Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Svečano otvorena crpna i transformatorska stanica Kozala 1 u Rijeci

30.10.2006.
Simboličnim, ručnim pokretanjem jedne od triju ugrađenih crpnih pumpi, gradonačelnik Grada Rijeke, mr.sc. Vojko Obersnel, otvorio je novu crpnu stanicu i transformatorsku stanicu Kozala 1 čija je izgradnja započela u veljači 2005. godine. 
Crpna i transformatorska stanica Kozala 1 smješten je u ulici Oktavijana Valića i dio je vodoopskrbnog kompleksa Kozala iznad izvorišta Zvir u Rijeci. 

Njezinom izgradnjom kao i budućom izgradnjom tlačnog cjevovoda dužine oko 2,7 km i profila 700 mm od crpne stanice Kozala 1 do vodospreme Streljana II, povećat će se ospkrba najveće vodospreme u Hrvatskoj - VS Streljana II (20.000 m3) dodatnom izvorskom vodom nepresušnog izvora Zvir uz dosadašnju opskrbu vodom izvora Rječine. Ovim značajnijim vodoopskrbnim investicijama dodatno će se osigurati sigurna i kontinuirana vodoopskrba svih područja na kojima Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka pruža uslugu vodoopskrbe, a posebno zapadnog dijela grada Rijeke, viših visinskih zona ostalih jedinica lokalne samouprave te sjevernog dijela otoka Krka te u vrijeme kada izvor Rječine presuši.

Nova crpna stanica Kozala 1, kapaciteta 500 l/s je izvedena kao samostalna građevina na lokaciji vodoopskrbnog kompleksa Kozala u neposrednoj blizini postojeće crpne stanice, kapacitet 300 l/s. Građevina je niska slobodnostojeća industrijska građevina maksimalnih tlocrtnih dimenzija 18m x 19 m, jednostavnog tlocrtnog oblika. Građevina se sastoji od četiri etaže i jedne međuetaže: suterena, međuetaže, prizemlja, kata i potkrovlja. Visinu građevine definirale su minimalne dimenzije crpnih agregata kao i mostne dizalice potrebne za montažu i demontažu crpnih agregata te predviđen direktan ulaz kamionom u strojarnicu prilikom montaže i demontaže crpnih agregata.

Crpna stanica ispunjava visoke kriterije i standarde, prije svega ekološke s obzirom da se nalazi u II zoni zaštite u blizini naselja. Posebnim tehničkim mjerama osigurana je zaštita od buke koju proizvode crpni agregati, ventilatori i transformatori. Dodatnim mjerama zaštite u CS/TS Kozala 1 ugrađeni su suhi transformatori koji će biti hlađeni zrakom umjesto uljem te time neće moći doći do zagađenja podzemnih tokova pitke vode i okoliša.

Crpna stanica radit će u automatskom režimu rada. Stalni nadzor kao i daljinsko upravljanje crpnom stanicom omogućit će njena povezanost s komandnim centrom na Zviru.

Realizacija projekta:
Investitor: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Projektant: Tehprojekt – hidro d.o.o. Rijeka
Stručni nadzor: RPI d.o.o. Rijeka
Izvođač građevinskih radova vrijednosti 7.500.000 kn: GP “Krk” d.d. Krk
Oprema i montaža vrijednosti 16.100.000 kn: Elektromaterijal d.d. Rijeka, Bimont d.d. Rijeka i Končar inženjring d.d. Zagreb

Ukupna vrijednost projektiranja, izgradnje, opremanja i nadzora za kompletan projekt je 25.000.000 kuna s PDV-om.