Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Korisnici usluga najbolje ocijenili KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

21.09.2007.
Istraživanje Agencije Puls, koje je provedeno u razdoblju od 25. lipnja do 24. srpnja ove godine, i to na 500 korisnika usluga na području grada Rijeke, 300 ispitanika u općinama i gradovima „riječkog prstena“ (gradovi Bakar, Kastav, Kraljevica i općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo) te na 300 ispitanika korisnika usluga Energa, pokazalo je kako su korisnici usluga komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke čak i iznad prosječno zadovoljni kvalitetom i standardom pruženim ih usluga.

Istraživanjem su sve usluge – opskrba vodom za piće, održavanje i uređenje groblja, pogrebne i grobarske usluge, odvodnja otpadnih voda, distribucija plina, klesarske usluge, javna rasvjeta, odvoz otpada, distribucija toplinske energije, javni prijevoz, čišćenje javno – prometnih površina, upravljanje prometom, upravljanje javnim površinama i održavanje prometnica, dobile prosječnu ocjenu 3,9. Najveću ocjenu ukupnog zadovoljstva komunalnim društvom dobilo je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka s prosječnom ocjenom 4,2, dok je najnižu ocjenu 3,1 dobilo TD Rijeka promet d.d. Rijeka. S najvećom ocjenom, i to visokom 4,5, ocijenjena je opskrba pitkom vodom, dok je najnižu ocjenu (2,9) dobilo održavanje prometnica.

Korisnici su ujedno ocjenjivali i pravovremenost informiranja javnosti o aktivnostima. U ovom segmentu također je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka najbolje ocjenjeno.
Prezentaciji je prisustvovao i gradonačelnik Grada Rijeke, g. Vojko Obersnel, sa svojim suradnicima koji je istaknuo da su ga rezultati istraživanja ugodno iznenadili te da su oni rezultat rada i zalaganja djelatnika i uprava komunalnih i trgovačkih društava. Ocijenio je kako su građani prepoznali kvalitetu usluga i standard koji im je omogućen kontinuiranim ulaganjima, no ujedno su ocjene dobivene istraživanjem i putokaz za uočavanje nedostataka koje bi trebalo ukloniti u sljedećih godinu dana, prije ponovljenog istraživanja. Sva komunalna i trgovačka društva dobila su tako zadatak da sastave svoje akcijske planove kako bi se postojeća visoka razina usluga održala i poboljšala, a dio toga je bolje informiranje građana o djelatnostima i nadležnostima društava.

Kvalitetu komunalnih i trgovačkih društava potvrđuju i dobiveni certifikati ISO standarda 9001:2000, čije je javno uručivanje bilo upriličeno po završetku prezentacije. Od svih riječkih komunalnih i trgovačkih društava, certifikati su uručeni KD VODOVODU I KANALIZACIJI d.o.o. Rijeka, KD Čistoći d.o.o. Rijeka, KD Kozali d.o.o. Rijeka i TD Rijeka prometu d.d. Rijeka, a jedino nije uručen Energu d.o.o. Rijeka zbog niza zakonskih promjena koje zahtijevaju reorganizaciju tvrtke.

 
KD Vodovodu i kanalizacija d.o.o. uručen ISO certifikat u 2007.