Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Predstavljena novonabavljena vozila

06.07.2007.
Predstavili smo vozila nabavljena vlastitim sredstvima - kanalmaster za potrebe čišćenja i održavanja sustava javne odvodnje, vozilo za TV inspekciju kanalizacijske mreže s kompletnom opremom smještenom u kombi vozilu te projekt digitalnog katastra. Ukupna vrijednost novonabavljenih vozila, odabranih na temelju svojih karakteristika i opremljenosti kako bi bila optimalno iskorištena za rad na sustavu javne odvodnje i na terenskoj konfiguraciji područja riječkog prstena, čijim kanalizacijskim sustavima Društvo upravlja, sa svom dodatnom opremom iznosi oko 4,4 milijuna kuna (bez poreza na dodanu vrijednost). 
Prvi smo u Republici Hrvatskoj, ali i u široj regiji, započeli s projektom digitalnog katastra sustava javne odvodnje s potpunom točnošću koje nam omogućuje novo nabavljeno vozilo za TV inspekciju.

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka prvo je u Republici Hrvatskoj, ali i u široj regiji, koje je započelo s projektom digitalnog katastra sustava javne odvodnje koje s potpunom točnošću omogućuje optimalno upravljanje sustavom te sustavno planiranje njegovim razvojem i održavanjem uz modeliranja i hidraulične simulacije. Razvoj digitalnih karata kanalizacijskog sustava omogućeno je nabavkom vozila za TV inspekciju kanalizacijske mreže koje detaljno snima kanal i priključke na njega s tri različite vrste kamera te omogućuje 3D prikaz, ali i milimetarsko mjerenje dužine oštećenja nastalog u cijevi, veličine pukotine u spojevima i sl. Nabavljenom tehnologijom smanjena je maksimalno pogreška radnika – operatera te je Društvo postalo jedino u Republici Hrvatskoj koje će snimke TV inspekcije sustavno izrađivati prema zahtjevima hrvatske norme HR EN 13508-2. Do 2009. godine planira se digitalno snimiti prvih 70 km, od trenutnih 300 km, kanalizacijske mreže.

Zbog dobivanja kompletnih podataka o kanalizacijskoj mreži, snimanje kanalizacije će se vršiti bez protoke voda pomoću začepljivanja kanala balonima. Za tu namjenu nabavljene su posebne hidraulične pumpe kapaciteta do 200l/s koje će privremeno tijekom snimanja preusmjeriti protok na alternativne kanalizacijske kanale.

Kako bi se povećala sigurnost radnika – operatera prilikom rada s ovim specijalnim vozilima, nabavljena je zaštitna oprema za ulaz u okna sustava javne odvodnje, pojasevi za spuštanje te prijenosni detektori "opasnih" plinova u kanalizacijskom sustavu sa senzorom brzog odaziva koji je kalibriran i za eksplozivne plinove.

Predstavljanju novonabavljenih vozila prisustvovao je i gradonačelnik Grada Rijeke, mr.sc. Vojko Obersnel, sa svojim suradnicima koji je istaknuo kako ovaj projekt predstavlja nastavak uvođenja suvremene tehnologije i ujednačavanja baze podataka Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u gradskom vlasništvu ili suvlasništvu, čime se želi postići što veća efikasnost rada. Gradonačelnik je ujedno izrazio svoje zadovoljstvo nabavljenom opremom, koja ne samo što će pokazati stanje kanalizacijske mreže, već će pomoći u bržem reagiranju kod incidentnih situacija.

Fotogalerija