Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Radionica S.A.W.W.T.A.C.A. i u gradu Rijeci

22.07.2005.
U organizaciji Grada Rijeke, Hrvatskih voda i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka u petak 22.07.2005. godine u Gradskoj vijećnici održana je radionica sa svrhom predstavljanja i razmjene stečenog znanja temeljenog na proučavanju sustava za odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda urbanih sredina na Jadranskoj obali. Grad Rijeka ugostio je, po drugi put, sudionike međunarodnog projekta S.A.W.W.T.A.C.A Sewerage and Waste Water Treatment in Adriatic Coastal Area ili u prijevodu Sustav kanalizacije i obrada otpadnih voda na obalnom području Jadrana.

U projektu vrijednom ukupno 908.850 EUR-a, financiranom većim dijelom iz Europskog fonda za regionalni razvoj (INTERREG III B i CADSES), s 30.850 EUR-a učestvuje i Grad Rijeka. Idejni začetnik projekta te njegov nositelj je Grad Rimini (Italija), dok su ostali sudionici Provincija Rimini (Italija); Grad Preveza i KD za vodoopskrbu i odvodnju DEYAP iz Preveze (Grčka); Institut Joanneum Research iz Graza (Austrija), koji je zadužen za stručnu i naučnu obradu prikupljenih podataka; Univerzitet iz Ljubljane (Slovenija) te Hrvatske vode d.d. Zagreb, Grad Rijeka i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka (Hrvatska). Pored već održanih radionica u Prevezi (08.07.2005.) i Riminiju (19.07.2005.), ovom radionicom u gradu Rijeci završava II. faza projekta. Svim zainteresiranim stručnjacima s područja odvodnje otpadnih voda i njihova zbrinjavanja prezentirana je usporedba prikupljenih podataka kanalizacijskih sustava iz Preveze, Riminija i Rijeke, uz izdvajanje njihovih specifičnosti, zajedničkih i pojedinačnih problema.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka je, po prvi put u Hrvatskoj, prikupljene podatke o nacionalnom zakonodavstvu zbrinjavanja otpadnih voda, demografske i ekonomske podatke, podatke o podzemnim vodama i njihovu eventualnom zagađenju kao i podatke o kanalizacijskoj mreži i uređajima za pročišćavanje otpadnih voda obradilo korištenjem programskog alata SIGMA PRO. SIGMA PRO je razvijen od strane Međunarodne udruge za pružanje usluga IWA (International Water Association) i Međunarodne udruge za pružanje usluga zbrinjavanja otpadnih voda IWSA (Integrated Waste Services Association) sa svrhom utvrđivanja učinkovitosti tvrtki koje se bave opskrbom vode, odvodnjom i pročišćavanjem otpadne vode.

Završetkom radionice, međunarodni projekt S.A.W.W.T.A.C.A. na pola je puta do izrade Smjernica za razvitak kanalizacijskih sustava i obrade otpadnih voda na obalnom području Jadrana. Smjernicama odnosno Generalnim planom kanalizacijskih sustava trebalo bi se unaprijediti tehničko znanje i vještina upravljanja sustavima odvodnje, izjednačiti međunarodni standardi, metode i tehnologije u planiranju zbrinjavanja otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja zaštite Jadranskog mora u suglasju s europskim eko-standardima, direktivama i zakonima o vodama. Ne i manje važno, projektom će se pokušati razviti svijest o značaju i potrebi međunarodne suradnje i djelovanja svih urbanih središta na priobalju Jadrana, usvajanjem zajedničke politike vezane uz izgradnju kanalizacijskih sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, radi poboljšanja kvalitete Jadranskog mora koje bi omogućilo daljnji i bolji razvitak turizma.

 

 
Radionica S.A.W.W.T.A.C.A.