Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Godina s najvećim brojem uvrštenih vodovodnih ogranaka u program Voda 3

13.03.2007.
Ove godine značaj programa Voda 3 je još dodatno istaknut povećanjem novčanih iznosa namijenjenih poboljšanju vodoopskrbe o čemu se raspravljalo na današnjoj sjednici Skupštine Društva. Po prvi put Planom poslovanja Društva osigurana su novčana sredstva u iznosu od 11,5 milijuna kuna što je za gotovo dvostruko više nego proteklih godina.

U proteklih desetak godina, u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti vodoopskrbe u gradovima Rijeci, Kastvu, Bakru i Kraljevici te općinama Kostrena, Viškovo, Jelenje, Čavle i Klana, odnosno na području pružanja komunalne usluge vodoopskrbe Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, realizirano je 105 razvojnih zahvata u sklopu programa Voda 3. Nizom manjih investicijskih aktivnosti objedinjenih programom, ukupne dužine 54.000 m i vrijednosti 62,8 milijuna kuna, poboljšala se kvaliteta vodoopskrbe za oko 2.380 vodovodna priključka odnosno osigurala potrebna kvalitetna tehnička rješenja za priključenje stambenih objekata te radnih zona na javnu vodoopskrbnu mrežu.

Jedinstvenost i značaj ovog programa Voda 3 leži u solidarnosti jedinica lokalne samouprave baziranoj na stvarnim njihovim potrebama i zadovoljavanju potreba njihovih stanovnika, neovisno o njihovoj financijskoj moći i novčanom iznosu koji je svaka pojedina jedinica lokalne samouprave osigurala iz dijela cijene vode namijenjene za razvoj komunalne infrastrukture.

Prošla i ova godina su rekordne za program Voda 3.

2006. godina je rekordna po broju započetih i realiziranih vodovodnih ogranaka, njih 47 ukupne dužine 12.400 m, a 2007. godina je rekordna s dosad najvećim ukupnim brojem novo uvrštenih vodovodnih ogranaka – njih 89 dužine 28.035 m.

U 2007. godini planira se prema programu Voda 3 izgraditi /zamijeniti:

  • u općini Viškovo (Gornji Sroki – Mavrovo, Brnasi, Saršoni, Ferenci - Kudeji – Kosi, Skvažići, Brtuni i Široli) 2.960 m javne vodoopskrbne mreže u vrijednosti od 2,9 milijuna kn od čega za vodovodni ogranak Ferenci - Kudeji – Kosi, a za vodoopskrbu objekata na području grada Kastva, Grad Kastav sufinancira u iznosu od 160.000 kn;
  • u općini Klana (naselje u zoni Drvne industrije d.d. Klana, naselje Za Vrh – Studena) 2.450 m javne vodoopskrbne mreže u vrijednosti od 2,4 milijuna kn od čega Općina Klana sufinancira s 40.000 kn;
  • u općini Kostrena (ulica Šodići, naselja Rožići – Žuknica, Dujmići, Doričići i Plešići) 2.345 m javne vodoopskrbne mreže u vrijednosti od 2,3 milijuna kn;
    u općini Čavle (Cernik – Pod Vrh, naselje Cipica, Lišćevica – Ćudnić, Bajčevo selo – naselje Buzdohanj) 1.400 m javne vodoopskrbne mreže u vrijednosti od 1,4 milijuna kn od čega Općina Čavle sufinancira u iznosu od 1 milijun kn;
  • u gradu Rijeka (Kablarska cesta, Tonžino, Vinogradska ulica, Mugarićka ulica, ulica Zeleni put i Brašćine te Stranica) 1.200 m javne vodoopskrbne mreže u vrijednosti od 1,2 milijuna kn;
  • u gradu Bakru (naselja Zamišćići i Jelovka na Krasici, Praputnjak prema Dolcu i Donje Selo na Škrljevu), 1.100 m javne vodoopskrbne mreže u vrijednosti od 1,1 milijuna kn od čega Grad Bakar sufinancira s 450.000 kn;
  • u gradu Kastvu (naselje Jelovičani) 650 m javne vodoopskrbne mreže u vrijednosti od 700.000 kn;
  • u općini Jelenje (Dražice – Obrovac i Lukeži) 200 m javne vodoopskrbne mreže u vrijednosti od 200.000 kn;
  • u gradu Kraljevica (ulica Ivana Jakovčića, Podbanj) 670 m javne vodoopskrbne mreže u vrijednosti od 700.000 kn.

U nekoliko narednih godina svim stanovnicima riječkog prstena voda za piće bi trebala biti dostupna putem javne vodoopskrbne mreže. Zbog realizacije zacrtanog plana, naselja starija od 50 godina bez riješenog pitanja javne vodoopskrbe imaju bezuvjetni prioritet pri planiranju i izgradnji novih vodovodnih ogranaka. Bezuvjetne prioritete u planiranju novih vodovodnih ogranaka trenutno imaju ogranci koji će osigurati vodu za piće posljednjim starijim naseljima bez izgrađenog javnog vodovoda: naselja Melnice, Plase i Bovan u gradu Bakru, zaseoci Šubati i Raspelje u općini Kostrena, naselje u zoni Drvne industrije d.d. Klana u općini Klana te više zone naselja Gornji Pulac, Turan i Minakov put te Pavlovac – Ljubljanska ulici u gradu Rijeci.

Izgradnjom oko 11.000 m novih vodovodnih cjevovoda u nekoliko narednih godina postići će se 100% priključenost objekata na sustav javne vodoopskrbe na području pružanja usluge vodoopskrbe Društva.

Kako bi se navedeno što ranije realiziralo, izgradnja i rekonstrukcija objekata vodoopskrbe i vodovodnog ogranka za vodoopskrbu viših zona naselja Gornjeg Pulca u gradu Rijeci i Plase – Melnice u gradu Bakru izdvojeni su iz programa Voda 3 te je Planom poslovanja Društva zasebno osigurano 2,5 milijuna kuna za realizaciju vodoopskrbe Gornji Pulac i 4 milijun kuna za realizaciju vodoopskrbe Plase – Melnice. Pitanje vodoopskrbe naselja Plase i Melnice bit će riješeno u naredne dvije godine spajanjem na regionalni vodoopskrbni sustav Gorskog kotara. Vodoopskrba više zone općine Kostrena (zaseoci Šubati i Raspelje) riješit će paralelno s izgradnjom novog cjevovoda od izvorišta Martinšćica do vodospreme Sopalj (iznad Urinja), a vodoopskrba viših zona naselja Turan i Minakov put rješava se u sklopu vodoopskrbe kompleksa bazena na Kantridi. Tijekom ove godine utvrdit će se i tehničko rješenje vodoopskrbe za više zone naselja Pavlovac – Ljubljanska ulica u gradu Rijeci.