Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Kvaliteta vode izvorišta, isporučene vode, pročišćene otpadne vode i mora u 2018.

13.03.2019.
U 2018. godini zdravstvena ispravnost vode koju isporučujemo bila je izvrsna. I svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti. Kvaliteta mora je jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda, a more je u 2018. godini na 32 točke od ukupno 34 ocijenjeno izvrsnom godišnjom ocjenom.
Rezultati ukazuju kako su sustavi javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u našoj nadležnosti sigurni i pouzdani za zdravlje. 

Tijekom 2018. godine u našem internom laboratoriju provedeno je 6.417 ispitivanja uzoraka vode, od čega 3.285 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni, što znači da vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisanih važećim aktima.

Također je uzorke vode za ljudsku potrošnju u 2018. godini analizirao i Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kroz programa Ministarstva zdravstva. Program je obuhvatio 304 analize uzoraka vode u redovitom monitoringu i 20 uzoraka u revizijskom monitoringu, kojima se potvrdila izvrsnost zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. jer su svi ispitani uzorci bili zdravstveno ispravni.

U 2018. godini ukupno je ispitano 460 uzoraka otpadne vode. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda, kako od strane internog tako i vanjskog neovisnog ovlaštenog laboatorija, zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. Kvaliteta mora je u 2018. godini od ukupno 34 ispitane točke na njih 32 ocijenjena izvrsnom godišnjom ocjenom, na 1 točki dobrom (Kantrida – zapad, Rijeka), a na 1 točki nezadovoljavajućom ocjenom (Kantrida – istok, Rijeka). Točke koje su ocijenjene dobro ili nezadovoljavajuće locirane su na području s većim brojem priobalnih izvora putem kojih se, zajedno s neposrednim dreniranjem oborinskih voda prema moru, intenzivira prijenos onečišćenja dospjelih u podzemlje. Također, izvor onečišćenja predstavljaju pojedini subjekti, još uvijek nepriključeni na sustav javne kanalizacije, a koji su smješteni na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja koji izviru na predmetnim lokacijama.