Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Uručen certifikat ISO 22000:2005 i predstavljen informativni letak "O vodi Rijeke i riječkog prstena"

20.03.2008.
Svjetski dan voda obilježili smo predstavljanjem informativnog letka o vodi Rijeke i riječkog prstena, a ujedno nam je uručen certifikat kojim se potvrđuje sukladnost našeg obavljanja djelatnosti i pružanja usluge vodoopskrbe u skladu s normom ISO 22000:2005. Letak, tiskan u 75.000 primjeraka, informativno govori o izvorištima, uređajima za pročišćavanje otpadnih voda te o kvaliteti vode za piće te pročišćene otpadne vode tijekom prošle godine. 

Svi će korisnici usluga Društva letak dobiti uz račun ispostavljen u mjesecu travnju ove godine. 

Certifikat kojim se potvrđuje sukladnost obavljanja djelatnosti i pružanja usluge vodoopskrbe u skladu s normom ISO 22000:2005  svečano je našem Društvu uručio Goran Goričan, direktor prodaje i marketinga, u ime međunarodne certifikatorske tvrtke BUREAU VERITAS.   
Spomenuti certifikat u ime Društva primila je Sabina Došen, menadžer kvalitete, a dodatak certifikatu za pogone i izvorišta Zvir, Rječina, Dobra i Dobrica, Martinšćica te Perilo primila je Danijela Lenac, rukovoditeljica laboratorija u PRJ Vodovod.
Certifikat traje tri godine, a sustav je podložan godišnjim provjerama.

Početkom 2007. godine započelo je uvođenje sustava upravljanja sigurnošću hranom za djelatnost i pružanje usluge vodoopskrbe s obzirom da se voda koja služi za javnu opskrbu stanovništva kao voda za piće smatra hranom u skladu s hrvatskim propisom. Uslugom vodoopskrbe obuhvaćen je cjelovit postupak osiguravanja isporuke zdravstveno ispravne vode za piće od njezina zahvaćanja, dezinfekcije, skladištenja do distribucije sustavom javne vodoopskrbe. Za uvođenje sustava, njegovo održavanje i poboljšanje zadužen je multidisciplinarni tim djelatnika, njih ukupno 17, stručnih u svojem području djelatnosti i pružanju usluge vodoopskrbe.
Norma ISO 22000:2005 definira sustav upravljanja sigurnošću hrane koristeći sedam principa HACCP-a (Hazard Analysis and Critical Control Point - analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka) uz dodatne preduvjetne programe kojima se osigurava kvalitetna kontrola u svim dijelovima lanca kojim voda prolazi od izvora do krajnjeg korisnika/potrošača.
Uvođenjem sustava dokumentirane su, identificirane i analizirane specifične opasnosti te utvrđene preventivne mjere kojima se rizik proizvodnje i nastanka potencijalno opasne hrane i vode uklanja ili svodi na prihvatljivu mjeru, a ujedno potvrđuje sigurnost u isporuci zdravstveno ispravne vode za piće.

Željko Mažar, direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka istaknuo je, prilikom svečanog uručenja certifikata, kako je on još jedna potvrda da građani Rijeke i okolice piju kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu za piće.
A da bi se osigurala isporuka zdravstveno ispravne vode za piće 24 sata tijekom cijele godine kontinuirano se ulaže u održavanje sustava vodoopskrbe, rekonstrukciju vodosprema, ispiranje vodovodne mreže s pojačanim mjerama dezinfekcije i dezinsekcije, te se s pažnjom nabavljaju i ugrađuju materijali koji dolaze u direktan doticaj s vodom te je povećan broj mjesta u vodospremama i na vodoopskrbnoj mreži na kojima se obavlja uzorkovanje vode.
Mažar je naglasio kako je pažnja javnosti pa i brojnih inspekcijskih službi usmjerena isključivo na pružatelje usluge, ali se postavlja i pitanje tko je dužan i tko kontrolira ostale karike u lancu. Ukupna kvaliteta vode za piće ne ovisi samo o sustavu javne vodoopskrbe već na dugoročno dobro stanje vode utječu i slivna područja i zone zaštite, zone zbrinjavanja otpada, odabir područja na kojima će se graditi prometnice. A kvaliteta isporučene vode na mjestu potrošnje (slavini) nadalje uveliko ovisi o kvaliteti izvedbe internih instalacija potrošača, a ona započinje još od faze projektiranja i završava s odabirom materijala i sredstava prilikom njihove izvedbe pa potom održavanja, a za što je zadužen sam potrošač.

Na samom kraju svečanosti Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, čestitao je komunalnom društvu na dobivanju certifikata koji predstavlja dokaz brige o konačnim potrošačima. Ujedno je podsjetio kako je u protekla dva mandata Poglavarstva Grada Rijeke, odnosno u osam godina koliko se nalazi na mjestu predsjednika Skupštine KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, u razvojne projekte vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda iz gradskog proračuna uloženo čak 305 milijuna kuna, od čega je 165 milijuna kuna izdvojeno iz sredstava za razvoj koje građani plaćaju kroz cijenu usluge.

 

Fotogalerija