Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Predstavljeni razvojni zahvati u vodoopskrbu riječkog područja

21.03.2007.
Samo u sljedeće tri godine, Društvo s jedinicama lokalne samouprave na čijem području se pruža usluga vodoopskrbe namjerava realizirati ambicioznih pedesetak razvojnih projekata vodoopskrbe ali i odvodnje otpadnih voda, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 315 milijuna kuna. U projekte vodoopskrbe planira se uložiti 168 milijuna kuna, a u odvodnju otpadnih voda 147 milijuna kuna.

Projekte vodoopskrbe na riječkom području su povodom Svjetskog dana VODA, koji se obilježava 22. ožujka, predstavili Grad Rijeka i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka u najvećoj vodospremi riječkog vodoopskrbnog sustava - vodospremi Streljana na Drenovi.  

Direktor Društva, g. Mažar, naglasio je kako se realizacijom razvojnih projekata vezanih uz vodoopskrbu želi ostvariti 100% priključenost na sustav vodoopskrbe, povećati nivo sigurnosti, kvalitete i ekonomičnosti cjelokupnog sustava, stvoriti uvjeti za nesmetan razvoj grada Rijeke i ostalih jedinica lokalnih samouprava riječkog prstena ostvarenjem urbanističkih i ostalih razvojnih planova te zadržati visoki nivo zadovoljstva korisnika usluga.

Svi razvojni zahvati u vodoopskrbu mogu se podijeliti u tri grupe:

Prvu grupu čine razvojni zahvati od strateškog značaja za funkcioniranje sustava u cjelini čija je realizacija ili pripreme za realizaciju započele u ranijim godinama i za koje su stvorene određene financijske obveze kao što su:
- izgradnja treće dionice vodoopskrbe otoka Krka,
- izgradnja, odnosno zamjena cjevovoda od izvora Rječine do naselja Zoretići,
- izgradnja, odnosno zamjena cjevovoda CS Kozala I do VS Streljana;
- izrada projektne dokumentacije za novu visinsku zonu Kostrene odnosno cjevovodu od izvora Martinšćica do VS Sopalj, te
- nastavak vodo-istražnih radova.

Drugu grupu čine složeni sustavi vodoopskrbe za pojedine krupne, tzv. kapitalne razvojne projekte Grada i drugih jedinica lokalnih samouprava čiji značaj nadilazi interese samo jedne jedinice lokalne samouprave ili samo jednog vlasnika, a čija se realizacije naprosto ničim ne može dovesti u pitanje, napose ne iz razloga ne izgradnje infrastrukture.
Radi se o projektu vodoopskrbe CZGO Marišćina, odnosno centralnog deponija za gospodarenjem otpadom; o novom plivačkom kompleksu na Kantridi, vodoopskrbi sveučilišnog kompleksa Kampus na Trsatu, izradi projektne dokumentacije za vodoopskrbu Platka itd.

Treću grupu čine svi ostali razvojni zahvati i projekti, naravno, ništa manje značajni za postojeće i buduće potrošače i nivo kvalitete usluge, kao što su projekt vodoopskrbe Plasa i Melnica u Gradu Bakru spajanjem na Goranski vodovod, projekt vodoopskrbe Gornji Pulac, izgradnja baždarnice vodomjera (vjerojatno po modelu javno privatnog partnerstva), brojni ogranci sadržani u Programu voda 3 o kojima ste iscrpno izvještavali i na čemu vam zahvaljujemo.

Gradonačelnik Grada Rijeke, g. Obersnel, pohvalno se osvrnuo na rezultate dosadašnjih ulaganja u vodoopskrbu i realizaciju svih projekata čime je, između ostalog, postignuto da se gubici u riječkom vodoopskrbnom sustavu kreću oko 19%, dok se prosječni gubitak u vodovodnim sustavima u Hrvatskoj kreće oko 40%. Nastavkom ulaganja izrazio je želju približavanja standardima zemalja Europske unije gdje se gubici u vodoopskrbnim sustavima kreću od 10% do 15%.

Vodosprema Streljana otvorena je 2001. godine i jedna je od ključnih objekata i nezaobilaznih karika u vodoopskrbi Rijeke i okolice, bilo da se u njezin sadržaj od 20.000 m3 pohranjuje voda koja gravitacijom stiže s izvora Rječine ili tlačno s izvorišta Zvir (kad Rječina presuši). U Republici Hrvatskoj samo je još jedna vodosprema iste veličine u sklopu zagrebačkog vodoopskrbnog sustava. Sve ostale u Republici Hrvatskoj su manjeg volumena.

Fotogalerija