Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

19.09.2018.
Na temelju članka 10. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama ("Narodne novine“ broj 62/18) i članka 37. Društvenog ugovora, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka objavljuje POZIV za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga.
  1. Pozivaju se fizičke osobe dužnici KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. da, temeljem odredbi članka 10.stavka 6. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ broj 62/18 – u daljnjem tekstu: Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama), KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. podnesu zahtjev za otpis dospjelog duga (udaljnjem tekstu: zahtjev za otpis duga). Pod dužnicima fizičkim osobama se, sukladno odredbi članka 5. navedenog Zakona podrazumijevaju fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017.godine.
  2. Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti isključivo za dospjeli dug koji čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, a za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika fizičkih osoba blokadom računa u smislu propisa koji uređuju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, a koja ovrha se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama odnosno na 21. srpnja 2018. godine još uvijek provodila i na dan podnošenja zahtjeva za otpis duga dug nije plaćen.
  3. Sukladno točki 1. i 2. ovoga poziva zahtjev za otpis duga može se podnijeti isključivo za dugovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za uslugu vodoopskrbe i odvodnje.
  4. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. dužnicima fizičkim osobama, temeljem njihovih zahtjeva za otpis duga sukladno točki 1. i 2. ovoga poziva, dospjeli dug može otpisati najviše do iznosa od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate na iznos glavnice duga do dana podnošenja zahtjeva.
  5. Dužnik fizička osoba zahtjev za otpis duga može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva. Nepravodobni zahtjev za otpis duga neće se razmatrati i odbacit će se odlukom.
  6. Zahtjev za otpis duga podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati ime i prezime, adresu i OIB dužnika. Uz zahtjev za otpis duga obavezno se prilaže ispis podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje kojeg izdaje Financijska agencija. Zahtjev za otpis duga može se predati i putem obrasca KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. koji je dostupan na dnu ovog članka i šalter sali trgovačkog društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na adresi: Rijeka, Dolac 14.
  7. Zahtjev za otpis duga podnosi se KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na adresu Rijeka, Dolac 14., putem pošte ili neposredno na adresi - KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., šalter sala.
  8. Ovaj poziv objavit će se na web stranici www.kdvik-rijeka.hr, a obavijest o pozivu u Novom listu.