Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Putem javnog natječaja prodana su dva rabljena vozila

27.11.2019.
Po provedenom javnom natječaju zaključit će se ugovor o kupoprodaji dva rabljena vozila u vlasništvu Društva, Fiat Uno između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao prodavatelja i Mladena Sekulića kao kupca.

Direktor Društva donio je 27. studenog 2019. godine Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju rabljenih vozila u vlasništvu Društva i to:

  • Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000055278 iz 1999. godine i
  • Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000100157 iz 2001. godine.

Odluka je donesena temeljem Odluke o prodaji vozila putem javnog natječaja od 6. studenog 2017., Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i obradu prispjelih ponuda pristiglih na javni natječaj prodaje vozila.

Za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Društva, Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000055278 iz 1999. godine , s početnom cijenom od 700,00 kn (bez PDV-a) pristigla je jedna ponuda za kupnju vozila po cijeni od 750,00 kn (bez PDV-a) od ponuditelja Mladena Sekulića iz Rijeke. Ponuda je prihvaćena jer udovoljava uvjetima natječaja, pravovremena je i priležu joj obvezni prilozi.

Za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Društva, Fiat Uno 1.0, broj šasije ZFA146A0000100157 iz 2001. godine , s početnom cijenom od 700,00 kn (bez PDV-a) pristigla je jedna ponuda za kupnju vozila po cijeni od 720,00 kn (bez PDV-a) od ponuditelja Mladena Sekulića iz Rijeke. Ponuda je prihvaćena jer udovoljava uvjetima natječaja, pravovremena je i priležu joj obvezni prilozi.

Između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao prodavatelja i Mladena Sekulića kao kupca zaključit će se ugovor o kupoprodaji vozila.

Sudionici natječaja imaju pravo prigovora na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju vozila u roku od 8 dana od dana primitka iste, direktoru KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14.