Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Prvo smo komunalno društvo u Hrvatskoj sa certifikatom SA 8000:2014 (Social Accountability – društvena odgovornost)

18.08.2018.
Prvo smo komunalno društvo, a druga tvrtka u Republici Hrvatskoj kojoj je izdan certifikat i time potvrđena sukladnost za društvenu odgovornost prema normi SA 8000:2014 (Social Accountability – društvena odgovornost), kojom se u poslovanju primjenjuju svi potrebni procesi sa ciljem osiguranja ljudskih prava svih djelatnika. 

Za uvođenje ove dobrovoljne norme opredijelili smo se radi održavanja odnosno, ukoliko se ukaže potreba, povećanja zadovoljstva radnika, poboljšanje radničkih prava i uvjeta radnog mjesta te učinkovitosti sustava upravljanja. 
Uvođenjem sustava društvene odgovornosti želi se pokazati trajna briga Uprave ovog Društva za zaštitom i štićenjem svojih radnika te obveza poštivanja zakonskih i drugih primjenjivih zahtjeva iz područja ljudskih prava i radnog zakonodavstva, kao i međunarodne konvencije kojima se uređuje ovo područje.

Sustavom društvene odgovornosti nastoji se povećati zadovoljstvo zaposlenika jer je zadovoljan zaposlenik najsigurniji i najsnažniji u osiguranju povjerenja i zadovoljstva korisnika s pruženim im vodnim uslugama, potom u povećanju povjerenja i pouzdanosti kod poslovnih partnera te najbolji način privlačenja novih potencijalnih radnika i zadržavanje kvalitetne radne snage. Upravo je sigurno i pozitivno radno okruženje jedan od glavnih kriterija za prihvaćanjem posla kojim se vode radnici suvremenoga doba. Osim da osigura sigurnost posla i stabilnost plaće od modernog se poslodavaca očekuje i poboljšanje kvalitete života radnika, čega je ovo Društvo itekako svjesno i na čemu nastojimo kontinuirano raditi.

Certifikat prema normi SA 8000:2014 izdan je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 18. kolovoza 2018. godine. Certifikacijski postupak, kojim se procijenila razina sukladnosti sustava upravljanja u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. sa zahtjevima ove norme, provela je certifikacijska kuća Bureau Veritas.

 
Certifikat SA8000:2014 za KD Vodovod i kanalizacija
 

Međunarodnu normu SA 8000 pokrenula je neprofitna nevladina organizacija SAI (Social Accountability International) s namjerom globalnog poboljšanja uvjeta rada. Norma se temelji na Deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, konvencijama Međunarodne organizacije rada i nacionalnom radnom pravu. Norma SA 8000 kompatibilna je s normama ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustava upravljanja okolišem te OHSAS 18001 sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika.

 

Sustavom upravljanja društvenom odgovornosti prema normi SA 8000:

  • zabranjuje se prisilni ili obavezni te dječji rad
  • osigurava sigurno i zdravo radno okruženje te sprječavaju potencijalni zdravstveni i sigurnosni incidenti i ozljede na radu
  • osigurava sloboda udruživanje radnika i pravo na kolektivno pregovaranje s poslodavcem,
    sprječava diskriminacija prilikom zapošljavanja, određivanja naknade za rad, omogućavanja izobrazbe, napredovanja, prestanka radnog odnosa i umirovljenja radnika
  • osigurava odnos prema svim radnicima s dostojanstvom i poštovanjem
  • osigurava pridržavanje odredbi nacionalnog zakonodavstva i kolektivnog ugovora u pogledu trajanja radnog vremena, stanki, blagdana i neradnih dana
  • osigurava plaća radnicima, ne uključujući prekovremene sate, u najmanju ruku u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva o minimalnoj plaći ili kolektivnim ugovorom
  • osigurava odgovarajući i učinkovit sustav upravljanja s prioritetom uspostave i održavanja zajedničke suradnje radnika i Uprave.