Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Predsjednik Republike Hrvatske obišao izvorište Zvir

25.11.2005.
Danas u 10 sati Predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Stjepan Mesić, u pratnji svojih suradnika obišao je izvorište Zvir. U polusatnom obilasku izvorišta, smještenog gotovo u samom centru grada Rijeke, ukratko se upoznao s prvim počecima javne vodoopskrbe na području grada Rijeke i njegove šire okolice, postignutim rezultatima ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju na širem riječkom području, zaštitu izvorišta i Jadranskog mora kao i budućim razvojnim vizijama.

Izvorište Zvir najizdašnije je izvorište na području grada Rijeke čijom se vodom opskrbljuje riječki prsten s desne obale Rječine sve do Opatije, no s mogućnošću vodoopskrbe i cijelog vodoopskrbnog područja na kojem KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka pruža uslugu javne vodoopskrbe.
U 120 godina pružanja javne vodoopskrbe na području grada Rijeke i njegove šire okolice, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka je svojim dugoročnim planovima dovođenja tekuće vode u svaku kuću, do danas uspjelo zadovoljiti oko 99% svih potreba za vodom.
90% proizvedene vode za piće dobiva se iz izvorišta Zvir i jedinog izvora iznad razine mora, izvora Rječine. Svih sedam izvorišta s kojih se zahvaća voda za javnu vodoopskrbu podzemna su i krška, prirodno kvalitetna i pogodna za piće, no istovremeno zbog karakteristika krškog tla i vrlo osjetljiva s visokim rizikom pojava negativnih promjena u njezinoj kakvoći. Upravo zbog toga KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka sustavno se brine o zaštiti izvorišta pitke vode, a tome pridonosi i planiranje i izgradnja novih kanalizacijskih ogranaka koja bi se trebala intenzivirati u slijedećih desetak godina, redovito brine o održavanju postojeće kanalizacijske mreže i njezinom funkcioniranju.
Svim opsežnim i trajnim aktivnostima riječka su izvorišta ostala sačuvana do danas s vrlo dobrim fizikalnim i kemijskim karakteristikama, izuzetne kvalitete i pitkosti. Sirovu vodu svih izvorišta dovoljno je samo dezinficirati pomoću uređaja za proizvodnju klor-dioksida kako bi ona postala zdravstveno ispravna i sigurna za piće.

Izvorište Zvir jako je krško vrelo udaljeno 1.700 metara od mora, na maloj nadmorskoj visini od 4,7 metara nad morem i maksimalne izdašnosti 20,3 m3/s. Voda izvorišta Zvir nadolazi iz dubine ljevkaste udubine koja ulazi u stjenovitu padinu brda Sveta Katarina i stvara mirno jezerce koje snažno otječe u neposrednoj blizini na njegovoj južnoj strani u korito Rječine. Ono je jedno od prvih čija se voda počela koristiti za javnu vodoopskrbu.

Tako je i Predsjednik RH sa svojim suradnicima mogao usporediti današnji suvremeni dio vodocrpilišta Zvir, u čijem sklopu se nalazi i nadzorno upravljački centar cijelog vodoopskrbnog sustava, sa starom crpnom stanicom iz 1894. godine.

Na samom kraju posjeta, u ime KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, direktor Društva, gospodin Željko Mažar zahvalio se Predsjedniku RH ne samo na ovom posjetu već i njegovom pokroviteljstvu stručno-poslovnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem na temu "Prošlost, sadašnjost i budućnost vodoopskrbe i odvodnje – iskustva i izazovi" koji se održao u Opatiji od 11. do 14. listopada ove godine, uručivši mu pritom Zbornik radova sa skupa i veliku maketu izvorišta ZVIR.
Predsjednik Republike Hrvatske je direktoru Društva tijekom posjeta izvorištu kazao da boraveći kao gost u brojnim gradovima diljem svijeta, nigdje do sada nije vidio da se gotovo u centru grada nalazi tako izdašno vrelo kvalitetne pitke vode, naglasivši da takvu dragocjenost treba čuvati.

Po završetku obilaska vodocrpilišta Zvir, Predsjednik Republike Hrvatske nastavio je s posjetom gradu Rijeci te se sastao s predstavnicima Koordinacije nacionalnih manjina i predstavnicima Grada Rijeke u Uredu Grada, obišao prostorije novinarsko izdavačke ustanove EDIT i Novog lista, i na samom kraju prisustvovao svečanosti prigodom 50. obljetnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U poslijepodnevnim satima Predsjednik RH posjetio je grad Opatiju.