tristotinjak priprema za buduće kanalizacijske priključke bit će pismeno obaviješteni o postupku i načinu priključenja.

Do sada je u projekt Sustava odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik uloženo ukupno oko 24 milijuna kuna (bez ugovora vezanih uz kanalizacijsku mrežu Pašca), od čega je oko 19 milijuna financirano iz sredstava projekta Jadran*. Preostalih oko 5 milijuna kuna, za pripremu projekta i projektnu dokumentaciju, osigurano je u stopostotnom iznosu iz cijene za razvoj kanalizacije Grobnik.

* Projekt Jadran financiran je 50% iz sredstava zajma Svjetske banke odnosno IBRD, 24% iz sredstava državnog proračuna, 12% iz sredstava Hrvatskih voda i 14% iz sredstava jedinica lokalne samouprave putem cijene za razvoj komunalnih djelatnosti.

Potpisan dodatak ugovoru za provedbu projekta Sustava odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik