Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Poglavarstvo informirano o kvaliteti riječke vode

02.10.2007.
Jedna od točaka dnevnog reda redovite sjednice Poglavarstva, održane 2. listopada 2007. godine, bila je i informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće koju je isporučilo KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka u 2006. godini i u razdoblju siječanj – rujan 2007. Ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće koja redovito provode Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a i Laboratorij KD-a "Vodovod i kanalizacija" pokazala su kako Riječani i stanovnici okolice piju zdravstveno ispravnu i kvalitetnu vodu, a ona je rezultat izvorske vode kraškog terena i kontinuiranog ulaganja u održavanje cjelokupnog vodoopskrbnog sustava, redovitog provođenja dezinfekcije i redovitog ispiranja vodoopskrbne mreže i objekata. 

Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, za potrebe Ministarstva zdravstva obavlja mjesečna ispitivanja na 32 točke te sukladno Ugovoru s KD Vodovod i Kanalizacija vrši i uzorkovanje i proširenu analizu vode na 6 izvorišta u četiri različita hidrološka perioda godišnje. Uzorci se uzimaju uglavnom u javnim objektima kao što su škole, vrtići, ugostiteljski objekti i na kontrolnim ormarićima instaliranim od strane vodovoda.
Rezultate ispitivanja o zdravstvenoj ispravnosti riječke vode prezentirala je Dušanka Ćuzela - Bilać, dipl.ing., voditeljica Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Na prezentaciji je istaknuto kako je postotak zdravstveno ispravnih uzoraka po svim ispitivanim parametrima visok (od 98% do 100%). S obzirom da se vodovodi s iznad 95% ispravnim uzorcima smatraju sigurnim i pouzdanim takvim se može smatrati i vodovod grada Rijeke i riječkog prstena. Kako prošle godine tako i u prvih devet mjeseci ove godine uzrok zabilježenih neispravnosti bila je mutnoća vode koja je neznatno prelazila dozvoljenu vrijednost. Pojava zamućenja vode u pravilu traje vrlo kratko. Od mikrobioloških pokazatelja nesukladnost s Pravilnikom javljala se samo zbog povišenog broj kolonija (aerobnih mezofilnih bakterija), koji se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne smatraju zdravstveno rizičnim.
Voditeljica Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ također je napomenula kako Odsjek ispituje i prisustvo mineralnih ulja u cijevima novosagrađenih zgrada te da su do danas sva ispitivanja bila negativna.


Prije iznošenja informacije o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće na području Rijeke i riječkog prstena, gradonačelnik Grada Rijeke, mr.sc. Vojko Obersnel, objasnio je da su razlog uvrštenja ove informacije u dnevni red sjednice Poglavarstva brojni upiti građana zabrinutih nakon događanja u naselju Vrbani u Zagrebu. Također je i izrazio nadu kako će se uskoro jasnije zakonski definirati tko može obavljati montažu vodovodnih cijevi, na sličan način na koji je definirana montaža plinskih instalacija, kako se "slučaj Vrbani" ne bi ponovio i u ostalim gradovima Hrvatske. Gradonačelnik je također napomenuo kako su poduzetni prodavači iskoristili "slučaj Vrbani" za prezentaciju kućnih uređaja za pripremu vode. Upotreba uređaja za obradu vode za piće korisnicima usluga vodoopskrbe KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka je nepotrebna jer se voda sustavno nalazi pod dvostrukim nadzorom internih laboratorija i javno-zdravstvenih ustanova. Prodavači kućnih uređaja za pripremu vode koriste se "jeftinim trikom" i ispituju vodu uređajem koji se sastoji od jedne željezne i jedne aluminijske elektrode te tijekom ispitivanja dolazi do promjena boje vode koja nije rezultat njene neispravnosti već elektrolize i taloženja tvari s elektroda. Obojiti se neće samo destilirana, demineralizirana voda u kojoj nema otopljenih tvari poput kalcija, magnezija i natrija, ali takva je voda opasnija za zdravlje ljudi jer su te tvari potrebne ljudima. A više o tome u "Upotreba malih kućanskih aparata za pripremu pitke vode - potreba ili zabluda".

Upotreba malih kućanskih aparata za pripremu pitke vode - potreba ili zabluda

Društvo, s obzirom na kvalitetu vode izvorišta i isporučene vode za piće, smatra da nije potrebno upotrebljavati filtre za vodu i male kućanske aparate za pripremu pitke vode, a s čim se slaže i dr.sc. Željko Dadić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za zdravstvenu ekologiju, Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda.

