Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Ulaganjem u zaštitu vode kao nezamjenjivog resursa direktno je ulaganje u budućnost

22.03.2006.
Povodom Svjetskog dana VODA, na gradilištu buduće nove crpne stanice Kozala 1 u ulici Oktavijana Valića u Rijeci, koja bi trebala biti zgotovljena u mjesecu travnju 2006. godine, mediji su upoznati s razvojnim zahvatima u vodoopskrbi i odvodnji otpadnih voda. Investicije o kojima se govorilo velike su i značajne, većim dijelom financirane od strane samih potrošača koje sami neće imati priliku vidjeti. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, kao i zaštitu voda direktno je ulaganje u budućnost.

U susretu s medijima o ulaganjima u vodoopskrbu i odvodnju govorili su gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel, član Poglavarstva Grada Rijeke zadužen za područje komunalnog sustava Darko Crnković i direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Rijeka Željko Mažar.  

Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Mažar je rekao prilikom susreta s novinarima kako se izgradnjom nove crpne stanice i transformatorske stanice Kozala 1, gotovo duplo većeg kapaciteta od stare, poboljšava sigurnost i kontinuiranost snabdijevanja pitkom vodom zapadnog dijela grada Rijeke, viših visinskih zona i ostalih jedinica lokalne samouprave, te sjevernog dijela otoka Krka. Investicija projektiranja, izgradnje i opremanje crpne stanice i transformatorske stanice ukupno je vrijedna oko 25 milijuna kuna. Objekt crpne i transformatorske stanice Kozala 1 zadovoljit će najviše ekološke standarde. Transformatori u trafostanici će biti hlađeni zrakom umjesto uljem kako bi se spriječilo moguće zagađenje podzemnih tokova pitke vode. Vrlo efikasna će biti i zaštita od buke. Crpna stanica radit će u automatskom režimu rada. Stalni nadzor kao i daljinsko upravljanje crpnom stanicom omogućit će njena povezanost s komandnim centrom na Zviru.

Crpna stanica i transformatorska stanica Kozala 1 s vodospremom Streljana bit će povezane tlačnim cjevovodom za koji je u tijeku postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i ishođenja građevinske dozvole. S radovima na izgradnji tlačnog cjevovoda dužine oko 2,7 km i profila 700 mm, od crpne stanice Kozala 1 do vodospreme Streljana, planira se započeti još tijekom ove godine. Ukupna vrijednost investicije izgradnje spomenutog tlačnog cjevovoda bit će oko 20 milijuna kn.

Gradonačelnik Obersnel je naglasio kako će se ove godine u objekte vodoopskrbe i zaštite vode uložiti gotovo 70 milijuna kuna, te da će se istom razinom investiranja nastaviti i u narednim godinama. Osim u poboljšanje vodoopskrbe bitna su i ulaganja u zaštitu izvorišta. Jedna od trenutno najvećih investicija odvodnje otpadnih voda, koja će trajati nekoliko godina, je Projekt Grobnik, a u čiju će se realizaciju započeti u mjesecu lipnju ove godine. Izgradnjom kanalizacijskog sustava područja Grobnik podignut će se kvaliteta i kultura življenja, te najvažnije, zaštiti postojeća izvorišta. Na području Rijeke u narednih se tri godina planira izgraditi do 15-tak kilometara nove kanalizacijske mreže. Također je gradonačelnik Obersnel naglasio kako je Rijeka s ulaganjima u vodoopskrbu učinila maksimalne napore koji daleko nadmašuju standarde zaštite voda u Hrvatskoj, a sasvim je blizu standardima zaštite i ulaganja koji važe u Europi. Gradonačelnik Obersnel je na samom kraju čestitao KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka na svim dosadašnjim aktivnostima, te zaželio isto tako uspješan nastavak rada kojim se direktno ulaže u budućnost, s obzirom da je voda nezamjenjiv resurs.