Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel obišao investicije Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

16.06.2005.
Direktor Društva Željko Mažar upoznao je gradonačelnika Grada Rijeke mr.sc. Vojka Obersnela, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irenu Miličević i voditelje projekata o dinamici izvođenja investicija izgradnje crpne i transformatorske stanice Kozala kao i izgradnje sanitarno-potrošne kanalizacije u Ulici Milutina Barača.

Izgradnja crpne i transformatorske stanice Kozala

Crpna i transformatorska stanica Kozala 1 vodoopskrbni je objekt od izrazite važnosti za sigurnost i kontinuiranost snabdijevanja pitkom vodom kako grada Rijeke tako i ostalih jedinica lokalne samouprave. Bitan je dio realizacije projekta vodoopskrbe otoka Krka kojim će Društvo kontinuirano ospkrbiti pitkom vodom sjeverni dio otoka Krka, odnosno osigurati 130 l/s pitke vode iz vodoopskrbnog sustava Rijeke. Nova crpna stanica imat će kapacitet 500 l/s i nalazit će se u neposrednoj blizini postojeće crpne stanice. Svi prisutni obišli su i postojeću crpnu stanicu sagrađenu 1979. godine, čiji je kapacitet 300 l/s.
Projekt je izradio Teh-projekt Hidro d.o.o. Rijeka sa suradnicima.

U mjesecu travnju 2005. godine započeli su građevinsko-instalaterski radovi, temeljem ugovora o građenju sklopljenog 25.01.2005. godine s GP Krk-om. Ukupna vrijednost građevinsko-instalaterskih radova iznosi 7.076.474,84 kn. Nadzor obavlja R.P.I. d.o.o. Rijeka. Do sada je izveden širok iskop i zemljani radovi, dok su od betonskih radova izvedeni temelji, temeljni zidovi i betonska ploča na dijelu strojarnice. Radovi bi trebali biti završeni u mjesecu listopadu 2005. godine. Objekt će imati četiri etaže i jednu međuetažu te će zadovoljiti najviše ekološke standarde. Uz crpnu stanicu, objekt sadržava i energetska postrojenja te transformatore u funkciji crpnih agregata. Transformatorka stanica bit će hlađena zrakom kako bi se spriječilo eventualno zagađenje vode, te telemetrijski spojena sa crpilištem. Završetak nabavke i montiranja opreme očekuje se u mjesecu siječnju 2006. godine. Za nabavku i montažu opreme zadužen je Elektromaterijal d.d. Rijeka, s kojim je 15.04.2005. godine sklopljen Ugovor za nabavu, montažu i puštanje u rad opreme crpne stanice i trafostanice Kozala 1, vrijednog 14.474.229,50 kuna.

Ukupna vrijednost izgradnje i opremanja crpne stanice i transformatorske stanice Kozala 1 iznosi 22,6 milijuna kuna i realizirati će se zajedničkim financiranjem Društva, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

 

 

Izgradnja sanitarno-potrošne kanalizacije u Ulici Milutina Barača

Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće kanalizacije mješovitog tipa u kanalizaciju za odvodnju oborinskih voda, te gradnja novog kolektora za odvodnju sanitarno-potrošnih i tehnoloških otpadnih voda u Ulici Milutina Barača započelo je 09.11.2004.godine. Ugovor o građenju, vrijednosti 6 milijuna kuna, na svečanom potpisivanju dana 22.10.2004. godine potpisali su mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeka, Željko Mažar, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka i Josip Purić, direktor GP Krk.

Projektom, koji je izradio Rijekaprojekt – vodogradnja d.o.o., predviđena je gradnja dviju crpnih stanica i novog, 1.600 m dugog, kolektora za prihvat i odvodnju sanitarno–potrošnih i tehnoloških otpadnih voda u cijeloj Ulici Milutina Barača, od zone bivše tvornice Torpedo do Mlake, s priključenjem na kolektor postojećeg sustava odvodnje grada Rijeke u Zvonimirovoj ulici, te rekonstrukcija postojećeg, 300 m dugog, kolektora mješovitog tipa u kolektor za prihvat i odvodnju oborinskih voda.
Do sada je završeno oko 70% novog gravitacijskog kolektora, oko 90% radova na crpnoj stanici CS 1, a u pripremi je izvođenje radova na gradnji druge crpne stanice, CS Mlaka. Radovi na gradnji novog tlačnog kolektora u potpunosti su završeni. U tijeku gradnje moralo se izvesti četiri prijelaza kolektora preko postojećih vodotoka živih voda i osam prolaza ispod željezničke pruge, te se vrše pripreme za priključivanje postojećih subjekata, odnosno korisnika, na novi kolektor. U konačnici na novi kolektor trebalo bi biti priključeno 50 subjekata-korisnika.

Dovršenjem gradnje novog kolektora u Ulici Milutina Barača, tijekom ove godine, te planiranom izgradnjom fekalnog kolektora u zoni bivšeg Torpeda, u potpunosti će se stvoriti uvjeti da se sve sanitarno-potrošne i tehnološke vode prihvate i odvedu na središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na Delti. Time bi se eliminirali i posljednji direktni ispusti u more, te bi na riječkom području ostao samo jedan glavni – podmorski ispust (onaj s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti). Da bi se ostvarilo funkcioniranje samo jednog ispusta, kao i poboljšala kvaliteta mora i na ovom dijelu priobalja, svi korisnici usluge odvodnje morat će izvršiti rekonstrukcije svojih postojećih internih kanalizacija razdvajanjem oborinske i fekalne.