Prema njegovom mišljenju u zadnje je vrijeme u velikoj ekspanziji prodaja malih kućanskih uređaja za pripremu vode koji se mogu podijeliti na dvije grupe ovisno o njihovim sastavnim dijelovima:

ionski izmjenjivač, aktivni ugljen i dezinfekcija srebrom - cijena do 400 kuna
različiti filteri, aktivni ugljen, reverzna osmoza sa ili bez remineralizacije – cijena do 15 000 kuna
Nadalje dr.sc. Dadić navodi kako, nažalost, kod nekih prodavača postoji nekorektna promidžba zavaravanja potencijalnih korisnika s ciljem bolje prodaje. Ovakav način je ustvari bumerang koji se vraća prodavaču budući se stvara animozitet između prodavača i javno – zdravstvenih ustanova. Naime u promidžbi prodavača navodi se da je pitka voda u Hrvatskoj zdravstveno neispravna, opterećena visokim količinama insekticida, herbicida, pesticida, teških metala....
Da bi ovo dakazali nudi se pregled "zdravstvene ispravnosti" pitke vode u vašem domu slijedećim oglasom:
"Kao informiran potrošač, vjerovatno znate da se ništa ne kupuje na slijepo, bez potrebe. Zbog toga Vam nudimo besplatno testiranje vode, u Vašem domu, radnom mjestu, životnom prostoru... Saznajte kakvu vodu pijete i donesite odluku!"
Prodavači dolaze na mjesto gdje ih pozovete i "testiraju" vodu s aparatom koji se sastoji od dvije elektrode. Jedna je željezna, a druga aluminijeva elektroda.
U ovisnosti o količini ukupno otopljenih tvari dolazi nakon uranjanja, brže ili sporije do stvaranja smeđe – crnog taloga. Tako će u pitkoj vodi uzetoj u Zagrebu (TDS od 300 do 400 mg/l) doći prije do stvaranja ovog taloga nego u vodi uzetoj u Rijeci (TDS od 150 do 200 mg/l), a najsporije će se talog formirati u vodi Pakraca (TDS oko 60 mg/l).

Ispitivanjem sadržaja prije i poslije testa utvrđeno je:
PARAMETAR VODOVODNA VODA VODA NAKON ELEKTROLIZE
željezo (mg/l)                     1                                      158.100
mangan (mg/l)                    0,3                                          720
cink (mg/l)                        30                                          1.390

Prodavači tumače nastanak ovog obojenja kao posljedicu onečišćenja vode pesticidima, teškim metalima…
Vrlo je teško nekome tko nema osnovnog kemijskog znanja objasniti da se radi o jeftinom triku.


Naime, do obojenja dolazi zbog samog postupka elektrolize i taloženja tvari s elektroda. Sve ovo dogodilo bi se i u djevičanski čistoj vodi, a neće se dogoditi samo u vodi u kojoj nema otopljenih tvari (destilirana, demineralizirana voda). Koliko je nekorektan ovaj "test" govori i činjenica da u samom originalnom uputstvu za ovaj test proizvođač navodi:
Napomena: pokus elektrolizom prikazuje prisutnost otopljenih tvari u vodi koje ne moraju nužno biti onečišćenje!

Opće je poznato da glavninu iona otopljnih u vodi čine anioni - hidrogenkarbonat, klorid i sulfat i kationi – kalcij, magnezij i natrij. Oni odlično vode struju i u ovisnosti o količini otopljenoj u vodi elektroliza će biti brža ili sporija. Pitanje je da li je prodavačima poznato, ali baš voda koju oni nude je ustvari zdravstveno štetna baš iz razloga što nema otopljenih poželjnih esencijalnih tvari za čovjeka (npr. kalcija i magnezija). Tako npr. upotrebom ovakve vode može doći do sindroma trovanja vodom - kao posljedice hiponatremije u organizmu. Ona se javlja kod zdravog čovjeka zbog prekomjernog gubitka soli i/ili pijenja većih količina tekućine s nedovoljnom količinom otopljenih soli (osim patološkog stanja i nasljednih bolesti). Hiponatremija dovodi do povećane apsorpcije tekućine u intracelularni prostor i do bubrenja stanice. Između ostalog posljedica je i edem mozga (ovisno o stupnju može izazvati čak i smrt). Ovaj problem sigurno znaju i proizvođači budući postoje na tržištu i uređaji u kojima se obavlja remineralizacija s tvarima koje su prethodno uklonili iz vode??? U ovu, remineraliziranu, vodu nikad se ne stavljaju elektrode - zašto?

Zaključak

  1. Upotreba malih kućanskih uređaja za pripremu vode apsolutno je nepotrebna u područjima koji koriste vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava koji su stalno pod dvostrukim nadzorom, internih laboratorija i javno – zdravstvenih ustanova. Ovakav način prerade vode preporuča se u svim područjima koja nemaju zdravstveno ispravnu vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava. Također, ovi uređaji preporučaju se u područjima koja se opskrbljuju vodom iz lokalnih vodovoda, kao i iz svih vodoopskrbnih sustava koji distribuiraju vodu sumnjive kakvoće. Ukoliko postoji potreba za mekom vodom (npr. iz tehnoloških razloga – pranje rublja i suđa, centralno grijanje, bojleri,…) i u područjima s uređenom vodoopskrbom uputno je korištenje ovih uređaja, ali uz pravilnu i istinitu informaciju što korisnik dobiva, a što gubi.
  2. Pijenje vode nakon reverzne osmoze zdravstveno je opasno s obzirom da se ne upozoravaju potrošači kako se tretmanom vode uz pomoć malih kućanskih aparata uklanjaju sve prisutne otopljene tvari pa i kalcij i magnezij koji su biogeni elementi za čovjeka te ih je potrebno nadoknaditi putem drugih izvora (npr. putem namirnica bogatih kalcijem i magnezijem ili putem dodatnog uzimanja putem tableta).
  3. Glavnina današnje promidžbe prodaje malih kućanskih aparata na temelju reverzne osmoze je obmana potrošača.