Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Potpisani ugovori za nabavku pumpi i cijevi te izvođenje građevinskih radova 1. faze potprojekta Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik

20.04.2006.
U prostorijama našeg Društva potpisana su tri ugovora, vrijedna gotovo 9 milijuna kuna, temeljem kojih će početkom mjeseca lipnja započeti izgradnja 1. faze kanalizacijskih kolektora u sklopu potprojekta Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik. Radovi će trajati sljedećih godinu dana i trebali bi završiti najkasnije do početka lipnja 2007. godine.

Ugovorena vrijednost nabave i isporuke materijala za crpne stanice, te nabava pumpi i cijevi za kanalizacijski sustav u naseljima Buzdohanj, Svilno i Orehovica iznosi oko 2,46 milijuna kn dok je ugovorena vrijednost građevinskih radova na izgradnji kanalizacijskih kolektora Kosorci – Svilno – Orehovica oko 2,98 milijuna kn i na izgradnji kanalizacijskih kolektora Buzdohanj – Kosorci – Hrastenice oko 3,51 milijuna kn.

Novčana sredstva osigurana su u visini od 50% iz sredstava zajma Svjetske banke odnosno njezine članice Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD), 24% iz sredstava državnog proračuna, 12% iz sredstava Hrvatskih voda i 14% iz sredstava jedinica lokalne samouprave putem cijene za razvoj komunalnih djelatnosti. Povrat zajma osigurat će u visini od 34% Hrvatske vode i 66% Kd Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka odnosno jedinica lokalne samouprave s otplatom od listopada 2009. do travnja 2019. godine.

1. faza građevinskih radova u sklopu potprojekta Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik sastojat će se od izgradnje gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda za prikupljanje kućanskih i tehnoloških otpadnih voda Kosorci – Svilno – Orehovica dužine oko 3,1 km, izgradnje kanalizacijskih kolektora Buzdohanj – Kosorci - Hrastenice ukupne dužine oko 3,1 km, te dviju podzemnih crpnih stanica Kosorci i Hrastenice, tlocrtne veličine 4m x 5m s pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupnih dužina 336 m.

Izgradnjom navedenih crpnih stanica i kolektora ostvarit će se mogućnost spajanja prvih 231 domaćinstva na sustav javne odvodnje otpadnih voda, a koja se nalaze uz prometnicu Orehovica – Buzdohanj.

Supotpisnici svih triju danas potpisanih ugovora su gospodin Dinko Polić, direktor Hrvatskih voda - JADRANSKI PROJEKT d.o.o. i gospodin Željko Mažar, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka dok su ostali supotpisnici:
- gospođa Nada Crnković, prokurist tvrtke CNM&CO d.o.o. za Ugovor za nabavku pumpi i cijevi za kanalizacijski sustav u naseljima Buzdohanj, Svilno i Orehovica;
- gospodin Lucijan Diracca, direktor tvrtke DIRA GRADNJA d.o.o. za Ugovor za izvođenje građevinskih radova na izgradnji kanalizacijskih kolektora Kosorci – Svilno – Orehovica;
- gospodin Gordan Belašić, direktor tvrtke MODULA d.o.o. za Ugovor za izvođenje građevinskih radova na izgradnji kanalizacijskih kolektora Buzdohanj – Kosorci – Hrastenice.

Fotogalerija