Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Curenje fekalija u Ulici Milana Rustanbega

09.07.2019.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. zaprimilo je dojavu građana o curenju fekalija na području naselja Škurinje. Provedenim radnjama utvrđeno je istjecanje vode iz interne kanalizacije na koju su spojeni i koja je u vlasništvu stambenih objekata u spomenutoj ulici. 
Ispitivanju uzroka istjecanja fekalija iz zida korištenjem uranin boje stručne službe KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. pristupile su odmah po dojavi građana o curenju fekalija na Škurinjama u ulici Milana Rustanbega nasuprot zgrade kućni broj 1.

Propisima vezanim uz isporuku vodne usluge interna kanalizacijska instalacija predstavlja vlasništvo korisnika vodnih usluga i izvan je nadležnosti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao isporučitelja vodnih usluga.
Navedenu instalaciju korisnik je dužan održavati o svojem trošku i to na način da ona bude u stanju funkcionalne ispravnosti kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša i narušavanje funkcionalnosti sustava javne odvodnje. Ukoliko se radi o internoj kanalizaciji višestambenih zgrada tada suvlasnici putem upravitelja moraju poduzeti daljnje aktivnosti i sanirati oštećenje.

Fotogalerija